Προγράμματα παρέμβασης στην κρίση. Συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους με την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Ο ρόλος των Κοινωνικών Λειτουργών


cover
Δημοσιευμένα: Δεκ 29, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
παρέμβαση στην κρίση κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ενδονοσοκομειακή νοσηλεία ψυχιατρική κρίση
Αικατερίνη Κουρέτα
https://orcid.org/0000-0003-0594-9381
Σταυρούλα Ξυδιά
Ελισάβετ Μπισμπίκη
https://orcid.org/0009-0003-9027-1778
Θεοδώρα Παπαζαφείρη
Μαρία Γρηγοριάδου
Αντωνία Λεούση
https://orcid.org/0009-0008-7524-7602
Φωτεινή Ζαχαριάδη
https://orcid.org/0009-0003-2583-4220
Περίληψη

Τα προγράμματα παρέμβασης στην Κρίση (ΠΠΚ) αποτελούν από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα των εξελίξεων που διαδραματίζονται, τις τελευταίες δεκαετίες, στο χώρο της ψυχικής υγείας και προβάλλουν σε προεξάρχουσας σημασίας υπηρεσίες για ασθενείς με σοβαρή ψυχική διαταραχή. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, τα ΠΠΚ (ομάδες επίλυσης κρίσεων, κινητές μονάδες, Νοσοκομεία ημέρας για οξείες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, κέντρα αντιμετώπισης κρίσεων), φαίνεται να είναι  αποτελεσματικά στη μείωση των ενδονοσοκομειακών εισαγωγών/επανεισαγωγών και του μέσου χρόνου νοσηλείας, στη βελτίωση της κλινικής εικόνας και της λειτουργικότητας των ασθενών, στη μείωση της επιβάρυνσης των φροντιστών και την αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών τους ενώ δεν υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα αναφορικά με τον αντίκτυπο τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Το παρόν άρθρο στοχεύει στην παρουσίαση των ευρημάτων διεθνών εμπειρικών ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ΠΠΚ αλλά και στην συγκριτική αξιολόγηση τους με την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Ειδική μνεία γίνεται στις παρεμβάσεις και το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στο πλαίσιο μιας οξείας ψυχοπαθολογικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρο
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Agar-Jacomb, K., & Read, J. (2009). Mental health crisis services: What do service users need when in crisis? Journal of Mental Health, 18(2), 99–110. https://doi.org/10.1080/09638230701879227
Al, C. M., Stams, G. J., Asscher, J. J., & van der Laan, P. H. (2012). A programme evaluation of the family crisis intervention program (fcip): Relating programme characteristics to change. Child & Family Social Work, 19(2), 225–236. https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2012.00896.x
Ασημόπουλος, Χ. (2012). Οικονομική κρίση, Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Εργασία. Κοινωνική Εργασία, 107, 167-180.
Barker, V., Taylor, M., Kader, I., Stewart, K., & Le Fevre, P. (2011). Impact of crisis resolution and home treatment services on user experience and admission to Psychiatric Hospital. The Psychiatrist, 35(3), 106–110. https://doi.org/10.1192/pb.bp.110.031344
Bengelsdorf, H., Church, J. O., Kaye, R. A., Orlowski, B., & Alden, D. C. (1993). The cost effectiveness of crisis intervention admission diversion savings can offset the high cost of service. The Journal of Nervous and Mental Disease, 181(12), 757–762. https://doi.org/10.1097/00005053-199312000-00008
Bridgett, C., & Polak, P. (2003a). Social Systems Intervention and Crisis Resolution. part 1: Assessment. Advances in Psychiatric Treatment, 9(6), 424–431. https://doi.org/10.1192/apt.9.6.424
Bridgett, C., & Polak, P. (2003b). Social Systems Intervention and Crisis Resolution. part 2: Intervention. Advances in Psychiatric Treatment, 9(6), 432–438. https://doi.org/10.1192/apt.9.6.432
Burns‐Lynch, B., & Salzer, M. S. (2001). Community Mental Health Journal, 37(6), 511–521. https://doi.org/10.1023/a:1017578129475
Burns-Lynch, B., Murphy, A. A., Gill, K. J., & Brice, G. (2014). Persons in recovery, family members, and staff perspectives of Psychiatric Crisis Needs. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 17(2), 114–127. https://doi.org/10.1080/15487768.2014.903874
Carpenter, R. A., Falkenburg, J., White, T. P., & Tracy, D. K. (2013). Crisis teams: Systematic review of their effectiveness in practice. The Psychiatrist, 37(7), 232–237. https://doi.org/10.1192/pb.bp.112.039933
