Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Καλλιέργεια της δημιουργικότητας μαθητών Δημοτικού μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων εντός του Αναλυτικού Προγράμματος


Δημοσιευμένα: Apr 29, 2022
Ενημερώθηκε: 2022-04-29
Εκδόσεις:
2022-04-29 (2)
Λέξεις-κλειδιά:
δημιουργικότητα παρέμβαση δημιουργικές διεργασίες Αναλυτικό Πρόγραμμα δημιουργικές διδακτικές πρακτικές
Ασημίνα Ιωαννίδου
https://orcid.org/0000-0002-7909-856X
Δημήτριος Ζμπάινος
Δημήτριος Καρατζάνος
https://orcid.org/0000-0002-3657-0078
Χάρις Σαγιά
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών αναφορικά με τη δημιουργικότητα των τελευταίων, καθώς και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων δραστηριοτήτων στο μάθημα της Γλώσσας. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε μία έρευνα ημι-πειραματικού σχεδιασμού. Το δείγμα αποτέλεσαν 98 μαθητές με μέση ηλικία τα 11,5 έτη, οι οποίοι χωρίστηκαν σε πειραματική ομάδα, στην οποία εφαρμόστηκαν οι δραστηριότητες και σε ομάδα ελέγχου, στην οποία δε διενεργήθηκε καμία παρέμβαση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς για την καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τη δημιουργικότητα των μαθητών και ένα αυτοσχέδιο εργαλείο αξιολόγησης της δημιουργικότητας, το οποίο αποτελούνταν από δύο ισοδύναμα μέρη, ένα για την προ-μέτρηση και ένα για τη μετα-μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η δημιουργικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και σε ένα κεντρικά κατευθυνόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα και ως εκ τούτου η εφαρμογή στοχευμένων δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο πλαίσιο των καθημερινών μαθημάτων είναι εφικτή και αποτελεσματική.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ασημίνα Ιωαννίδου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
MSc
Δημήτριος Ζμπάινος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επίκουρος Καθήγητης, Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Δημήτριος Καρατζάνος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Χάρις Σαγιά, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αναφορές
Ambrose, D. (2005). Creativity in teaching: Essential knowledge, skills, and dispositions. Creativity across domains: Faces of the muse, 281-298. New York: Psychology Press.
Afshari, M., Ghavifekr, S., Siraj, S., & Jing, D. (2013). Students’ Attitudes towards Computer-assisted Language Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103, 852-859.
Beghetto, R. A. (2005). Does Assessment Kill Student Creativity? The Educational Forum, 69(3), 254-263. doi: https://dx.doi.org/10.1080/00131720508984694
Beghetto, R. A. (2010). Creativity in the classroom. The Cambridge handbook of creativity, 447-463. New York: Cambridge University Press
Beghetto, R. A., & Plucker, J. A. (2006). The Relationship Among Schooling, Learning, and Creativity:" All Roads Lead to Creativity" or" You Can't Get There from Here"? In J. C. Kaufman & J. Baer (Eds.), Creativity and reason in cognitive development (pp. 316-332). New York, NY, US: Cambridge University Press.
Berland, E. (2013). Barriers to Creativity in Education: educators and parents grade the system (Adobe Systems, Inc).
Besançon, M., & Lubart, T. (2008). Differences in the development of creative competencies in children schooled in diverse learning environments. Learning and Individual Differences, 18(4), 381-389. doi: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2007.11.009
Craft, A. (2003). Creativity across the primary curriculum: Framing and developing practice: Routledge.
De Bono, E. (1992). Serious creativity. Using the power of lateral thinking to create new ideas: a systematic approach to take you beyond the power of lateral thinking: Harper Business, New York.
Eberle, R. F. (1972). Developing imagination through scamper. The Journal of Creative Behavior, 6(3), 199-203. doi: https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1972.tb00929.x
Gibson, H. (2005). What creativity isn't: The presumptions of instrumental and individual justifications for creativity in education. British Journal of Educational Studies, 53(2), 148-167.
