Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά


Δημοσιευμένα: Dec 8, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώιμη βυζαντινή περίοδος Μέση βυζαντινή περίοδος αρχιτεκτονική οικοδομικά νομοθεσία συντεχνίες Κωνσταντινούπολη
Αγγελική ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI)
Περίληψη
Στον δραστήριο ζωγράφο του πρώτου μισού του 16ου αιώνα Ιωάννη από τη Γράμμοστα, στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, αποδίδονται οι δεσποτικές εικόνες του Χριστού Παντοκράτορος, της Θεοτόκου Οδηγήτριας, του Ιωάννη του Προδρόμου και του αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκονται ενσωματωμένες στο τέμπλο του νεότερου ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην Καστοριά. Στον ίδιο ζωγράφο αποδίδονται δύο ακόμη εικόνες με θέμα τον Χριστό Παντοκράτορα, που βρίσκονται στο Μουσείο της Καστοριάς, ενώ γίνεται τεχνοτροπική σύγκριση με εικόνες του ίδιου Μουσείου και του Επισκοπείου της πόλης, οι οποίες του αποδόθηκαν πρόσφατα, αλλά και αναφορά σε άλλα συναφή έργα από τα οποία αναδεικνύεται η σημασία του δραστήριου αυτού καλλιτέχνη για την περιοχή της Καστοριάς και της Αχρίδας
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)