Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

From Alternative Facts to Tentative Truths: Towards a Post-postmodern Dialogic Epistemology


Δημοσιευμένα: Dec 9, 2021
Chad Hoggan
Tetyana Hoggan-Kloubert
https://orcid.org/0000-0002-3316-6491
Περίληψη
Drawing attention to today’s epistemic crisis, this article seeks to reflect on the role of adult education in addressing this crisis and thereby fostering our democracies. We argue for the need of developing a new shared epistemic basis, a post-postmodern dialogic epistemology. This article presents three core components for this:  (1) universalism and particularism, (2) embracing epistemic humility, and (3) seeking for dialogue and the public use of reason. Starting with recognizing the value of postmodern critiques on the Enlightenment ideas of rational thinking and its practices of rigid categorizations, we update key concepts of Enlightenment thinking, such as the power of judgment, human epistemic fallibility, and public reasoning. The modern value of the Enlightenment lies for us predominantly in the democratic educational project that it started.  In this light, we see adult education as a (public) space dedicated to developing epistemic responsibility.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Chad Hoggan, North Carolina State University
University of Augsburg
Αναφορές
Adorno, T. (1959). Theorie der Halbbildung. In T. Adorno (Ed.), Gesammelte Schriften (Soziologische Schriften 1, Band 8) (pp. 93–121). Suhrkamp.
Adorno, T. (1970/2013). Erziehung zur Mündigkeit: Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959 bis 1969. Suhrkamp.
Arendt, H. (1958). The human condition. University of Chicago Press.
Arendt, H. (1968). Men in dark times. Harcourt Brace Jovanovich.
Bauman, Z. (1991). Modernity and ambivalence. Cornell University Press.
Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity Press.
Gutmann, A., & Thompson, D. (1990). Moral conflict and political consensus. Ethics, 101, 64–88.
Haidt, J. (2012). The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. Random House, Inc.
Hemphill, D. F. (2001). Incorporating postmodernist perspectives into adult education. In V. Sheared & P. A. Sissel (Eds.), Making space: Merging theory and practice in adult education (pp. 15–28). Westport, Connecticut: Bergin & Garvey.
Hoggan, C., & Kloubert, T. (2020). Transformative learning in theory and practice. Adult Education Quarterly, 70(3), 295–307.
Horkheimer, M., & Adorno, T. (1944/2002). Dialectic of enlightenment. Philosophical fragments (Ed. G. S. Noerr, transl. E. Jephcott). Stanford University Press.
Kant, I. (1784/2006). Answer to the question, what is enlightenment? In P. Kleingeld, J. Waldron, M. W. Doyle, & A. W. Wood (Eds.), Toward perpetual peace and other writings on politics, peace, and history (pp. 17–23). Yale University Press.
Kant, I. (1970/1987). Critique of judgment (transl. W. S. Pluhar). Hackett Publishing.
Klafki, W. (1990). Abschied von der Aufklärung? Grundzüge eines bildungstheoretischen Gegenentwurfs. In H.-H. Krüger (Ed.), Abschied von der Aufklärung? Perspektiven der Erziehungswissenschaft (pp. 91–104). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kloubert, T. (2018). Propaganda as a (new) challenge of civic education. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 9(2), 139–159.
Kloubert, T., & Hoggan, C. (in review). Post-truth as an epistemic crisis: The need for rationality, autonomy, and plurality (peer-review for Adult Education Quarterly).
Michelson, E. (2019). The ethical knower: Rethinking our pedagogy in the age of Trump. Adult Education Quarterly, 69(2), 142–156.
Pasnau, R. (2017). After certainty: A history of our epistemic ideals and illusions. Oxford University Press.
Popper, K. R. (1945/1966a). The open society and its enemies Vol. I. The spell of plato. Routledge.
Popper, K. R. (1945/1966b). The open society and its enemies Vol. II. The high tide of prophecy: Hegel, Marx, and the aftermath. Routledge.
Popper, K. R. (1983/2005). Realism and the aim of science: From the postscript to the logic of scientific discovery. Routledge.
Rawls, J. (1999). The idea of public reason revisited. In S. Freeman (Ed.), Collected papers. Harvard University Press.
TrumpArchive. (2021). Trump twitter archive. https://www.thetrumparchive.com/
Wheen, F. (2012). How mumbo-jumbo conquered the world: A short history of modern delusions. HarperCollins.
Young, I. M. (2000). Inclusion and democracy. Oxford University Press.