Το εικονογραφικό θέμα του προσωπείου στις τοιχογραφίες του Μυστρά. Πολιτισμικές απηχήσεις ενός κλασικού εικονογραφικού θέματος στην ύστερη βυζαντινή ζωγραφική (πίν. 83-94)


Δημοσιευμένα: Jan 11, 1981
Doula MOURIKI
Περίληψη

Μη διαθέσιμη περίληψη

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)