The impact of a therapy dog program on children’s with ASD social skills, communication, and behavioral difficulties


Δημοσιευμένα: Nov 30, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σκύλος κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνία
Χρυσούλα Καρπουτζάκη
Μαρία Μαρκοδημητράκη
https://orcid.org/0000-0002-9769-5923
Μαρία Κυπριωτάκη
https://orcid.org/0000-0002-4705-4044
Γαρυφαλιά Χαριτάκη
https://orcid.org/0000-0002-1593-2041
Περίληψη

Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν το διαμεσολαβητικλο ρόλο των ζώων, και ειδικά των σκύλων, μεταξύ παιδιού και θεραπευτή. Η παρουσία του σκύλου ΄έχει διερευνηθεί μέσα από κλινικές μελέτες. Στην περίπτωση των παιδιών με αναπηρίες διευκολύνει τη θεραπευτική πράξη καθώς αποσπά την προσοχή τους από τα πραγματικά τους προβλήματα και τα  βοηθάει να αισθανθούν άνετα. Ωστόσο, εντοπίζεται ένα ερευνητικό κενό στην επίδραση που έχει η παρουσία ενός θεραπευτικού σκύλου στο σχολικό περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της παρουσίας του σκύλου στο πλαίσιο ενός προγράμματος παρέμβασης για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Στην έρευνα συμμετείχαν τρεις μαθητές δημοτικού σχολείου με ΔΑΦ, οι δάσκαλοι και οι γονείς τους. Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στην παρατήρηση από τους δασκάλους και τους γονείς των κοινωνικών αποκρίσεων των μαθητών και των προβλημάτων συμπεριφοράς πριν και μετά την παρέμβαση, στο ημερολόγιο των δασκάλων καθώς και στη μικρο-ανάλυση των έξι θεραπευτιικών συνεδρι΄΄ων στο χώρο του σχολείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρουσία του σκύλου ενισχύει την ανταπόκριση των μαθητ΄΄ων στα κοινωνικά ερεθίσματα και μειώνει τα συμπτώματα της ΔΑΦ, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και μετά το πέρας της. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών δεν παρατηρ΄΄ηθηκαν επιθετικές συμπεριφορές ή αυτοτραυματισμοί. Η μελέτη αναδεικνύει τα οφέλη της παρουσίας ενός ζώου στη θεραπευτικη πράξη στο σχολικό περιβάλλον.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Χρυσούλα Καρπουτζάκη , Πανεπιστήμιο Κρήτης

Department of Preschool Education

Μαρία Μαρκοδημητράκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας 

Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Μαρία Κυπριωτάκη, University of Crete

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Ψυχοπαιδαγωγικής της Προσχολικής Ηλικίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γαρυφαλιά Χαριτάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Αναφορές
Anderson, K. L., & Olson, M. R. (2006). The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders. Anthrozoös, 19(1), 35-49. https://doi.org/10.2752/089279306785593919
Aslanoglou, A., & Soulis, S. G. (2013). BPI-S, The Behavior Problem Inventory, Behavioral Problems Scale for people with mental disabilities-Short Version. https://bpi.haoliang.me/pdf/BPI-S/BPI-S%20Greek%20(A.%20Aslanoglou).pdf, on 18/07/2023.
Barton-Atwood, S. M., Wehby, J. H., & Falk, K. B. (2005). Reading instruction for primary age students with emotional and behavioral disorders: Academic and behavioral outcomes. Exceptional Children, 72, 7–27. https://doi.org/10.1177/001440290507200101
Bassette, L. A., & Taber-Doughty, T. (2013). The effects of a dog reading visitation program on academic engagement behavior in three primary students with emotional and behavioral disabilities: A single case design. Child Youth Care Forum, 42(3), 239-256. https://doi.org/10.1007/s10566-013-9197-y
Beetz, A. M. (2017). Theories and possible processes of action in animal assisted interventions. Applied Developmental Science, 21(2), 139-149. https://doi.org/10.1080/10888691.2016.1262263
Berry, A., Borgi, M., Francia, N., Alleva, E., & Cirulli, F. (2013). Use of assistance and therapy dogs for children with autism spectrum disorders: A critical review of the current evidence. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 19(2), 73-80. https://doi.org/10.1089/acm.2011.0835
Bradshaw, J. W. S., & Nott, H. M. R. (1995). Social and communication behavior of companion dogs. In J. A. Serpell (Ed.), The domestic dog: its evolution, behavior and interactions with people (pp. 116-130). Cambridge University Press. http://doi.org/10.1017/9781139161800.008
Brucks, D., Soliani, M., Range, F., & Marshall-Pescini, S. (2017). Reward type and behavioral patterns predict dogs’ success in a delay of gratification paradigm. Scientific Reports, 7(1), 1-10. https://doi.org/10.1038/srep42459
Bueche, S. (2003). Going to the dogs. Reading Today, 20(4), 46.