Catty, J., Burns, T., Knapp, M., Watt, H., Wright, C., Henderson, J., & Healey, A. (2002). Home treatment for Mental Health Problems: A systematic review. Psychological Medicine, 32(3), 383–401. https://doi.org/10.1017/s0033291702005299
Collins, D., Jordan, C., & Coleman, H. (Επιμ.). (2021). H Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια. Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
Damsa, C., Hummel, C., Sar, V., Di Clemente, T., Maris, S., Lazignac, C., Massarczyk, O., & Pull, C. (2005). Economic impact of crisis intervention in emergency psychiatry: A naturalistic study. European Psychiatry, 20(8), 562–566. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2005.05.003
Δημοπούλου-Λαγωνίκα, Μ. (2011α). Το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας. Στο Μ. Αποστολοπούλου (Επιμ.), Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας. Μοντέλα Παρέμβασης. Από την ατομική στη γενική-ολιστική προσέγγιση (σσ. 37-73). Εκδόσεις Τόπος.
Δημοπούλου-Λαγωνίκα, Μ. (2011β). Η εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας. Στο Μ. Αποστολοπούλου (Επιμ.), Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας. Μοντέλα Παρέμβασης. Από την ατομική στη γενική-ολιστική προσέγγιση (σσ. 75-95). Εκδόσεις Τόπος.
Economou, M., Angelopoulos, E., Peppou, L. E., Souliotis, K., Tzavara, C., Kontoangelos, K., Madianos, M., & Stefanis, C. (2016). Enduring financial crisis in Greece: Prevalence and correlates of major depression and suicidality. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51(7), 1015–1024. https://doi.org/10.1007/s00127-016-1238-z
Fenton, F. R. (1979). A comparative trial of home and Hospital Psychiatric Care. Archives of General Psychiatry, 36(10), 1073. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1979.01780100043003
Fenton, W. S., Hoch, J. S., Herrell, J. M., Mosher, L., & Dixon, L. (2002). Cost and cost-effectiveness of hospital vs residential crisis care for patients who have serious mental illness. Archives of General Psychiatry, 59(4), 357. https://doi.org/10.1001/archpsyc.59.4.357
Fenton, W. S., Mosher, L. R., Herrell, J. M., & Blyler, C. R. (1998). Randomized Trial of General Hospital and residential alternative care for patients with severe and persistent mental illness. American Journal of Psychiatry, 155(4), 516–522. https://doi.org/10.1176/ajp.155.4.516
Forbes, N. F., Cash, H. T., & Lawrie, S. M. (2010). Intensive home treatment, admission rates and use of mental health legislation. The Psychiatrist, 34(12), 522–524. https://doi.org/10.1192/pb.bp.109.027417
Fountoulakis, K. N., Apostolidou, M. K., Atsiova, M. B., Filippidou, A. K., Florou, A. K., Gousiou, D. S., Katsara, A. R., Mantzari, S. N., Padouva-Markoulaki, M., Papatriantafyllou, E. I., Sacharidi, P. I., Tonia, A. I., Tsagalidou, E. G., Zymara, V. P., Prezerakos, P. E., Koupidis, S. A., Fountoulakis, N. K., & Chrousos, G. P. (2021). Self-reported changes in anxiety, depression and suicidality during the COVID-19 lockdown in Greece. Journal of Affective Disorders, 279, 624–629. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.10.061
Freeman, G. K. (2003). Continuity of care: An essential element of modern general practice? Family Practice, 20(6), 623–627. https://doi.org/10.1093/fampra/cmg601
Fulford, M., & Farhall, J. (2001). Hospital versus home care for the acutely mentally ill? preferences of caregivers who have experienced both forms of service. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 35(5), 619–625. https://doi.org/10.1080/0004867010060510
Gambrill, E. (1999). Evidence-based practice: An alternative to authority-based practice. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 80(4), 341–350. https://doi.org/10.1606/1044-3894.1214
Geller, J. L., Fisher, W. H., & McDermeit, M. (1995). A national survey of mobile crisis services and their evaluation. Psychiatric Services, 46(9), 893–897. https://doi.org/10.1176/ps.46.9.893
Gigantesco, A., Picardi, A., Chiaia, E., Balbi, A., & Morosini, P. (2002). Patients’ and relatives’ satisfaction with psychiatric services in a large catchment area in Rome. European Psychiatry, 17(3), 139–147. https://doi.org/10.1016/s0924-9338(02)00643-0
Glover, G., Arts, G., & Babu, K. S. (2006). Crisis resolution/home treatment teams and psychiatric admission rates in England. British Journal of Psychiatry, 189(5), 441–445. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.105.020362
Golan, N. (1978). Treatment in crisis situations. The Free Press.
