Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η διακρίβωση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες: η συμβολή των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων και των ευκαιριών πλαισίου


Δημοσιευμένα: Feb 1, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθησιακές δυσκολίες Μεταγνωστικές δεξιότητες Κίνητρα Aυτοπροσδιορισμός
Konstantinos Vouyoukas
Περίληψη

Εισαγωγή

Οι μαθητές σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται από περιορισμένες μεταγνωστικές δεξιότητες και αρνητικό αυτοσυναίσθημα, χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αρνητικά την παρώθηση και τον αυτοπροσδιορισμό τους.

Στόχος της έρευνας

Η σκιαγράφηση του επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται από τους ίδιους τους μαθητές και τις μητέρες τους.

Μέθοδοι

Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 70 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού και οι μητέρες τους.  Τριανταεπτά μαθητές ήταν μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 33 ήταν μαθητές σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με την ελληνική στάθμιση του κριτηρίου μαθησιακής επάρκειας Detroit, DTLA-4. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού AIR Self-Determination Scale.

Αποτελέσματα

Οι μαθητές σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες εκτίμησαν ότι είναι λιγότερο αυτοπροσδιορισμένοι από τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους. Όλες οι μητέρες θεώρησαν ότι το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των παιδιών τους βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που θεωρούν τα ίδια τα παιδιά τους. Όλοι οι μαθητές είχαν την άποψη ότι οι ευκαιρίες για την καλλιέργεια του αυτοπροσδιορισμού δίνονται περισσότερο στην οικογένεια παρά στο σχολείο, σε αντίθεση με τις μητέρες τους.

