Το Αυτόματον είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ψηφιακών μέσων και πολιτισμού το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο κριτικών διεπιστημονικών προσεγγίσεων των πολιτισμικών μετασχηματισμών που επισυμβαίνουν στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βασικός του προσανατολισμός είναι η διερεύνηση του ρόλου των βιο-πληροφοριακών και τεχνο-κοινωνικών μέσων στις κοινωνικές σχέσεις, στη συγκρότηση του σώματος, στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, στην πολιτική, και στις πλανητικού τύπου μετατοπίσεις στο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση. Σημείο αναφοράς είναι τα ψηφιακά μέσα, και ειδικότερα ο αντίκτυπος της (ανα-)μεσοποίησης του φυσικού και κοινωνικού κόσμου από τα πληροφοριακά συστήματα.  

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 1 Αρ. 2 (2021): Χώροι από Ήχο - Χρόνοι της Τεχνικής

Δημοσιευμένα: 2022-03-13

Χώροι από Ήχο - Χρόνοι της Τεχνικής: Διασυνδέσεις μεταξύ Τεχνολογίας, Δικτύων, Μουσικής και Σώματος

σελ. 165

Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς

Πέτρος Πετρίδης, Αλέξανδρος Αφουξενίδης, Μιχάλης Πέτρου, Κάρολος Καβουλάκος


Προβολή όλων των τευχών
 Για πληροφορίες σχετικά με το Αυτόματον και τα ενδιαφέροντά του  βλ. Πολιτικές Σύνταξης