Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Διερεύνηση της αξιοποίησης του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές: η περίπτωση των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών


Δημοσιευμένα: Dec 17, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Νέες τεχνολογίες μαθησιακοί τρόποι νεοεισαχθέντες φοιτητές διαδίκτυο κινητό τηλέφωνο
Χρήστος Σαμαράς
https://orcid.org/0000-0002-2024-151X
Μαρία Νιάρη
https://orcid.org/0000-0001-6084-5206
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
https://orcid.org/0000-0003-3162-9218
Βασίλειος Βερύκιος
https://orcid.org/0000-0002-9758-0819
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα τη μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο και την αξιοποίηση του διαδικτύου και της τεχνολογίας στις σπουδές. Η έρευνα διεξήχθη επί τέσσερα συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη (2013-2017) και αφορούσε τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος. Για την υλοποίηση της έρευνας αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.  Από τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας προκύπτει  πως ο βαθμός της χρήσης του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου, ως υποστηρικτικού μέσου στα συμβατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και από τους φοιτητές, ποικίλει. Για να είναι αποδοτική η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επένδυση ενός ιδρύματος σ’ αυτές, χρειάζεται να έχουν τη γνώση και τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουν και οι φοιτητές. Άρα, οι φοιτητές χρειάζεται να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική Αρθογραφία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χρήστος Σαμαράς, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

MSc Innovation in Technology and Entrepreneurship

Bachelor's Automotive Engineering

Bachelor's  Industrial Informatics Engineer

Αναφορές
Akram, H., & Habibur, R. (2017). Comparative Study of Internet Usage among University Students: A Study of the University of Dhaka, Bangladesh. European Scientific Journal, 13(34), 134-150. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017
Αβράμη, Θ. Σ. (2018). Το δικαίωμα της έκφρασης στο διαδίκτυο και οι περιορισμοί του (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία). Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Bryer, J., & Speerschneider, K. (2014). Likert functions to analyze and visualize Likert type items. R package version 1.1. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Retrieved at October 17, 2014 from http://jason.bryer.org/likert
Carmichael, E., Miller., K., & Smith, J. (2007). Researching literacy for learning in the vocational curriculum. In M. Osborne, M. Houston, & N. Toman (Eds.), The pedagogy of lifelong learning: Understanding effective teaching and learning in diverse contexts (pp. 93-103). London: Routledge.
Erdmann, N. (2014). The role of Internet in the learning culture among higher education students. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (pp. 1990-1994). Chesapeake, VA: AACE.
Hanover Research. (2015). Report: Trends in higher education marketing, enrollment, and technology. Arlington: Hanover Research.
Holt, D., Smissen, S., & Segrave, S. (2006). New students, new learning, new environments in higher education: Literacies in the digital age. In Proceedings of the 23rd Annual ASCILITE Conference “Who’s learning? Whose technology?” (pp. 327-336).
Κουστουράκης, Γ., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). Διερεύνηση της εξοικείωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τις ΤΠΕ στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η του Πανεπιστημίου Πατρών: μια διαχρονική μελέτη. Στο Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πάτρα 28-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου (σσ. 373-382).
Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22, 155.
Littlejohn, A., Margaryan, A., & Vojt, G. (2010). Exploring Students’ use of ICT and Expectations of Learning Methods. Electronic Journal of e-Learning, 8(1), 13-20.
Ntoumanakis, E., Samaras, C., Tsaggaris, Α., & Verykios, V. (2018). Research results for the processing of equipment of laboratory centers – school laboratories in Greece. In 1st International Congress on Management of Educational Units, December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece.
Ντέμσια, Σ., Παπαγεωργίου, Ε., Τριανταφυλλίδου, Σ., & Ρούσσου, Κ. (2016). Προβληματική ενασχόληση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο σε δείγμα φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας. Το Βήμα του Ασκληπιού, 15(3), 274-289.
Odaci, Η. (2011). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education, 57(1), 1109-1113. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.01.005
Owyang, J. (2009). A Collection of Social Network Stats for 2009. Retrieved from http://www.webstrategist.com/blog/2009/01/11/a-collection-of-soical-network-stats-for-2009/
Ozad, B. (2010). The use of the Internet in media education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 245-255.
Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Σαμαράς, Χ., Σταυρόπουλος, Η., & Βερύκιος, Β. (2017). Μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο: μέσα μάθησης και τρόποι αξιοποίησης της τεχνολογίας από νεοεισερχόμενους φοιτητές – υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Στο Α. Λιοναράκης και συν. (Επιμ.), Πρακτικά. 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της μάθησης», Αθήνα 23-26 Νοεμβρίου 2017, τομ. 2A. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1160
Perry, T. Τ, Perry, L. Α., & Hosack‐Curlin, K. (1998). Internet use by university students: an interdisciplinary study on three campuses. Internet Research, 8(2), 136-141. https://doi.org/10.1108/10662249810211593
Tsai, C.-C. (2009). Conceptions of learning versus conceptions of web-based learning: The differences revealed by college students. Computers & Education, 53, 1092-1103.
Tsai, P.-S., Tsai, C.-C., & Hwang, G.-H. (2011). College students’ conceptions of context-aware ubiquitous learning: A phenomenographic analysis. Internet and Higher Education, 14, 137-141.
Yang, F.-Y., & Tsai, C.-C. (2009). Examining high-school students’ preferences toward learning environments, personal beliefs and concept learning in web-based contexts. Computers & Education, 52, 848-857.