Οι τοιχογραφίες δύο κατεδαφισμένων ναών των Αθηνών


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
16ος και 19ος αιώνας Αθήνα μνημειακή μεταβυζαντινή ζωγραφική εικονογραφικό πρόγραμμα
Τούλα Τ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Περίληψη

Παρουσιάζονται τα σχέδια και η καταγραφή του 1843 από τον Paul Durand των ναών που υπήρχαν στη θέση της σημερινής Μητρόπολης Αθηνών, του Αγίου Νικολάου του 16ου αιώνα και της Παναγίας Κανδήλη, αρχιτεκτονικό υλικό των οποίων χρησιμοποιήθηκε κατά την οικοδόμηση του νέου ναού (1848 κ.ε.).

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Τούλα Τ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ακαδημία Αθηνών

Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)