Gralewski, J., & Karwowski, M. (2013). Polite girls and creative boys? Students' gender moderates accuracy of teachers' ratings of creativity. The Journal of Creative Behavior, 47(4), 290-304. doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2005.00288.x
Grigorenko, E. L., Jarvin, L., & Sternberg, R. J. (2002). School-Based Tests of the Triarchic Theory of Intelligence: Three Settings, Three Samples, Three Syllabi. Contemporary Educational Psychology, 27(2), 167-208. doi: http://dx.doi.org/10.1006/ceps.2001.1087
Gordon, W. J. (1961). Synectics: The development of creative capacity. Oxford, England: Harper Synectics.
Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill.
Heilmann, G., & Korte, W. B. (2010). The role of creativity and innovation in school curricula in the EU27: A content analysis of curricula documents. Seville: European Commission, Joint Research Centre, 22 Institute for Prospective Technological Studies. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/ JRC61106_TN.pdf
Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (2010). Creativity. Annual Review of Psychology, 61(1), 569-598. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100416
Huang, T.-Y. (2005). Fostering creativity: A meta-analytic inquiry into the variability of effects. Texas: A&M University.
Hunter, S., T., Bedell, K., E., & Mumford, M., D. (2007). Climate for Creativity: A Quantitative Review. Creativity Research Journal, 19(1), 69-90. doi: https://doi.org/10.1080/10400410709336883
Jeffrey, B., & Craft, A. (2004). Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and relationships. Educational Studies, 30(1), 77-87. doi: https://doi,org/10.1080/0305569032000159750
Kampylis, P., Berki, E., & Saariluoma, P. (2009). In-service and prospective teachers’ conceptions of creativity. Thinking Skills and Creativity, 4(1), 15-29. doi: https://doi.org/10.1016/j.tsc.2008.10.001
Karatzanos, D., Zbainos, D. (in press). Lower Secondary school’s students’ perfectionism relationship with academic performance and creative thinking. Psychoeducational Assessment, Intervention and Rehabilitation.
Karwowski, M. (2007). Teachers’ nominations of students’ creativity: Should we believe them? Are the nominations valid. The Social Sciences, 2(3), 264-269.
Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond big and little: The four c model of creativity. Review of general psychology, 13(1), 1. doi: https://doi.org/10.1037/a0013688
Kelly, A. V. (2004). The Curriculum. Theory and Practice. London: Sage.
Leikin, R. (2009). Exploring mathematical creativity using multiple solution tasks. Creativity in mathematics and the education of gifted students, 129-145.
Lubart, T., Besançon, M., & Barbot, B. (2012). Epoc Evaluation of Potential Creativity (English Version) Paris: Hogrefe.
Lubart, T., & Guignard, J.-H. (2004). The Generality-Specificity of Creativity: A Multivariate Approach. In R. J. Sternberg, E. L. Grigorenko & J. L. Singer (Eds.), Creativity: From potential to realization (pp. 43-56). Washington, DC, US: American Psychological Association.
Mullet, D. R., Willerson, A., N. Lamb, K., & Kettler, T. (2016). Examining teacher perceptions of creativity: A systematic review of the literature. Thinking Skills and Creativity, 21, 9-30. doi: https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.05.001
Plucker, J. A., & Beghetto, R. A. (2003). Why not be creative when we enhance creativity? In J. Borland (Ed.), Rethinking gifted education (pp. 215-226). New York: Teachers College Press.
Rawat, K. J., Qazi, W., & Hamid, S. (2012). Creativity and education. Academic Research International, 2(2), 264.
Runco, M. A. (2004). Creativity. Annual Review of Psychology, 55, 657–687. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141502
Runco, M. A. (2007). Creativity: Theories and Themes: Research. Development and Practice. Amsterdam: Elsevier.
Shaughnessy, M. F. (1991). The supportive educational environment for creativity. (ERIC Document Reproduction Service NO. ED 360 080)
Scott, G., Leritz, L. E., & Mumford, M. D. (2004). The effectiveness of creativity training: A quantitative review. Creativity Research Journal, 16(4), 361-388. doi: https://doi.org/10.1207/s15326934crj1604_1
Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. New York Houghton Mifflin Company.
