Τόμ. 10 Αρ. 1 (2022): May 2022

Δημοσιευμένα: 2022-04-08

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τις απαιτήσεις που εγείρει ο αναστοχασμός

Αγγελική Κοκκόση, Μαρία Πούλου, Γεράσιμος Κουστουράκης, Νικόλαος Χανιωτάκης

ΕΥ ΖΩΩΝ: Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση παιδιών προσχολικής ηλικίας απέναντι στα ζώα συντροφιάς

Μαρία Μαρκοδημητράκη, Μαρία Κυπριωτάκη, Μιχάλης Λιναρδάκης, Ειρήνη Σπανάκη, Μαρία Καλεσίου, Μαρίζα Ζυμονοπούλου