Συντακτική ομάδα

Συντακτική Ομάδα

Κωνσταντίνα Σκλάβου
Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας ΠΑ.Δ.Α.
Διευθύντρια Σύνταξης

Κωνσταντίνος Τόγκας
Συντάκτης

Νικόλαος Παππάς
Συντάκτης