Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979)

Δημοσιευμένα: 1981-01-01

Τιμητική επιτροπή: Διονύσιος ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Παναγιώτης ΖΕΠΟΣ, Παντελής ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ, Ευστάθιος ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Μανόλης ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Παναγιώτης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μανούσος ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Βασίλειος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, †Στυλιανός ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ. Τυπογραφική επιμέλεια: Μαρία Α. ΓΑΒΡΙΛΗ. Εκτύπωση: Κ. ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανδρέας Ξυγγόπουλος

Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Andreas Xyngopoulos's Bibliography

Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πίνακες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία τόμου

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δημοσιεύματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