Τόμ. 11 Αρ. 2 (2023): Νοέμβριος 2023

Δημοσιευμένα: 2023-11-30

The impact of a therapy dog program on children’s with ASD social skills, communication, and behavioral difficulties

Χρυσούλα Καρπουτζάκη , Μαρία Μαρκοδημητράκη, Μαρία Κυπριωτάκη, Γαρυφαλιά Χαριτάκη