| More

Το παιχνίδι ως καταλύτης στη διαδικασία προσαρμογής των αστροναυτών στις ακραίες συνθήκες διαβίωσης μιας διαστημικής αποστολής

Views: 928 Downloads: 1915
Marianthi Liapi (http://orcid.org/0000-0002-0865-9307), Edith Ackermann
Marianthi Liapi, Edith Ackermann

Περίληψη


Η εξερεύνηση του διαστήματος είναι μια ιδιαίτερη, συναρπαστική περιπέτεια. Ακόμη πιο ιδιαίτερη, όμως, είναι η συνακόλουθη δραστηριότητα της επιστημονικής κοινότητας που επανεξετάζει σε νέες συνθήκες ό,τι θεωρούσε μέχρι σήμερα δεδομένο για την ανθρώπινη φύση. Ο αρχικός σχεδιασμός κάθε επανδρωμένης διαστημικής αποστολής δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια του πληρώματος, εκπαιδεύοντας τους αστροναύτες-ήρωες της περιπέτειας αυτής να επιβιώνουν απομονωμένοι σε περιβάλλον μικροβαρύτητας. Στο αληθινό πεδίο δράσης τους, όμως, οι αστροναύτες είναι επιβαρυμένοι με ένα δύσκολο πρόγραμμα έρευνας, επισκευών και διαχείρισης, φυσικά περιορισμένοι μέσα σε μια αποστειρωμένη διαστημική κάψουλα, αποστερημένη από περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ελεύθερος χρόνος τους είναι τυπικά ενταγμένος στο καθημερινό πρόγραμμα με καθορισμένες δραστηριότητες που ενώ έχουν τη χαλάρωση σαν στόχο, δεν καταφέρνουν να αποσυμφορήσουν τη βεβαρημένη ρουτίνα. Παρόλα αυτά, μέσα από καταγραφές στα προσωπικά τους ημερολόγια, οι αστροναύτες δείχνουν ότι προσπαθούν να αυτοδιαχειριστούν τις αρνητικές συνέπειες της απομόνωσης επινοώντας δικές τους δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, χαλάρωσης και κυρίως παιχνιδιού. Αναγνωρίζοντας την απουσία ενός κοινωνικο-ψυχολογικού ρυθμιστή στις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης μιας διαστημικής αποστολής και γνωρίζοντας τη ζωτική σημασία του παιχνιδιού στη διαδικασία προσαρμογής του ανθρώπου σε νέο περιβάλλον, η επιστημονική αυτή εργασία παρουσιάζει: (1) μια νέα προσέγγιση στον εγκλιματισμό των αστροναυτών σε ακραίες συνθήκες διαβίωσης με την ονομασία "Προσαρμογή στη Μικροβαρύτητα μέσα από το Παιχνίδι"; και (2) τις βασικές κατευθύνσεις για τον λειτουργικό και χωρικό προγραμματισμό που θα υποστηρίζει το παιχνίδι μέσα σε ένα επανδρωμένο διαστημικό σκάφος, εκμεταλλευόμενος τις εγγενείς παιγνιώδεις ποιότητες ενός περιβάλλοντος χωρίς βαρύτητα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες χωρικές και κοινωνικές ευκαιρίες για τους αστροναύτες να επιταχύνουν τη διαδικασία προσαρμογής τους σε συνθήκες μικροβαρύτητας, ενεργοποιώντας σταδιακά την ικανότητα που είχαν σαν παιδιά να επεκτείνουν νοητά τα όρια του κόσμου που τους περιβάλλει μέσα στον κόσμο της φαντασίας που τους καθοδηγεί.

Λέξεις κλειδιά


Χώροι διαβίωσης στο διάστημα; προσαρμογή; παιχνίδι σε συνθήκες μικροβαρύτητας; τύποι παιχνιδιού; αστροναύτες; παιδιά

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abeln, V., & Schneider, S. (2012). Physical countermeasures to stress. In A. Choukèr (Ed.), Stress Challenges and Immunity in Space (pp. 373-386). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Ackermann, E. (2013). Musings on mind and meaning: Fragments of conversation. In T. Hug, M. Schorner, & J. Mitterer (Eds.), Ernst-von-Glasersfeld-Archiv (pp. 31-36). Innsbruck: Innsbruck University Press.

Ackermann, E. (2004). The whole child development guide. Billund: The Lego Foundation. Retrieved from http://parents.lego.com/en-us/childdevelopment/edith-ackermann

Bekoff, M. (2011). The child's right to play: Let children be animals. Huffington Post - Parents 13/08/2011. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/marc-bekoff/the-childs-right-to-play-_b_893806.html

Brown, S. (2009). Play. How it Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorated the Soul. New York, NY: Avery.

Caillois, R. (2001). Man, Play and Games. Champaign, IL: University of Illinois Press.