Συμπεράσματα

Απαιτείται συνεργασία σχολείου-οικογένειας προς την κατεύθυνση της διδασκαλίας μεταγνωστικών δεξιοτήτων και της ανάπτυξης κινήτρων προκειμένου να καλλιεργηθεί ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ειδικό Θέμα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Konstantinos Vouyoukas, Λέκτορας, Α.Π.Θ.
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αναφορές
Agran, M., Cavin, M., Wehmeyer, M., & Palmer, S. (2006). Participation of students with moderate to severe disabilities in the general curriculum: the effects of the self-determined learning model of instruction. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 31, 230-241.
Agran, M., & Martin, J. (2014). Enhancing competence and independence. In K. Storey & D. Hunter (Eds.), The Road Ahead: Transition to Adult Life for Persons with Disabilities (pp. 31-59). Amsterdam: IOS Press.
Agran, M., Wehmeyer, M. L., Covin, M., & Palmer, S. (2008). Promoting student active classroom participation skills through instruction to promote self-regulated learning and self-determination. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 31, 106-114.
Al-Yagon, M. (2003). Children at risk for learning disorders: multiple perspectives. Journal of Learning Disabilities, 36, 318-335.
Baird, G. L., Scott, W. D., Dearing, E., & Hamill, S. K. (2009). Cognitive self-regulation in youth with and without learning disabilities: academic self-efficacy, theories of intelligence, learning vs performance, goal preferences, and effort attributions. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 881-908.
Carter, E. W., Lane, K. L., Cooney, M., Weir, K., Moss, C. K., & Machalicek, W. (2013). Parent Assessments of Self-determination Importance and Performance for Students with Autism or Intellectual Disability. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 118(1), 16-31.
Carter, E. W., Lane, K. L., Pierson, M. R., & Glaeser, B. (2006). Self-determination skills and opportunities of transition-age youth with emotional disturbance and learning disabilities. Exceptional Children, 72, 333-346.
Carter, E. W., Owens, L., Trainor, A. A., Sun, Y., & Swedeen, B. (2009). Self-determination skills and opportunities of adolescents with severe intellectual and developmental disabilities. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 114, 179-192.
Carter, E. W., Trainor, A., Owens, L., Sweden, B., & Sun, Y. (2010). Self-determination prospects of youth with incidence disabilities. Divergent perspectives and related factors. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 18(2), 67-81.
Cobb, B., & Alwell, M. (2009). Self-determination for students with disabilities: a narrative metasynthesis. Career Development for Exceptional Individuals, 32, 108-114.
Cosden, M., Elliott, K., Noble, S., & Kelemen, E. (1999). Self understanding and self esteem in children with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 22, 279-290.
Field, S. (1996). Self-determination instructional strategies for youth with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29, 40-52.
Field, S., & Hoffman, A. (1996). Steps to Self-determination: A Curriculum to Help Adolescents Learn to Achieve their Goals. Austin: TX, Pro-Ed.
Field, S., Martin, J., Miller, R., Ward, M., & Wehmeyer, M. (1998). Self-determination for persons with disabilities: a position statement of the division on career development and transition. Career Development for Exceptional Students, 21, 113-128.
Field, S., Sarver, M. D., & Shaw, S. F. (2003). Self-determination: a key to success in postsecondary education for students with learning disabilities. Remedial and Special Education, 24, 339-349.
Gans, A., Kenny, M., & Ghany, D. (2003). Comparing the self-concept of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 36, 287-295.
Georgas, J. (1988). An ecological and social crosscultural model: the case of Greece. In J. W. Berry, S. H. Irvine, & E. B. Hunt (Eds.), Indigenous Cognition: Functioning in Cultural Context (pp. 105-123). Dordrecht: Martinus Nijhoff.
Grigal, M., Neubert, D., Moon, S., & Graham, S. (2003). Self-determination for students with disabilities: views of parents and teachers. Council for Exceptional Children, 70(1), 97-112.
Hammill, D. D., & Bryant, B. R. (2005). Detroit Tests of Learning Aptitude-Primary. Austin, TX: Pro-ed.
Hampton, N. Z., & Mason, E. (2003). Learning disabilities, gender, sources of efficacy, self-efficacy beliefs, and academic achievement in high school students. Journal of School Psychology, 41, 101-112.
Heiman, T. (2006). Assessing learning styles among students with and without learning disabilities at a distance-learning university. Learning Disabilities Quarterly, 29(1), 55-63.
Hoffman, Α., Field, S., & Sawilowksy, S. (2004). Self-Determination Assessment Battery User’s Guide (3rd ed.). South Central Kansas: Special Education Cooperative.
Klassen, R. (2002). A question of calibration: a review of the self-efficacy beliefs of students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 25, 88-102.
Konrad, M., Fowler, C. H., Walker, A. R., Test, D. W., & Wood, W. M. (2007). Effects of self-determination interventions on the academic skills of students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 30, 89-113.
Konrad, M., Walker, A. R., Fowler, C. H., Test, D. W., & Wood, W. M. (2008). A model for aligning self-determination and general curriculum standards. Teaching Exceptional Children, 40(3), 53-64.
Kremer-Hayon, L., & Tillema, H. H. (1999). Self-regulated learning in the context of teacher education. Teaching and Teacher Education, 15, 507-522.
Lee, S. H., Wehmeyer, M. L., Palmer, S. B., Soukup, J. H., & Little, T. D. (2008). Self-determination and access to the general education curriculum. The Journal of Special Education, 42, 91-107.
