Συνεργασία σχολείου και κοινότητας προς την αειφορία


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη
Δημοσιευμένα: Nov 18, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Συνεργασία, σχολείο, κοινότητα, αειφορία
Κώστας Γαβριλάκης
https://orcid.org/0000-0002-0421-9021
Περίληψη

Στον βαθμό που η αειφορία αποτελεί ένα συλλογικό όραμα και εγχείρημα, η συνεργασία μεταξύ προσώπων και οργανισμών μιας κοινότητας συνιστά θεμελιώδες στοιχείο για τη δρομολόγησή της. Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της ιδέας της συνεργασίας του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα, αποσαφηνίζονται κεντρικές έννοιες, συνοψίζονται βασικές τυπολογίες και σκιαγραφούνται ενδεικτικά παραδείγματα. Στη συνέχεια, αναλύονται τα κύρια οφέλη, οι δυσκολίες και οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Affolter, C. & Réti, M. (Eds.) (2014). Traveling Guide for School-Community Collaborations for Sustainable Development. Environment and School Initiatives (ENSI) - CoDeS. Retrieved from https://www.ensi.org/Projects/Our_Projects/CoDeS/
Anderson, J. A., Chen, M-E., Min, M. & Watkins, L. L. (2019). Successes, Challenges, and Future Directions for an Urban Full Service Community Schools Initiative. Education and Urban Society, 51(7), 894-921. https://doi.org/10.1177/0013124517747032
Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Bartleet, B. (2012). Building vibrant school–community music collaborations: Three case studies from Australia. British Journal of Music Education, 29(1), 45-63. https://doi.org/10.1017/S0265051711000350
Barza, L. (2013). School‐business partnerships: the case of the UAE. Journal of Strategy and Management, 6(2), 180-189. https://doi.org/10.1108/17554251311322431
Biddle, C., Mette, I. & Mercado, A. (2018). Partnering with schools for community development: Power imbalances in rural community collaboratives addressing childhood adversity. Community Development, 49(2), 191-210. https://doi.org/10.1080/15575330.2018.1429001
Blank, M. J., Jacobson, R. & Melaville, A. (2012). Achieving Results Through Community School Partnerships: How District and Community Leaders Are Building Effective, Sustainable Relationships. Center for American Progress.
Bray, M. (2000). Community partnerships in education: dimensions, variations and implications. World Education Forum – Dakar. Paris: UNESCO.
Bradshaw, T. K. (2008). The Post-Place Community: Contributions to the Debate about the Definition of Community. Community Development, 39(1), 5-16. https://doi.org/10.1080/15575330809489738
Breiting, S., Mayer, M. & Mogensen, F. (2005). Quality Criteria for ESD-Schools: Guidelines to enhance the quality of Education for Sustainable Development. Environment and School Initiatives (ENSI) - SEED. Vienna: Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture. Retrieved from https://www.ensi.org/Projects/Our_Projects/SEED/
Brennan, M. A. & Brown, R. B. (2008). Community Theory: Current Perspectives and Future Directions. Community Development, 39(1), 1-4. https://doi.org/10.1080/15575330809489737
Butler, A., Bierbaum, A. & O’Keefe, E. (2022). Leveraging Community Schools for Community Development: Lessons from Baltimore’s 21st Century School Buildings Program. Urban Education, 0(0). https://doi.org/10.1177/00420859221107615
Casto, H. G., Sipple, J. W. & McCabe, L. A. (2016). A Typology of School–Community Relationships: Partnering and Universal Prekindergarten Policy. Educational Policy, 30(5), 659-687. https://doi.org/10.1177/0895904814557770
Γκίνη, Ι., Γαβριλάκης, Κ. & Φλογαΐτη, Ε. (2016). Αντιλήψεις και Στάσεις Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη Συνεργασία Σχολείου και Κοινότητας για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στο Ε.Ι. Μανωλάς & Γ.Ε. Τσαντόπουλος (Επιμ.) Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων - 8ος Τόμος: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία (σσ. 31-51). Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Cornwall, A. (1996). Towards participatory practice: Participatory rural appraisal (PRA) and the participatory process. In: K. Koning & M. Martin (Eds.). Participatory research in health: issues and experiences (94-107). London: Zed Books.
