Ένα βυζαντινό οικοδομικό συνεργείο στην περιοχή του Σοφικού Κορινθίας


Δημοσιευμένα: Αυγ 4, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
13ος αιώνας αρχιτεκτονική ψευδοπαράθυρα εντοιχισμένα αγγεία Πελοπόννησος Σοφικό.
Μιχάλης ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS)
Περίληψη

Στο κεφαλοχώρι του Σοφικού Κορινθίας σώζεται ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος μνημειακό σύνολο που προσφέρεται για τη διατύπωση σκέψεων πάνω στο δυσεπίλυτο ζήτημα της διάκρισης των στοιχείων της αρχιτεκτονικής του 13ου από εκείνα του 12ου αιώνα. Συνίσταται από πέντε, τουλάχιστον, εκκλησίες στις παρυφές του οικισμού. Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην πληρέστερη παρουσίαση εκείνων των κατασκευαστικών και μορφολογικών στοιχείων που τεκμηριώνουν τη στενή σχέση του συγκεκριμένου μνημειακού συνόλου και ενισχύουν τη χρονολόγησή του εντός της 13ης εκατονταετίας. Εξετάζονται επιμέρους μορφολογικά στοιχεία ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης των τρούλων, των παραθύρων και των ψευδοπαραθύρων, καθώς επίσης και ως προς τον τρόπο προσαρμογής των αγγείων στις όψεις των εκκλησιών της περιοχής του Σοφικού, και γίνονται συγκρίσεις με άλλα μνημεία από τον νότιο ελλαδικό χώρο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)