Goldsack, S., Reet, M.S., Lapsley, H., & Gingell, M. (2005). Experiencing a recovery-oriented acute mental health service: Home based treatment from the perspectives of service users, their families and mental health professionals. Mental Health Commission. http://intensivehometreatment.com/wpcontent/uploads/2010/08/Experiencing-a-Recovery-Oriented-Acute-Mental-Health-Service.pdf
Goodwin, I. (1999). A qualitative analysis of the views of in-patient mental health service users. Journal of Mental Health, 8(1), 43–54. https://doi.org/10.1080/09638239917634
Gould, M., Theodore, K., Pilling, S., Bebbington, P., Hinton, M., & Johnson, S. (2006). Initial treatment phase in early psychosis: Can intensive home treatment prevent admission? Psychiatric Bulletin, 30(7), 243–246. https://doi.org/10.1192/pb.30.7.243
Greenfield, T. K., Stoneking, B. C., Humphreys, K., Sundby, E., & Bond, J. (2008). A randomized trial of a mental health consumer‐managed alternative to civil commitment for acute psychiatric crisis. American Journal of Community Psychology, 42(1–2), 135–144. https://doi.org/10.1007/s10464-008-9180-1
Guo, S., Biegel, D. E., Johnsen, J. A., & Dyches, H. (2001). Assessing the impact of community-based mobile crisis services on preventing hospitalization. Psychiatric Services, 52(2), 223–228. https://doi.org/10.1176/appi.ps.52.2.223
Heinssen, R. K., Goldstein, A. B., & Azrin, S. T. (2014, April 14). Evidence-Based Treatments for First Episode Psychosis: Components of Coordinated Specialty Care. RA1SE. https://www.nimh.nih.gov/sites/default/files/documents/health/topics/schizophrenia/raise/evidence-based-treatments-for-first-episode-psychosis.pdf
Henderson, C., Phelan, M., Loftus, L., Dall’Agnola, R., & Ruggeri, M. (1999). Comparison of patient satisfaction with community‐based vs. Hospital Psychiatric Services. Acta Psychiatrica Scandinavica, 99(3), 188–195. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1999.tb00975.x
Hopkins, C., & Niemiec, S. (2007). Mental health crisis at home: Service user perspectives on what helps and what hinders. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14(3), 310–318. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2007.01083.x
Hoult, J. (1986). Community care of the acutely mentally ill. British Journal of Psychiatry, 149(2), 137–144. https://doi.org/10.1192/bjp.149.2.137
Hoult, J., & Reynolds, I. (1984). Schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica, 69(5), 359–372. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1984.tb02506.x
Hoult, J., Reynolds, I., Charbonneau-Powis, M., Coles, P., & Briggs, J. (1981). A controlled study of psychiatric hospital versus community treatment — the effect on relatives. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 15(4), 323–328. https://doi.org/10.3109/00048678109159455
Hoult, J., Reynolds, I., Charbonneau-Powis, M., Weekes, P., & Briggs, J. (1983). Psychiatric Hospital versus community treatment: The results of a randomised trial. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 17(2), 160–167. https://doi.org/10.3109/00048678309160000