Clearwater, Y. A., & Coss, R. G. (1991). Functional aesthetics to enhance well-being in isolated and confined settings. In A. A. Harrison, Y. A. Clearwater, & C. P. McKay (Eds.), From Antarctica to Outer Space. Life in Isolation and Confinement (pp. 135-146). New York, NY: Springer-Verlag.

Connors, M. M., Harrison, A. A., & Akins, F. R. (1985). Living Aloft Human Requirements for Extended Spaceflight. Mountain View, CA: NASA Ames Research Center.

Csíkszentmihályi, M. (1997). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York, NY: Harper Perennial.

Elkind, D. (2007). The Power of Play. Berkeley: Da Capo Lifelong Books.

Evans, B. (2012). Tragedy and Triumph in Orbit. The Eightied and Early Nineties. New York, NY-Chichester: Springer-Praxis.

Häuplik -Meusburger, S., Paterson, C., Schubert, D., & Zabel, P. (2012). The road less travelled: greenhouses and their humanizing synergies. Paper presented at the 63rd International Astronautical Congress, Naples, Italy, 1-5 October 2012.

Häuplik-Meusburger, S. (2011). Architecture for Astronauts. An Activity Based Approach. Wien/New York, NY: Springer.

Huizinga, J. (1949). Homo Ludens. A Study of the Play-Element in Culture. New York, NY/ Boston, MA/ Henley: Routledge & Kegan Paul.

Johannsen, K. (n.d.) Creative Activities in Space. Retrieved from http://www.creativeactivitiesinspace.de/index.html

Kanas, N. (Ed.) (2009). Psychology and Culture during Long-duration Space Missions. Paris: International Academy of Astronautics.

Kennedy, K. (2009). The Vernacular of Space Architecture. In A. S. Howe & B. Sherwood (Eds.), Out of This World: The New Field of Space Architecture (pp. 7–21). Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics.

Langer, E. J. (1989). Mindfulness. Reading, MA: Addison Wesley.

Levine, A. S. (1991). Psychological effects of long-duration space missions and stress amelioration techniques. In A. A. Harrison, Y. A. Clearwater, & C. P. McKay (Eds.), From Antarctica to Outer Space. Life in Isolation and Confinement (pp. 305-315). New York, NY: Springer-Verlag.

McGonigal, J. (2015). Gaming can make a better world. Retrieved from http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world.html

Mohanty, S., Jørgensen, J., & Nyström, M. (2006). Psychological factors associated with habitat design for planetary mission simulators. American Institute of Aeronautics and Astronautics. Retrieved from http://www.spacearchitect.org/pubs/AIAA-2006-7345.pdf

National Aeronautics and Space Administration. (2012). Departing Space Station Commander Provides Tour of Orbital Laboratory. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=doN4t5NKW-k

National Aeronautics and Space Administration. (2014). International Toys in Space. Retrieved from http://www.nasa.gov/audience/foreducators/microgravity/home/toys-in-space.html#.VHbj75OUeQi

Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Kelesidi, A., Gargalis, L., Telo, M., Ntzoufras, S., & Paschidi, M. (2014). Intelligent Spacecraft Module. Acta Astronautica, 105, 242-253.

Pellegrini, A. D. (2009). The Role of Play in Human Development. New York, NY: Oxford University Press.

Piaget, J. (1973). Main Trends in Psychology. London: George Allen & Unwin.

Pierce, C. (1991). Theoretical approaches to adaptation to Antarctica and space. In A. A. Harrison, Y. A. Clearwater, & C. P. McKay (Eds.), From Antarctica to Outer Space. Life in Isolation and Confinement (pp. 125-133). New York, NY: Springer-Verlag.

Reilly, M. (Ed.) (1974). Play as Exploratory Learning. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Roach, M. (2010). Packing for Mars. The Curious Science of Life in Space. Oxford: Oneworld Publications.

Schlacht, I. L., Ono, A., Karga, V., Grandry, P., & Foing, B. (2012). A field study on the role of art in space exploration. Paper presented at the 63rd International Astronautical Congress, Naples, Italy, 1-5 October 2012.

Schlacht, I. L. (2012). Space Habitability. Integrating Human Factors into the Design Process to Enhance Habitability in Long Duration Missions (Unpublished doctoral dissertation). Universität Berlin, Germany.

Suedfeld, P. (1991). Groups in isolation and confinement: Environments and experiences. In A. A. Harrison, Y. A. Clearwater, & C. P. McKay (Eds.), From Antarctica to Outer Space. Life in Isolation and Confinement (pp. 135-146). New York, NY: Springer-Verlag.

Williams, A. (2013). A Grammar of Creative Workplaces (Unpublished doctoral dissertation). University of East London, England.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2016 Marianthi Liapi, Edith Ackermann

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.