Sharp, C. (2004). Developing young children’s creativity: What can we learn from research. Topic, 32, 5-12.
Starko, A. J. (2013). Creativity in the classroom: Schools of curious delight (5th edition ed.). New York Routledge.
Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-98. doi: https://doi.org/10.1207/s15326934crj1801_10
Sternberg, R. J., Jarvin, L., & Grigorenko, E. L. (2009). Teaching for wisdom, intelligence, creativity, and success. Corwin Press. doi: https://doi.org/10.4135/9781483350608
Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity (pp. 3-15). Cambridge: Cambridge University
Press.
Sternberg, R. J., Williams, W. M. (1996). How to develop student creativity. Virginia: ASCD.
Sternberg, R. J. (2012). The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 24(1), 3-12. doi: https://dx.doi.org/10.1080/10400419.2012.652925
Tan, A. (2000). A review on the study of creativity in Singapore. The Journal of creative behavior. 34. 259-284.
Theodoridou, S., & Davazoglou, A. (2006). Teachers’ Evalution of Gifted Children’ Characteristics. Gifted and Talented International, 21(1), 72-77. doi: https://dx.doi.org/ 10.1080/15332276.2006.11673467
Torrance, E. P. (1972). Can we teach children to think creatively? The Journal of Creative Behavior. doi: https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1972.tb00923.x
Torrance, E.P. (1987). Teaching for creativity. In S.G. Isaksen (Ed.), Frontiers of creativity research: Beyond the basics, 189–215. Buffalo, NY: Bearly.
Torrance, E. P. (1974). Torrance tests of creative thinking, verbal and figural: Directions, manual and scoring guide: New York: Personal Press.
Treffinger, D. J., & Isaksen, S. G. (2005). Creative problem solving: The history, development, and implications for gifted education and talent development. Gifted Child Quarterly, 49(4), 342-353. doi: https://doi.org/10.1177%2F001698620504900407
Vally, Z., Salloum, L., AlQedra, D., Shazly, S. E., Albloshi, M., Alsheraifi, S., & Alkaabi, A. (2019). Examining the effects of creativity training on creative production, creative self-efficacy, and neuro-executive functioning. Thinking skills and creativity, 31, 70-78. doi: https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.11.003
Vaughn, V. L., Feldhusen, J. F., & Asher, J. W. (1991). Meta-analyses and review of research on pull-out programs in gifted education. Gifted Child Quarterly, 35(2), 92-98.
Westby, E. L., Dawson, V. (1995). Creativity: Asset or Burden in the Classroom? Creativity Research Journal, 8(1), 1-10. doi: https://dx.doi.org/10.1207/s15326934crj0801_1
Wyse, D., Spendlove, D. (2007). Partners in creativity: Action research and creative partnerships. Education 3-13. 35. 181-191. doi: https://doi.org/10.1080/03004270701312034
Yasin, R. M., Yunus, N. S. r. (2014). A meta-analysis study on the effectiveness of creativity approaches in technology and engineering education. Asian Social Science, 10(3), 242.
Zbainos, D., Anastasopoulou, A. (2012). Creativity in Greek music curricula and pedagogy: An investigation of Greek music teachers’ perceptions. Creative Education, 3(01), 55. doi: https://doi.org/10.4236/ce.2012.31009.
Βέικου, Χ., Βαρέση, Ε., & Πατούνα, A. (2008). Παιδαγωγικό πλαίσιο: Περιεχόμενο σπουδών και διδακτική πράξη. Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Η ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 89 – 196. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Χατζηγεωργίου, Γ., Κονσόλας, Μ. (2000). Η ανάπτυξη της αυτονομίας ως κατευθυντήριος σκοπός στην Προσχολική Εκπαίδευση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 110, 90-96.
Χρυσαφίδης, Κ. (2004) Επιστημολογικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης. Το νηπιαγωγείο στο χώρο της ιδεολογίας και της επιστήμης. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)