Czippan, K., Varga, A. & Benedict, F. (2010). Collaboration and Education for Sustainable Development. Environment and School Initiatives (ENSI) - Support. Retrieved from https://www.ensi.org/Projects/Our_Projects/SUPPORT/
Damons, B. & Wood, L-A. (2020) Transforming traditional views of school leadership for school-community collaboration: a PALAR approach. Action Learning: Research and Practice, 17(2), 186-199. https://doi.org/10.1080/14767333.2020.1755825
DePetris, T. & Eames, C. (2017). A Collaborative Community Education Model: Developing Effective School-Community Partnerships. Australian Journal of Environmental Education, 33(3), 171-188. https://doi.org/10.1017/aee.2017.26
Dodd, A. W. & Konzal, J. L. (2002). How Communities Build Stronger Schools: Stories, Strategies and Promising Practices for Educating Every Child. New York: Palgrave Macmillan.
Dryfoos, J. (2005). Full-service community schools: A strategy—not a program. New Directions for Youth Development, 107, 7-14.
Dryfoos, J. & Maguire, S. (2002). Inside Full-Service Community Schools. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Dryfoos, J. G. (2000). Evaluation of Community Schools: Findings to Date. Washington, DC: Coalition for Community Schools.
Dryfoos, J. G. (2002). Partnering full-service community schools: Creating new institutions. Phi Delta Kappan, 83(5), 393-399.
Dryfoos, J., Quinn, J. & Barkin, C. (Eds.). (2005). Community schools in action: Lessons from a decade of practice. New York, NY: Oxford University Press.
Epstein, J. L. (2013). Ready or not? Preparing future educators for school, family, and community partnerships. Teaching Education, 24(2), 115-118. https://doi.org/10.1080/10476210.2013.786887
Epstein J. L., Coates L., Salinas K. C., Sanders, M. G. & Simon, B. (1997). School, family, community partnerships: Your handbook for action. Thousand Oaks, CA: Corwin.
Epstein, J. L. & Sanders, M. G. (2006). Prospects for Change: Preparing Educators for School, Family, and Community Partnerships. Peabody Journal of Education, 81(2), 81-120. https://doi.org/10.1207/S15327930pje8102_5
Epstein, J. L. (1987). Toward a theory of family-school connections: Teacher practices and parent involvement. In K. Hurrelmann, F. Kaufmann, & F. Losel (Eds.), Social intervention: Potential and constraints (pp. 121-136). New York: De Gruyter.
Espinet, M. (Ed.) (2014). CoDeS selected cases on school community collaboration for sustainable development. Environment and School Initiatives (ENSI) - CoDeS. Vienna: Austrian Federal Ministry of Education and Women‘s Affairs. Retrieved from https://www.ensi.org/Projects/Our_Projects/CoDeS/
Espinet, M. & Zachariou, A. (2014). Key stones on school-community collaboration for sustainable development. Environment and School Initiatives (ENSI) - CoDeS. Retrieved from https://www.ensi.org/Projects/Our_Projects/CoDeS/
Essuman, A. (2019). Improving education delivery through community – school partnership: Is the “social contract” being weakened? – A study of two rural schools. International Journal of Educational Management, 33(6), 1336-1351. https://doi.org/10.1108/IJEM-06-2018-0175
Frederico, M. & Whiteside, M. (2015). Building School, Family, and Community Partnerships: Developing a Theoretical Framework. Australian Social Work, 69(1), 51-66. https://doi.org/10.1080/0312407X.2015.1042488
Gavrilakis, C. & Triantafylli, C. (2023). School-Community Collaboration from the Perspective of Experienced Environmental and Sustainability Education Teachers. In S-G. Soulis, M. Liakopoulou, & A. Galani (Eds.). Challenges and Concerns in 21st Century Education. Cambridge Scholars Publishing.
