Πληροφορίες για Συγγραφείς

Ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε υποβολή στο συγκεκριμένο περιοδικό; Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση της σελίδας Σχετικά με το περιοδικό για τις πολιτικές του περιοδικού, καθώς και της σελίδας  Υποβολές, στην οποία παρουσιάζονται οι οδηγίες για τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό πριν από την υποβολή, ή σε περίπτωση που έχουν ήδη εγγραφεί μπορούν απλά να συνδεθούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία με τα 5 βήματα.