Πρόσκληση για Κριτές Επιστημονικών Άρθρων

2024-06-11

H Συντακτική Ομάδα του περιοδικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ αναζητά κριτές άρθρων από τον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, για την επόμενη διετία.

Το περιοδικό  αποτελεί επιστημονική έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) και είναι το μοναδικό περιοδικό Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα. Επιδιώκει την ανάδειξη και την κριτική ανάλυση σύγχρονων θεμάτων και τάσεων στον χώρο της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνικής πρόνοιας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της κοινωνικής έρευνας και της κοινωνικής πολιτικής.

Οι αιτούντες/αιτούσες θα πρέπει:

  • Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες, μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές/τριες.
  • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία επιστημονικών δημοσιεύσεων, σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές.
  • Να διαθέτουν επιστημονικό έργο ή/και αναγνωρισμένη προσφορά στο επιστημονικό πεδίο από το οποίο προέρχονται.

Οι κριτές θα αξιολογούν έως 2 - 3 άρθρα το χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των άρθρων που ακολουθείται από το περιοδικό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about

Όπως συμβαίνει σχεδόν στο σύνολο των επιστημονικών περιοδικών διεθνώς, η απασχόληση των κριτών είναι εθελοντική. Όμως υπάρχουν πολλαπλά οφέλη για όσους/όσες εμπλέκονται ως κριτές στη διαδικασία αξιολόγησης επιστημονικών άρθρων, μερικά από τα οποία είναι τα εξής:

  • Επαφή με νέες έρευνες
  • Απόκτηση εμπειρίας και βελτίωση των ατομικών ερευνητικών και συγγραφικών ικανοτήτων
  • Ενδυνάμωση του βιογραφικού σημειώματος
  • Επιστημονική καταξίωση
  • Συμβολή στην επιστημονική αρτιότητα των δημοσιευμένων άρθρων του περιοδικού

Το περιοδικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ προσφέρει συνεχή υποστήριξη σε κριτές, οι οποίοι δεν έχουν σχετική εμπειρία στην αξιολόγηση επιστημονικών άρθρων.

Οι κριτές που έχουν αξιολογήσει άρθρα θα λαμβάνουν ευχαριστήρια επιστολή στο τέλος του έτους για τη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του περιοδικού. Επίσης, εάν συμφωνούν, το όνομά τους θα δημοσιεύεται σε σχετική λίστα στο πρώτο τεύχος κάθε έτους του περιοδικού.

Επιπλέον, το περιοδικό αναζητά συνεχώς νέους τρόπους παροχής κινήτρων και ανταπόδοσης στην προσφορά των κριτών, προκειμένου να εκφράζει τις ευχαριστίες του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αποστέλλοντας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα εμπειρίας και εξειδίκευσής τους στο e-mail skle.socialwork@gmail.com


Η συντακτική Ομάδα