Geller, J. D., Zuckerman, N. & Seidel, A. (2016). Service-Learning as a Catalyst for Community Development: How Do Community Partners Benefit From Service-Learning? Education and Urban Society, 48(2), 151-175. https://doi.org/10.1177/0013124513514773
Gough, A. (2005). Sustainable Schools: Renovating Educational Processes. Applied Environmental Education & Communication, 4(4), 339-351. https://doi.org/10.1080/15330150500302205
Gower, G., Ferguson, C. & Forrest, S. (2021). Building effective school–community partnerships in Aboriginal remote school settings. The Australian Journal of Indigenous Education, 50(2), 359-367. https://doi.org/10.1017/jie.2020.11
Gruenewald, D. A. & Smith, G. A. (Eds.) (2008). Place-Based Education in the Global Age: Local Diversity. Abingdon, Oxon: Lawrence Elrbaum Associates.
Gusfield, J. R. (1975). The community: A critical response. New York: Harper Colophon.
Hands, C. (2005). It’s Who You Know and What You Know: The Process of Creating Partnerships Between Schools and Communities. The School Community Journal, 15(2) 63-84.
Hands, C. (2010). Why collaborate? The differing reasons for secondary school educators’ establishment of school-community partnerships. School Effectiveness and School Improvement, 21(2), 189-207. https://doi.org/10.1080/09243450903553993
Hart, R. A. (1992). Children's Participation: From tokenism to citizenship. Innocenti Essay, no. 4. Florence: UNICEF International Child Development Centre.
Heers, M., Van Klaveren, C., Groot, W. & Maassen van den Brink, H. (2016). Community Schools: What We Know and What We Need to Know. Review of Educational Research, 86(4), 1016-1051. https://doi.org/10.3102/0034654315627365
Jóhannsdóttir, T. (2018). Creating a school that matters: networking for school-community development, Journal of Curriculum Studies, 50(3), 297-314. https://doi.org/10.1080/00220272.2017.1337812
Johns, S., Kilpatrick, S., Falk, I. & Mulford, B. (2001). Leadership from within: rural community revitalisation and the school-community partnership. Youth Studies Australia, 20(3), 20-25.
Kilpatrick, S., Johns, S. & Mulford, B. (2003). Maturing school-community partnerships: Developing learning communities in rural Australia. University of Tasmania. Discussion Paper D2/2003.
Kim, J. & Gentle-Genitty, C. (2020). Transformative school–community collaboration as a positive school climate to prevent school absenteeism. Journal of Community Psychology, 48, 2678– 2691. https://doi.org/10.1002/jcop.22444
Landru, C. & Serre, F. (Eds.). (1994). École et entreprise: Vers quel partenariat? (1st ed.). Presses de l’Université du Québec. https://doi.org/10.2307/j.ctv18pgvx6
Λιαράκου, Γ. & Γαβριλάκης, Κ. (2012). Μεθοδολογία για την ανάπτυξη συνεργασιών. Πρόγραμμα e-learning «Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη», Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Liarakou, G., Gavrilakis, C. & Flogaitis, E. (2014). Profiles of isolated communities and ways into integration. Environment and School Initiatives (ENSI) - CoDeS. Retrieved from https://www.ensi.org/Projects/Our_Projects/CoDeS/
Liarakou, G., Gavrilakis, C. & Flogaitis, E. (2016). School community collaboration in remote communities: challenges for future teacher education. In: W. Lambrechts & J. Hindson (Eds.) Research and Innovation in Education for Sustainable Development. Exploring collaborative networks, critical characteristics and evaluation practices (pp. 106-122). Vienna: Environment and School Initiatives - ENSI. Retrieved from https://www.ensi.org/Projects/Our_Projects/CoDeS/
McMillan, D. W. & Chavis, D. M. (1986). Sense of Community: A Definition and Theory. Journal of Community Psychology, 14(1), 6–23. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I
Medina, M. A., Cosby, G. & Grim, J. (2019) Community Engagement Through Partnerships: Lessons Learned from a Decade of Full-service Community School Implementation. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 24(3), 272-287. https://doi.org/10.1080/10824669.2019.1615923
Melaville, A. & Blank, M. (1998). Learning Together: The Developing Field of School-Community Initiatives. Flint, MI: Charles Stuart Mott Foundation.
