Κρητική εικόνα της Εις Άδου Καθόδου σε ιδιωτική συλλογή


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
15ος/16ος αιώνας φορητές εικόνες κρητικές εικόνες εις Άδου Κάθοδος
Καλλιόπη-Φαίδρα ΚΑΛΑΦΑΤΗ
Περίληψη

Η εικόνα της Εις Άδου Καθόδου (0.495Χ046μ) εντοπίστηκε το 1998 στην TempleGallery του Λονδίνου σε άριστη κατάσταση. Η παράσταση ακολουθεί Παλαιολόγειο πρότυπο, με πλησιέστερο παράδειγμα την τοιχογραφία του ναού της Περιβλέπτου στον Μυστρά, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τους Κρητικούς ζωγράφους σε μια σειρά εικόνων του 15ου αιώνα. Τα έργα αυτά που παρουσιάζουν μικρές μόνο εικονογραφικές διαφορές, θα αποτελέσουν το πρότυπο για την εικονογραφία της Ανάστασης στις περισσότερες φορητές εικόνες της Μεταβυζαντινής περιόδου. Τα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά στοιχεία προσγράφουν την εικόνα σε κρητικό εργαστήριο του τέλους του 15ου και των αρχών του 16ου αιώνα.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)