«Ο ΠΑΛΙΑΝΘΡΩΠΟΣ» μονόπρακτο


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑÏΚΟΣ
Περίληψη

ΠJς( ξεκPνησε( η( συγγραφC( του( Παλι\νθρωπου( και( πJς( δεν(
ολοκληρJθηκε.
Δ^ο(αγαπηBYνοι(φPλοι(και(συνεργ[τες(Bου(στη(ΝαπολεονPα( (2007),(οι(
ηθοποιοP( ìλενα( ΧατζηαυξYντη( και( Μ[νος( Βακο^σης,( επιθυBο^σαν,(
xσο( και( εγJ( να( ξαναβρεθο^Bε( σε( συνθCκες( εκτ[κτου( αν[γκης,(
θεατρικCς

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.