Το θέμα του «Απακανθιζόμενου» στη βυζαντινή τέχνη (πίν. 19-24)


Δημοσιευμένα: Jan 11, 1972
Doula MOURIKI
Περίληψη

Μη διαθέσιμη περίληψη

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)