ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Δημοσιευμένα: May 31, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών αναπλαισίωση Λόγοι
Anna Klothou
Χαράλαμπος Σακονίδης
Περίληψη

Οι αναπλαισιώσεις που πραγματοποιούνται κατά την πορεία αξιοποίησης ενός Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών (ΠΣ) προσδιορίζονται από τους διαφορετικούς λόγους (discourses) από τους οποίους αντλούν στοιχεία οι εκπαιδευτικοί, για να αποδώσουν νόημα στις μαθηματικές διεργασίες που υποστηρίζονται. Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι λόγοι δεκατριών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας ημιδομημένης συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής ενός νέου/ μεταρρυθμιστικού ΠΣ των Μαθηματικών (2011-2012) στο σχολείο τους. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε αντιφάσεις στον λόγο των εκπαιδευτικών που μπορούν να αποδοθούν στις διαδικασίες αναπλαισίωσης, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν στην προσπάθεια εξοικείωσής τους με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του νέου ΠΣ και υποδεικνύουν ασυνέπειες εντός ή μεταξύ των ποικίλων λόγων που έχουν στη διάθεσή τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Anna Klothou, Democritus University of Thrace

Department of Primary Education

Laboratory teaching and research staff

Αναφορές
Bernstein, B. (1990). Class, Codes and Control: The structuring of Pedagogic Discourse. London: Routledge.
Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control and identity.Theory, research, critique, αναθεωρημένη έκδοση, New York, Rowman & Littlefield Publishers.
Birks, M. & Mills, J. (2015). Grounded theory: a practical guide. 2nd ed. London: SAGE.
Hannula, M., Di Martino, P., Pantziara, M., Zhang, Q., Morselli, F., Heyd-Metzuyanim, E., Lutovac, S., Kaasila, R., Middleton, J., Jansen, A., Goldin, G. (2016). Attitudes, Beliefs, Motivation and Identity in Mathematics Education: An Overview of the Field and Future Directions. Springer.
Eurydice/Greece/Organization and Governance. Διαθέσιμο σε: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-governance-33_en)
Hordern, J. (2021), Recontextualisation and the teaching of subjects. The Curriculum Journal, 32: 592-606. https://doi.org/10.1002/curj.110
Hoyles, C. (1992). Illuminations and reflections: Teachers, methodologies and mathematics. In W. Geelin and K. Graham (Eds.), Proceedings of the 16th Conference of the Internal Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Durham, NH., USA: University of New Hampshire, Vol. 3, pp. 263-286.
Jacobs, J. K., Hiebert, J., Givvin, K. B., Hollingsworth, H., Garnier, H., & Wearne, D. (2006). Does eighth-grade mathematics teaching in the United States align with the NCTM Standards? Journal for Research in Mathematics Education, 37(1), 5-32.
Κλώθου, Ά. & Σακονίδης, Χ. (2014). Εκπαιδευτικοί και νέα Προγράμματα σπουδών στα Μαθηματικά: Όψεις αναπλαισίωσης, Στα πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα.
Koutsiouri, S., Antoniou, I., Tsatsaroni, A. (2021). Enactments of Curriculum Policies in Greek Secondary Education: Regulative Discourses and the Reproduction of Social Inequalities. Open Journal for Sociological Studies, 2021, 5(2), 57-70. https://doi.org/10.32591/coas.ojss.0502.02057k
Morgan, C. (2014). Social theoty in mathematics education: Guest editorial. Educational Studies in Mathematics 87(2). 123-128. DOI: 10.1007/s10649-014-9572-0
Morgan, C. & Ηu, G.R. (2011). Reconceptualizing obstacles to teacher implementation of curriculum reform: beyond beliefs. Paper presented at the Manchester Metropolitan University Conference, 17-19 July 2011. Retrieved http://www.esri.mmu.ac.uk/mect/papers_11/Morgan.pdf [Accessed: 17th August 2016].
Morgan, C. (2010). Making sense of curriculum innovation and mathematics teacher identity. In C. Kanes (Ed.), Elaborating Professionalism: Studies in Practice and Theory (pp. 107-122). Dordrecht: Springer.
Morgan, C., Tsatsaroni, A., &Lerman, S. (2002). Mathematics Teachers’ Positions and Practices in Discourses of Assessment. British Journal of Sociology of Education, 23(3), 445–461.
Sarakinioti, A. & Philippou, S. (2020). European Discourse on Higher Education Quality Assurance and Accreditation: Recontextualizations in Greece and Cyprus at Times of ‘Crisis’. European Education. 52(2): 132-145.
Sfard, A. (2006). Participationist Discourse on Mathematics Learning.
Sjöberg, L. (2018). The shaping of pre-service teachers’ professional knowledge base through assessments, European Journal of Teacher Education, 41:5, 604-619, DOI: 10.1080/02619768.2018.1529751
Skott, J., Mosvold, R., Sakonidis, C. (2018). Classroom practice and teachers’ knowledge, beliefs and identity. Routledge.
ΙΕΠ (2014). Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Αθήνα: ΙΕΠ/ ΕΣΠΑ 2007-13 Ε.Π. Ε& ΔΒΜΑ.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) –Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη».
Προεδρικό Διάταγμα 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΦΕΚ 31/Α/23-02-2018. Διαθέσιμο online σε: https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/proedriko-diatagma-18-2018-fek-31a-23-2-2018.html
Γ. Τσιώλης (2018). Θεματική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Στο Γ. Ζαϊμάκης (επιμ.), Ερευνητικές διαδρομές στις Κοινωνικές Επιστήμες. Θεωρητικές – Μεθοδολογικές Συμβολές και Μελέτες Περίπτωσης. Πανεπιστήμιο Κρήτης – Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής έρευνας. Σελ. 97-125.
Van Zanten, M.; Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2021). Mathematics Curriculum Reform and Its Implementation in Textbooks: Early Addition and Subtraction in Realistic Mathematics Education. Mathematics 2021, 9, 752. https://doi.org/ 10.3390/math9070752
Gouëdard, P., Pont, B., Hyttinen, S., Huang, P. (2020). Curriculum Reform: A literature review to support effective implementation. OECD.
Ham, M. & Dekkers, J. (2019). What role do teachers' beliefs play in the implementation of educational reform? Nepali teachers’ voice.