Busch, C., Tucha, L., Talarovicova, A., Fuermaier, A. B., Lewis-Evans, B., & Tucha, O. (2016). Animal-assisted interventions for children with attention deficit/hyperactivity disorder: A theoretical review and consideration of future research directions. Psychological Reports, 118(1), 292-331. https://doi.org/10.1177%2F0033294115626633
Creswell, J., (2016). Research in education: design, conduct and evaluation of quantitative and qualitative research (N. Kouvarakou, Tran.). Ion-Ellin Publications (Original work published 2005).
Delta Society. (n.d.). About animal-assisted activities & animal-assisted therapy. http://www.deltasocietyorg/aboutaaat.htm.
Duff, K. (2012). Evidence-based indicators of neuropsychological change in the individual patient: Relevant concepts and methods. Archives of Clinical Neuropsychology, 27(3), 248-261. https://doi.org/10.1093/arclin/acr120
Elmaci, D. T., & Cevizci, S. (2015). Dog-assisted therapies and activities in rehabilitation of children with cerebral palsy and physical and mental disabilities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(5), 5046-5060. https://doi.org/10.3390/ijerph120505046
Esteves, S. W., & Stokes, T. (2008). Social effects of a dog's presence on children with disabilities. Anthrozoös, 21(1), 5-15. https://doi.org/10.1080/08927936.2008.11425166
Fine, A. H. (Ed.). (2010). Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice. Academic Press.
Fine, A., & Eisen, C., (2016). Afternoons with puppy: Lessons for life from a therapist and his animals (2nd edition). Purdue University Press.
Friedmann, E., Son, H., & Tsai, C. C. (2010). The animal/human bond: Health and wellness. In A. H. Fine (Ed.), Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice (pp. 85–107). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381453-1.10006-6
Friesen, L. (2009). How a therapy dog may inspire student literacy engagement in the primary language arts classroom. Learning landscapes, 3(1), 105-122. https://doi.org/10.36510/learnland.v3i1.320
Friesen, L. (2010). Exploring animal-assisted programs with children in school and therapeutic contexts. Early Childhood Education Journal, 37(4), 261-267. https://doi.org/10.1007/s10643-009-0349-5
Fung, S. C. (2019). Effect of a canine-assisted read aloud intervention on reading ability and physiological response: A pilot study. Animals, 9(8), 474. https://doi.org/10.3390/ani9080474
Fung, S. C., & Leung, A. S. M. (2014). Pilot study investigating the role of therapy dogs in facilitating social interaction among children with autism. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44(4), 253-262. https://doi.org/10.1007/s10879-014-9274-z
Gee, N. R., & Schulenburg, A. N. (2017). Recommendations for measuring the impact of animals in education settings. In N. R. Gee, A. H. Fine, & P. McCardle (Eds.), How Animals Help Students Learn (pp. 157-181) (3rd ed.). Routledge.
Gee, N. R., Griffin, J. A., & McCardle, P. (2017). Human–animal interaction research in school settings: Current knowledge and future directions. Aera Open, 3(3), 1-9. https://doi.org/10.1177%2F2332858417724346
Grandgeorge, M., Gautier, Y., Bourreau, Y., Mossu, H., & Hausberger, M. (2020). Visual attention patterns differ in dog vs. cat interactions with children with typical development or autism spectrum disorders. Frontiers in Psychology, 11, 1-9, Article 2047. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02047
Grandin, T., Fine, A. H., O’Haire, M. E., Carlisle, G., & Bowers, C. M. (2015). The roles of animals for individuals with autism spectrum disorder. In A. H. Fine (Ed.), Handbook on animal-assisted therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions (pp. 225–236) (4th ed.). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801292-5.00016-X
Grandin, T., & Johnson, C. (2005). Animals in translation: Using the mysteries of autism to decode animal behavior. Scribner/Simon & Schuster.