Howard, L., Flach, C., Leese, M., Byford, S., Killaspy, H., Cole, L., Lawlor, C., Betts, J., Sharac, J., Cutting, P., McNicholas, S., & Johnson, S. (2010). Effectiveness and cost-effectiveness of admissions to women’s crisis houses compared with traditional psychiatric wards: Pilot patient-preference randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 197(S53). https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.081083
Hubbeling, D., & Bertram, R. (2012). Crisis resolution teams in the UK and elsewhere. Journal of Mental Health, 21(3), 285–295. https://doi.org/10.3109/09638237.2011.637999
Ioakimidis, V. (2016, May 24). A guide to radical social work. The Guardian. https://www.theguardian.com/social-care-network/2016/may/24/radical-social-work-quick-guide-change-poverty-inequality
Irving, C. B., Adams, C. E., & Rice, K. (2006). Crisis intervention for people with severe mental illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.cd001087.pub3
Jacobs, R., & Barrenho, E. (2011). Impact of crisis resolution and home treatment teams on psychiatric admissions in England. British Journal of Psychiatry, 199(1), 71–76. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.079830
Jethwa, K., Galappathie, N., & Hewson, P. (2007). Effects of a crisis resolution and home treatment team on in-patient admissions. Psychiatric Bulletin, 31(5), 170–172. https://doi.org/10.1192/pb.bp.106.010389
Johnson, S. (2004). Crisis resolution and intensive home treatment teams. Psychiatry, 3(9), 22–25. https://doi.org/10.1383/psyt.3.9.22.50253
Johnson, S., Needle, J., Bindman, J.P., & Thornicroft, G. (2008). Crisis resolution and home treatment in Mental Health. Cambridge University Press.
Johnson, S., Nolan, F., Hoult, J., White, I. R., Bebbington, P., Sandor, A., McKenzie, N., Patel, S. N., & Pilling, S. (2005a). Outcomes of crises before and after introduction of a crisis resolution team. British Journal of Psychiatry, 187(1), 68–75. https://doi.org/10.1192/bjp.187.1.68
Johnson, S., Nolan, F., Pilling, S., Sandor, A., Hoult, J., McKenzie, N., White, I. R., Thompson, M., & Bebbington, P. (2005b). Randomised controlled trial of acute mental health care by a crisis resolution team: The North Islington Crisis Study. BMJ, 331(7517), 599. https://doi.org/10.1136/bmj.38519.678148.8f
Καλλινικάκη, Θ. (2011). Εισαγωγή στην θεωρία και την πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας. Εκδόσεις Τόπος.
Kalucy, R., Thomas, L., Lia, B., Slattery, T., & Norris, D. (2004). Managing increased demand for mental health services in a public hospital emergency department: A trial of ‘hospital‐in‐the‐home’ for mental health consumers. International Journal of Mental Health Nursing, 13(4), 275–281. https://doi.org/10.1111/j.1440-0979.2004.00345.x
Καραγκούνης, Β. (2015). Η συνηγορία στον χώρο της ψυχικής υγείας. Στο Κ.Λ. Κουντή-Χρονοπούλου, Μ. Τζεδάκη & Μ. Πασσά, (Επιμ.), Η Συμβολή της Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχιατρική Θεραπευτική (σσ. 86-100). Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ.
