Δύο εικόνες του 18ου αιώνα στη συλλογή Αιανής Κοζάνης. Συμβολή στο έργο του ζωγράφου Πάνου ή Παναγιώτη «εξ Ιωαννίνων»


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
μεταβυζαντινή περίοδος Mακεδονία Aιανή ζωγραφική φορητές εικόνες ζωγράφοι Πάνος Παναγιώτης
Αγαθονίκη Δ. ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ
Περίληψη

Οκύριοςστόχοςτηςπαρούσαςεργασίαςείναιημελέτηδύοεικόνωντου18ουαιώνααπότηΣυλλογήΒυζαντινώνκαιΜεταβυζαντινώνΑρχαιοτήτωνστηνΑιανήΚοζάνης,ημίαμετουςαγίουςΚωνσταντίνοκαιΕλένη,καιηάλλημετηΒάπτιση.Οιεικόνεςαυτές,φέρουντηνυπογραφήτουζωγράφουπουτιςφιλοτέχνησεκαιθέτουνπαράλληλατοζήτηματηςπιθανήςταύτισηςτωνδύογνωστώνστηνέρευναζωγράφων,ΠάνουκαιΠαναγιώτηαπόταΙωάννινα.Μελετώνταςτηνεικονογραφίακαιτούφοςτωνεικόνων,σεσυνδυασμόμεταπορίσματατηςπαλαιότερηςέρευναςκαταλήγουμεστοσυμπέρασμαότιοιδύοζωγράφοιαπόταΙωάννινα,αποτελούντοίδιοπρόσωπο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)