Grandin, T., Fine, A., & Bowers, C. (2010). The use of therapy animals with individuals with Autism Spectrum Disorders. In A. Fine (Ed.), Handbook on Animal-Assisted Therapy (pp.247-264). http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-381453-1.10013-3
Guhn, M., Forer, B., & Zumbo, B.D. (2014). Reliable Change Index. In A. C. Michalos, (Εds.), Encyclopedia of quality of life and well-being research. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_2465
Hergovich, A., Monshi, B., Semmler, G., & Zieglmayer, V. (2002). The effects of the presence of a dog in the classroom. Anthrozoös, 15(1), 37-50. https://doi.org/10.2752/089279302786992775
Jalongo, M. R. (2005). “What are all these dogs doing at school?”: Using therapy dogs to promote children's reading practice. Childhood Education, 81(3), 152-158. https://doi.org/10.1080/00094056.2005.10522259
Jalongo, M. R. (2018). An attachment perspective on the child-dog bond: Interdisciplinary and international research findings. Early Childhood Education Journal , 43, 395–405. https://doi.org/10.1007/s10643-015-0687-4
Jalongo, M. R., Astorino, T., & Bomboy, N. (2004). Canine visitors: The influence of therapy dogs on young children's learning and well-being in classrooms and hospitals. Early Childhood Education Journal, 32(1), 9-16. https://doi.org/10.1023/B:ECEJ.0000039638.60714.5f
Jewitt, C. (2012). An introduction to using video for research. National Centre for Research Methods Working Paper 03/13. https://eprints.ncrm.ac.uk/id/eprint/2259/4/NCRM_workingpaper_0312.pdf
Kirnan, J., Ventresco, N. E., & Gardner, T. (2018). The impact of a therapy dog program on children’s reading: Follow-up and extension to ELL students. Early Childhood Education Journal, 46(1), 103-116. https://doi.org/10.1007/s10643-017-0844-z
Kogan, L. R., Granger, B. P., Fitchett, J. A., Helmer, K. A., & Young, K. J. (1999). The human-animal team approach for children with emotional disorders: two case studies. Child and Youth Care Forum, 28(2), 105-121. https://doi.org/10.1023/A:1021941205934
Kotrschal, K., & Ortbauer, B. (2003). Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom. Anthrozoös, 16(2),147-159. https://doi.org/10.2752/089279303786992170
Kruger, K. A., & Serpell, J. A. (2010). Animal-assisted interventions in mental health: Definitions and theoretical foundations. In A. Fine (Ed.), Handbook on Animal-Assisted Therapy (pp. 33-48). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381453-1.10003-0
Lane, H. B., & Wright, T. L. (2007). Maximizing the effectiveness of reading aloud. The Reading Teacher, 60(7), 668-675. https://doi.org/10.1598/RT.60.7.7
Lane, H. B., & Zavada, S. D. (2013). When reading gets ruff: Canine‐assisted reading programs. The Reading Teacher, 67(2), 87-95. https://doi.org/10.1002/TRTR.1204
Levinson, B.M. (1962). The dog as co-therapist. Mental Hygiene, 179, 46-59.