Kentikelenis, A., Karanikolos, M., Reeves, A., McKee, M., & Stuckler, D. (2014). Greece’s health crisis: From austerity to denialism. The Lancet, 383(9918), 748–753. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(13)62291-6
Keown, P., Tacchi, M. J., Niemiec, S., & Hughes, J. (2007). Changes to mental healthcare for working age adults: Impact of a crisis team and an assertive outreach team. Psychiatric Bulletin, 31(8), 288–292. https://doi.org/10.1192/pb.bp.106.012054
Khalifeh, H., Murgatroyd, C., Freeman, M., Johnson, S., & Killaspy, H. (2009). Home treatment as an alternative to hospital admission for mothers in a mental health crisis: A qualitative study. Psychiatric Services, 60(5), 634–639. https://doi.org/10.1176/ps.2009.60.5.634
Kiesler, C. A. (1982). Mental Hospitals and alternative care: Noninstitutionalization as potential public policy for mental patients. American Psychologist, 37(4), 349–360. https://doi.org/10.1037/0003-066x.37.4.349
Klevan, T., Davidson, L., Ruud, T., & Karlsson, B. (2016). “We are different people”: A narrative analysis of carers’ experiences with mental health crisis and support from crisis resolution teams. Social Work in Mental Health, 14(6), 658–675. https://doi.org/10.1080/15332985.2015.1133471
Klevan, T., Karlsson, B., & Ruud, T. (2017). “at the Extremities of Life” – service user experiences of helpful help in mental health crises. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 20(2), 87–105. https://doi.org/10.1080/15487768.2017.1302370
Koureta, A., Papageorgiou, C., Asimopoulos, C., Bismbiki, E., Grigoriadou, M., Xidia, S., Papazafiri, T., I. Vlachos, I., & Margariti, M. (2022). Effectiveness of a community-based crisis resolution team for patients with severe mental illness in Greece: A prospective observational study. Community Mental Health Journal, 59(1), 14–24. https://doi.org/10.1007/s10597-022-00983-1
Lloyd-Evans, B., Slade, M., Jagielska, D., & Johnson, S. (2009). Residential Alternatives to Acute Psychiatric Hospital Admission: Systematic Review. British Journal of Psychiatry, 195(2), 109–117. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.108.058347
Μαδιανός, Μ., & Αλεξίου, Α. (2015). Κοινοτική ψυχιατρική και κοινωνική εργασία. Στο Κ.Λ. Κουντή-Χρονοπούλου, Μ. Τζεδάκη & Μ. Πασσά, (Επιμ.), Η Συμβολή της Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχιατρική Θεραπευτική (σσ. 259-264). Εκδόσεις Παρισιανού.
Μαργαρίτη, Μ., Bλάχος, Η., Κουρέτα, Κ., Χονδράκη, Π., Αριστοτελίδης, Π., Μπουραζάνα, Δ., & Παπαγεωργίου, Χ. (2021). Παρέμβαση στην κρίση για σοβαρές ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα: Το παράδειγμα της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ψυχιατρική, 32, 157-164. https://doi.org/10.22365/jpsych.2021.020
MIND (2011). Listening to Experience: An Independent Inquiry into Acute and Crisis Mental Healthcare. https://www.mind.org.uk/media-a/4377/listening_to_experience_web.pdf
Moran, P., Jacobs, C., Bunn, A., & Bifulco, A. (2006). Multi‐agency working: Implications for an early‐intervention social work team. Child & Family Social Work, 12(2), 143–151. https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2006.00452.x
Morgan, S., & Hunte, K. (2008). One Foot in The Door. Mental Health Today, 32-35. PMID: 18421824
Morrison, T. (2006). Emotional intelligence, emotion and social work: Context, characteristics, complications and contribution. British Journal of Social Work, 37(2), 245–263. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcl016
Mosher, L. R. (1999). Soteria and other alternatives to acute psychiatric hospitalization. The Journal of Nervous & Mental Disease, 187(3), 142–149. https://doi.org/10.1097/00005053-199903000-00003
Mötteli, S., Schori, D., Schmidt, H., Seifritz, E., & Jäger, M. (2018). Utilization and effectiveness of home treatment for people with acute severe mental illness: A propensity-score matching analysis of 19 months of observation. Frontiers in Psychiatry, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00495
Μπερκ, Α., & Σταθαρού, Α. (2014). Κοινωνικός λειτουργός και νοσηλευτής ψυχικής υγείας. Συνεργάτες ή ανταγωνιστές. Στο Σ. Μαρτινάκη & Δ. Μπουρίκος (Επιμ.), Κοινωνική εργασία και ψυχική υγεία (σσ.101-105). Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις.
Muijen, M., Marks, I., Connolly, J., & Audini, B. (1992). Home based care and Standard Hospital care for patients with severe mental illness: A randomised controlled trial. BMJ, 304(6829), 749–754. https://doi.org/10.1136/bmj.304.6829.749
Murphy, S. M., Irving, C. B., Adams, C. E., & Waqar, M. (2015). Crisis intervention for people with severe mental illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015(12). https://doi.org/10.1002/14651858.cd001087.pub5
Παπαθανασίου, Ν., & Χρηστίδη, Ε.Ο. (2020). Συμπερίληψη και ανθεκτικότητα. Gutenberg.