Margalit, M., & Al-Yagon, M. (2002). The loneliness experience of children with learning disabilities. In B. Y. L. Wong & M. Donahue (Eds.), The Social Dimensions of Learning Disabilities (pp. 53-77). London: Lawrence.
Martin, J. E., & Marshall, L. H. (1996). ChoiceMaker Self-Determination Transition Assessment. Longmont, CO: Sopris West.
Martin, J. E., Mithaug, D. E., Cox, P., Peterson, L. Y., Van Dycke, J. L., & Cash, M. E. (2003). Increasing self-determination: teaching students to plan, work, evaluate and adjust. Exceptional Children, 69, 431-447.
Mehta, C., & Patel, R. (1996). SPSS Exact Tests 7.0 for Windows. Chicago: SPSS Inc.
Mithaug, D. E., Mithaug, D., Agran, M., Martin, J., & Wehmeyer, M. L. (2003). Self-Determined Learning Theory: Construction, Verification, and Evaluation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Morrison, F. J., & Cooney, R. R. (2002). Parenting and academic achievement: multiple paths to early literacy. In G. Borkowski, S. Landesman Ramey, & M. Bristol Power (Eds.), Parenting and the Child’s World: Influences on Academic, Intellectual, and Social-Emotional Development (pp. 141-160). NJ: Erlbaum.
Padeliadou, S. (1998). Time demands and experienced stress in Greek mothers of children with Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 42 144-153.
Pierson, M., Carter, E., Lane, K. L., & Glaeser, B. (2008). Factors influencing the self-determination of transition-age youth with high-incidence disabilities. Career Development for Exceptional Individuals, 31, 115-125.
Passolunghi, M. C., & Siegel, L. S. (2001). Short term memory, working memory, and inhibitory control in children with difficulties in arithmetic problem solving. Journal of Experimental Child Psychology, 80, 44-57.
Reid, R. (1996). Research in self-monitoring with students with learning disabilities: the present, the prospects, the pitfalls. Journal of Learning Disabilities, 29, 317-331.
Sands, D. J., & Doll, B. (1996). Fostering self-determination is a developmental task. Journal of Special Education, 30, 58–76.
Sarver, M. D. (2000). A study of the relationship between personal and environmental factors bearing on self-determination and the academic success of university students with learning disabilities (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Florida: Gainesville.
Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., Palmer, S. B., Soukup, J. H., Little, T. D., Garner, N., & Lawrence, M. (2007). Examining individual and ecological predictors of the self-determination of students with disabilities. Exceptional Children, 73, 488-509.
Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., Palmer, S. B., Soukup, J. H., Little, T. D., Garner, N., & Lawrence, M. (2008). Understanding the construct of self-determination. Examining the relationship between the Arc’s self-determination scale and the American institutes for research self-determination scale (Air). Assessment for Effective Intervention, 33, 94-107.
Stone, C. A., Bradley, K., & Kleiner, J. (2002). Parental understanding of children with language/learning disabilities and its role in the creation of scaffolding opportunities. In B. Y. L Wong & M. Donahue (Eds.), The Social Dimensions of Learning Disabilities (pp. 133-161). London: Lawrence.
Τζουριάδου, Μ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες. Θέματα Eρμηνείας και Aντιμετώπισης. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.
Τζουριάδου, Μ., Αναγνωστοπούλου, Ε., Τουτουντζή, Ε., & Ψωινού, Μ. (2008). Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας, DTLA (DTLA-P:3, DTLA-4) (Detroit Test of Learning Aptitude). Α.Π.Θ., Υπουργείο Παιδείας, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 1.1-Ενέργεια1.1.3, Θεσσαλονίκη.
Τζουριάδου, Μ., & Αναγνωστοπούλου, Ε. (2011). Παιδαγωγικά Προγράμματα για Παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.
Valas, H. (2001). Learned helplessness and psychological adjustment: effects of learning disabilities and low achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, 45, 101-114.
Van Gelder, N., Sitlington, P. L., & Pugh, K. M. (2008). Perceived self-determination of youth with emotional and behavior disorders. Journal of Disability Policy Studies, 19, 182-190.
Waber, D. P. (2010). Rethinking Learning Disabilities: Understanding Children Who Struggle in School. New York: Guilford Press.
Wehmeyer, M. L., Abery, B., Mithaug, D. E., & Stancliffe, R. (2003). Self-Determination: Theoretical Foundations for Education. Springfield, IL: Charles C. Thomas.
Wehmeyer, M. L., & Garner, N. W. (2003). The impact of personal characteristics of people with intellectual and developmental disability on self-determination and autonomous functioning. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16, 255-265.
Wehmeyer, M. L., & Kelchner, K. (1995). The Arc’s Self-Determination Scale. Arlington, TX: The Arc National Headquarters.
Wehmeyer, M. L., & Palmer, S. (2003). Adult outcomes for students with cognitive disabilities three-years after high school: the impact of self-determination. Education and Training in Developmental Disabilities, 38, 131-144.
Wehmeyer, M. L., Palmer, S. B., Lee, Y., Williams-Diehm, K., & Shogren, K. (2011). A randomized-trial evaluation of the effect of whose future is it anyway? on self-determination. Career Development for Exceptional Children, 34, 45-56.
Wolman, J. M., Campeau, P. L., Dubois, P. A., Mithaug, D. E., & Stolarski V. S. (1994). AIR Self-Determination Scale and User Guide. Palo Alto, CA: American Institutes for Research.
Wong, B. Y. L. (1998). Learning about Learning Disabilities. San Diego: Academic Press.
Wright-Strawderman, C., & Watson, B. L. (1992). The prevalence of depressive symptoms in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 25, 258-264.
Zhang, D., Katsiyannis, A., & Zhang, J. (2002). Teacher and parent practice on fostering self-determination of high school students with mild disabilities. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 25, 157-169.