Levinson, B. M. (1964). Pets: A special technique in child psychotherapy. Mental Hygiene, 48(2), 243–248. https://psycnet.apa.org/record/1965-05355-001
Levinson, B. M. (1969). Pet-oriented psychotherapy. Thomas. http://www.mys1cloud.com/cct/ebooks/9780398066741.pdf
Levinson, B. M. (1978). Pets and personality development. Psychological Reports, 42(3), 1031–1038. https://doi.org/10.2466/pr0.1978.42.3c.1031
Limond, J. A., Bradshaw, J. W., & Cormack, M. K. (1997). Behavior of children with learning disabilities interacting with a therapy dog. Anthrozoös, 10(2-3), 84-89. https://doi.org/10.2752/089279397787001139
Loukaki, K., & Koukoutsakis, P. (2014). Rabbit-assisted interventions in a Greek kindergarten. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 65(1), 43-48. https://doi.org/10.12681/jhvms.15512
Mallon, G. P. (1992). Utilization of animals as therapeutic adjuncts with children and youth: A review of the literature. Child Youth Care Forum, 21, 53–67. https://doi.org/10.1007/BF00757348
Mallon, G. P. (1994). Some of our best therapists are dogs. Child and Youth Care Forum, 23(2) 89-101. https://doi.org/10.1007/bf02209256
Melson, G. F. (2005). Why the wild things are: Animals in the lives of children. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1kwxdxn
Mitropoulou, E., Apteslis, N., & Tsakpini, K. (2012). Educational assessment tool for children with autism in the field of Communication. http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/PDF/epikoinwnia.pdf
Newlin, R. B. (2003). Paws for reading. School Library Journal, 49(6), 43-43.
O' Haire, M. E., McKenzie, S. J., McCune, S., & Slaughter, V. (2014). Effects of classroom animal-assisted activities on social functioning in children with autism spectrum disorder. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 20(3), 162-168. https://doi.org/10.1089/acm.2013.0165
Prothmann, A., Bienert, M., & Ettrich, C. (2006). Dogs in child psychotherapy: Effects on state of mind. Anthrozoös, 19(3), 265-277. https://doi.org/10.2752/089279306785415583
Reichert, E. (1998). Individual counseling for sexually abused children: A role for animals and storytelling. Child and Adolescent Social Work Journal, 15(3), 177-185. https://doi.org/10.1023/A:1022284418096
Rojahn, J., Matson, J. L., Lott, D., Esbensen, A. J., & Smalls, Y. (2001). The Behavior Problems Inventory: An instrument for the assessment of self-injury, stereotyped behavior, and aggression/destruction in individuals with developmental disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(6), 577-588. https://doi.org/10.1023/A:1013299028321
Ross, Jr. S. B. (1981). Children and companion animals. Ross Timesaver: Feelings and Their Medical Significance 23(4), 13- 16.
Ross, Jr. S. B. (1984). How to involve the community in your program. Journal of Experiential Education, 7(2), 23-27. https://doi.org/10.1177/105382598400700204
Ross, Jr. S. B. (1989). Children and animals: many benefits-some concerns. Outdoor Communicator, 21(1), 2-7.
Shaw, D. M. (2013). Man's best friend as a reading facilitator. The Reading Teacher, 66(5), 365-371. https://doi.org/10.1002/TRTR.01136
Silva, K., Correia, R., Lima, M., Magalhães, A., & de Sousa, L. (2011). Can dogs prime autistic children for therapy? Evidence from a single case study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 17(7), 655-659. https://doi.org/10.1089/acm.2010.0436
Snider, B. (2007). Gone to dogs. Edutopia. http://www.edutopia.org/read-with-rover
Szetei, V., Miklósi, Á, Topál, J., & Csányi, V. (2003). When dogs seem to lose their nose: An investigation on the use of visual and olfactory cues in communicative context between dog and owner. Applied Animal Behavior Science, 83, 141–152. http://doi.org/10.1016/s0168-1591(03)00114-x
Warreyn, P., Van der Paelt, S., & Roeyers, H. (2014). Social‐communicative abilities as treatment goals for preschool children with autism spectrum disorder: The importance of imitation, joint attention, and play. Developmental Medicine & Child Neurology, 56(8), 712-716. https://doi.org/10.1111/dmcn.12455
Wechsler, D. (1991). Wechsler Intelligence Scale for Children—Third Edition. The Psychological Corporation.
Wehby, J. H., Falk, K. B., Barton-Arwood, S., Lane, K. L., & Cooley, C. (2003). The impact of comprehensive reading instruction on the academic and social behavior of students with emotional and behavioral disorders. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 11(4), 225-238. https://doi.org/10.1177%2F10634266030110040401
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)