Paton, F., Wright, K., Ayre, N., Dare, C., Johnson, S., Lloyd-Evans, B., Simpson, A., Webber, M., & Meader, N. (2016). Improving outcomes for people in mental health crisis: A rapid synthesis of the evidence for available models of care. Health Technology Assessment, 20(3), 1–162. https://doi.org/10.3310/hta20030
Pikouli, Konstantakopoulos, G., Kalampaka Spilioti, P., Fytrolaki, E., Ploumpidis, D., & Economou, M. (2019). The impact of the recent financial crisis on the users’ profile of a Community Mental Health Unit. Psychiatriki, 30(2), 97–107. https://doi.org/10.22365/jpsych.2019.302.97
Rapoport, L. (1967, March). Crisis-oriented short-term casework. Social Service Review, 41(1), 31–43.
Roberts, A. (2005). Crisis intervention handbook: Assessment, treatment and research (3rd ed.). Oxford University Press.
Robin, M., Bronchard, M., & Kannas, S. (2008). Ambulatory care provision versus first admission to Psychiatric Hospital: 5 years follow up. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(6), 498–506. https://doi.org/10.1007/s00127-008-0326-0
Ruggeri, M., Salvi, G., Perwanger, V., Phelan, M., Pellegrini, N., & Parabiaghi, A. (2006). Satisfaction with community and hospital-based emergency services amongst severely mentally ill service users. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41(4), 302–309. https://doi.org/10.1007/s00127-006-0030-x
Rullo, D. (2001). The profession of Clinical Social Work. Research on Social Work Practice, 11(2), 210–216. https://doi.org/10.1177/104973150101100207
Scott, R. L. (2000). Evaluation of a mobile crisis program: Effectiveness, efficiency, and consumer satisfaction. Psychiatric Services, 51(9), 1153–1156. https://doi.org/10.1176/appi.ps.51.9.1153
Sjølie, H., Karlsson, B., & Kim, H.S. (2010). Crisis resolution and home treatment: Structure, process, and outcome - A literature review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17(10), 881–892. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01621.x
Smyth, M. G. (2000). The home treatment Enigma home treatment---enigmas and fantasies. BMJ, 320(7230), 305–309. https://doi.org/10.1136/bmj.320.7230.305
Stulz, N., Wyder, L., Maeck, L., Hilpert, M., Lerzer, H., Zander, E., Kawohl, W., grosse Holtforth, M., Schnyder, U., & Hepp, U. (2019). Home treatment for Acute Mental Healthcare: Randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 216(6), 323–330. https://doi.org/10.1192/bjp.2019.31
Στυλιανίδης, Σ. (2003). Ενεργητικό υποστηρικτικό ολοκληρωμένο κοινοτικό πρόγραμμα φροντίδας για σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές (Assertive Community Treatment). Διερεύνηση εφαρμογών του στην Ελληνική Ψυχιατρική. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 20 (3), 243-250.
Swigger, A., & Heinmiller, B. T. (2014). Advocacy coalitions and mental health policy: The adoption of community treatment orders in ontario. Politics & Policy, 42(2), 246–270. https://doi.org/10.1111/polp.12066
Trevithick, P. (2003). Effective relationship-based practice: A theoretical exploration. Journal of Social Work Practice, 17(2), 163–176. https://doi.org/10.1080/026505302000145699
Tyrer, P., Gordon, F., Nourmand, S., Lawrence, M., Curran, C., Southgate, D., Oruganti, B., Tyler, M., Tottle, S., North, B., Kulinskaya, E., Kaleekal, J. T., & Morgan, J. (2010). Controlled comparison of two crisis resolution and Home Treatment Teams. The Psychiatrist, 34(2), 50–54. https://doi.org/10.1192/pb.bp.108.023077
Wheeler, C., Lloyd-Evans, B., Churchard, A., Fitzgerald, C., Fullarton, K., Mosse, L., Paterson, B., Zugaro, C. G., & Johnson, S. (2015). Implementation of the crisis resolution team model in adult mental health settings: A systematic review. BMC Psychiatry, 15(1). https://doi.org/10.1186/s12888-015-0441-x