Δύο εικόνες της Θείας Σοφίας στη Μολδαβία (Ρουμανία)


Δημοσιευμένα: Jul 6, 2011
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος 16ος αιώνας ρωσικές εικόνες εικονογραφία Χριστός-Θεία Σοφία αρχιεπίσκοπος Νοβγκοροντ Γεννάδιος μονή Sucevita Μολδαβία
Tania VELMANS
Περίληψη

Στο νάρθηκα και στο καθολικό της μονή Sucevica στη Μολβαδία υπάρχουν δύο παραστάσεις της Θείας Σοφίας. Η πρώτη του νάρθηκα απεικονίζει τον Χριστό-Σοφία σε μια παράσταση ευχαριστιακού περιεχομένου, ενώ η δεύτερη στον νότιο τοίχο εντός του ιερού βήματος και παριστά τον Άγγελο-Θεία Σοφία σε μια σύνθεση Δέησης με την Παναγία και τον Πρόδρομο. Η εικονογραφική ανάλυση των παραστάσεων φανερώνει ότι αυτές έχουν εμπνευστεί από ρωσικές εικόνες του 15ουαιώνα. Παράλληλα, σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, συνάγεται ότι αυτή την τάση για έμφαση στη Θεία Σοφία ανήκει σε ένα ασκητικό-μυστικιστικό ρεύμα που ήταν σε έξαρση κατά τον 16ο αιώνα, σε συνδυασμό με θέσπιση της γιορτής της Θείας Σοφίας στις 15 Αυγούστου από τον αρχιεπίσκοπο του Νόβγκοροντ Γεννάδιο.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)