Τεύχος 1 (2014) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Δημοσιευμένα: 23-05-2023

Τεύχος 1 (2014)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Επιστηµονική Επιµέλεια Τεύχους: Βαρβάρα Γεωργοπούλου και Αγγελική Σπυροπούλου

Ενότητες:

1.  Αρθρογραφία, σελ.  21 - 181

2.  Από τη θεωρία στην πράξη, σελ.  162 - 181

3. Οι συνεργάτες του τεύχους, σελ. 182 - 190

4. Περιήψεις στην Άγγλική ή σε άλλη γλώσσα, σελ. 191 - 195

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Η κάθαρση των αστών

ΑΛΙΚΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΩΛΣ

«Τα μποτάκια» μονόπρακτο

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