Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης


Δημοσιευμένα: Σεπ 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
12ος αιώνας βυζαντινή αρχιτεκτονική ναοί σταυρεπίστεγοι με τρούλο ναοί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι με άνισα πλάτη κεραιών στοά ψευδοπαράθυρο δίβηλο άνοιγμα τρούλος εικονογραφία ανθρωπόμορφη αγία Τριάδα Καστάνια Μάνη ναός του Άι Στράτηγου
Μιχάλης ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS)
Περίληψη
Ο ναός του Άι Στράτηγου Καστάνιας είχε χαρακτηριστεί παλαιότερα ως σταυρεπίστεγος της Α1 παραλλαγής, ενώ γινόταν αποδεκτή η χρονολόγησή του εντός του 13ου αιώνα. Κατά τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης, ωστόσο, αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ο ναός διέθετε αρχικά τρούλο. Κτητορική επιγραφή που εντοπίστηκε και καθαρίστηκε στη νότια στοά, αναχρονολογεί το μνημείο λίγο πριν το 1194, έτος εκτέλεσης των τοιχογραφιών, από τις οποίες εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση ανθρωπόμορφης αγίας Τριάδας. Ο εξεταζόμενος ναός συνιστά, ως εκ τούτου, ένα από τα αρχαιότερα παραδείγματα ανάλογων πειραματισμών στη βυζαντινή ναοδομία, που θα γνωρίσουν ευρύτερη διάδοση κατά την επόμενη εκατονταετία.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)