, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Greece