Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η σημασία και η χρησιμότητα της ιστορικότητας της ανάγνωσης ενός μυθιστορήματος: Αστραδενή, της Ευγενίας Φακίνου


Δημοσιευμένα: Feb 1, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
ανάγνωση θεωρία της πρόσληψης ιστορικότητα της ανάγνωσης λογοτεχνικός κανόνας
Alexandros Akritopoulos
Περίληψη
Στόχευση αυτής της δοκιμής, που καταρχήν εντάσσεται στην ιστορία της ανάγνωσης και προβάλλει άμεσα ή έμμεσα την ιστορικότητα του αναγνώστη, είναι η ανάδειξη γωνιών και όψεων της ανάγνωσης που αφορούν στη λογοτεχνική πρόσληψη και το αναγνωστικό κοινό. Από την άλλη, η επιλογή του μυθιστορήματος Αστραδενή της Ευγενίας Φακίνου μάς επιβάλλεται από μια αδιευκρίνιστη ώς τώρα παραδοξότητα, δηλαδή από το ότι το έργο διαβάστηκε από ενήλικες, νέους ενήλικες, έφηβους, και τμηματικά, ίσως και ολοκληρωμένα, από προέφηβες και προέφηβους ηλικίας 11 και 12 ετών.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Varia
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ακριτόπουλος, Α. Ν. (2004). Υπερδιακειμενικές αναγνώσεις σύγχρονων κοινωνικών μυθιστορημάτων για νέους (Ε. Φακίνου, Ά. Γκέρτζου-Σαρρή, Μ. Πυλιώτου, Μ. Κλιάφα). Στο Τ. Τσιλιμένη (Επιμ.), Το σύγχρονο ελληνικό παιδικό-νεανικό μυθιστόρημα (σσ. 367-397). Θεσσαλονίκη: Σύγχρονοι Ορίζοντες.
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Με λογισμό και μ’ όνειρο (2001). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Βασιλαράκης, Ι. Ν. (2002). «Βιβλίο για παιδιά» ή «….και για παιδιά»: πάνω στη διαφορά του βασανιστικού «και» με ζητούμενο γνώμονα την αναγνωσιμότητα. Στο Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου (Επιμ.), Η λογοτεχνία σήμερα, Όψεις, αναθεωρήσεις, προοπτικές (σσ. 91-97). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Γιάκος, Δ. (1989). Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Από τον ΙΘ΄ αιώνα έως σήμερα (8η εκδ.). Αθήνα: Παπαδήμας.
Δελώνης, Α. (1990). Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία. 1835-1985. Από τις πρώτες ρίζες μέχρι σήμερα (2η εκδ.). Αθήνα: Ηράκλειτος.
Ιbsch, E. (2010). Η λογοτεχνική πρόσληψη. Στο M. Angenot, J. Bessière, D. Fokkema, & E. Kuschner (Επιμ.), Θεωρία της Λογοτεχνίας. Προβλήματα και προοπτικές (Τ. Δημητρούλια, μτφρ.) (σσ. 399-435). Αθήνα: Gutenberg.
Καλασαρίδου, Σ. (2013). Η αναγνωστική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων στις δημοτικές βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης: Ερωτήματα και δεδομένα, τάσεις και προοπτικές. Στο Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου & Δ. Πολίτης (Επιμ.), Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία. Πραγματικότητες και προοπτικές (σσ. 355-371). Αθήνα: Διάδραση.
Κανατσούλη, Μ. (2002). Λογοτεχνία ενηλίκων, λογοτεχνία παιδιών: σημεία σύγκλισης δύο διαφορετικών (;) λογοτεχνιών. Στο Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου (Επιμ.), Η λογοτεχνία σήμερα, Όψεις, αναθεωρήσεις, προοπτικές (σσ. 98-104). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Καρακίτσιος, Α. (2015). Πώς γράφεται ένα κακό παιδικό βιβλίο; Ο αναγνώστης. Ανακτήθηκε από http://www.oanagnostis.gr/pos-grafete-ena-kako-pediko-vivlio-3/
Κομνινού, Ν. (2006). Το βραβευμένο ελληνικό εφηβικό μυθιστόρημα (1985-2004) / The awarded young adult novel in Greece (1985-2004) (Master of Philosophy). University of Sydney, Australia. Ανακτήθηκε από http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/2764/2/02whole.pdf
Naumann, M. (1973). Gesellschaft, Literatur, Lesen. Literaturrezeption in theoretischer Sicht. Berlin-Weimar: Aufbau-Verlag.
Σακελλαρίου, Χ. (1985). Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Ελληνική και Παγκόσμια (3η εκδ.). Αθήνα: Φιλιππότη.
Τσιλιμένη, Τ. (επιμ.) (2004). Το σύγχρονο ελληνικό παιδικό-νεανικό μυθιστόρημα. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονοι Ορίζοντες.
Φακίνου, Ε. (1982). Αστραδενή. Αθήνα: Κέδρος.
Φρυδάκη, Ε. (2003). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική.
Χρυσομάλλη-Heinrich, Κ. (1999). Το ύφος ως συνισταμένη των δομών βάθους και της λεκτικής επιφάνειας τoυ κειμένoυ. Στο Α. Αργυρίου, Κ. Α. Δημάδης, & Α. Δ. Λαζαρίδου (Επιμ.), Πρακτικά τoυ Α΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίoυ Νεoελληνικών Σπουδών: Ο Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453-1981, τόμος Α΄ (σσ. 267-283). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Χρονάκη, Ά. (2010). Η συμβολή της ανάγνωσης μυθιστορημάτων στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των εφήβων (Διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανακτήθηκε από http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28848