Monroe, M. C., Ballard, H. L., Oxarart, A, Sturtevant, V. E., Jakes, P. J. & Evans, E. R. (2016). Agencies, educators, communities and wildfire: partnerships to enhance environmental education for youth. Environmental Education Research, 22(8), 1098-1114. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1057555
Myende, P. E. (2019). Creating functional and sustainable School–Community Partnerships: Lessons from three South African cases. Educational Management Administration & Leadership, 47(6), 1001-1019. https://doi.org/10.1177/1741143218781070
Oakes, J., Maier, A. & Daniel, J. (2017). Community Schools: An Evidence-Based Strategy for Equitable School Improvement. Boulder, CO: National Education Policy Center. Retrieved 10/9/2022 from http://nepc.colorado.edu/publication/equitable-community-schools
Oktari, R. S., Shiwaku, K., Munadi, K., Syamsidik & Shaw, R. (2018). Enhancing community resilience towards disaster: The contributing factors of school-community collaborative network in the tsunami affected area in Aceh. International Journal of Disaster Risk Reduction, 29, 3-12. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.07.009
Owan, V-J., Ekpenyong Asuquo, M. & Etudo-Eyor, E. (2022). Leadership Styles, Public Relation Skills and School-Community Collaboration: A Quantitative Analysis of the Perception of Stakeholders, International Journal of Leadership in Education. https://doi.org/10.1080/13603124.2022.2045627
Sanders, M. G. & Lewis, K. C. (2005). Building Bridges toward Excellence: Community Involvement in High Schools. The High School Journal, 88(3), 1–9. http://www.jstor.org/stable/40364259
Sanders, M. G. (2001). The Role of "Community" in Comprehensive School, Family, and Community Partnership Programs. The Elementary School Journal, 102(1), 19-34.
Sanders, M. G. (2003). Community Involvement in Schools: From Concept to Practice. Education and Urban Society, 35(2), 161-180. https://doi.org/10.1177/0013124502239390
Sanders, M. G. (2018). Crossing Boundaries: A Qualitative Exploration of Relational Leadership in Three Full-Service Community Schools. Teachers College Record, 120(4), 1-36. https://doi.org/10.1177/016146811812000403
Sanders, M. G. & Harvey, A. (2002). Beyond the School Walls: A Case Study of Principal Leadership for School-Community Collaboration. Teachers College Record, 104(7), 1345-1368.
Sheldon, S. B. & Epstein, J. L. (2002), Improving student behavior and school discipline with family and community involvement. Education and Urban Society, 35(1), 4-26.
UNESCO (1975). The Belgrade Charter: a framework for environmental education. UNESCO: Belgrade.
UNESCO-UNEP (1978). Intergovernmental Conference on Environmental Education. Final Report. UNESCO: Tbilisi.
Valli, L., Stefanski, A. & Jacobson, R. (2016). Typologizing School–Community Partnerships: A Framework for Analysis and Action. Urban Education, 51(7), 719-747. https://doi.org/10.1177/0042085914549366
Valli, L., Stefanski, A. & Jacobson, R. (2018). School-community partnership models: implications for leadership. International Journal of Leadership in Education, 21(1), 31-49. https://doi.org/10.1080/13603124.2015.1124925
Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Φλογαΐτη, Ε., Λιαράκου, Γ. & Γαβριλάκης, Κ. (2021). Συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Εφαρμογές στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Πεδίο.
Warren R. (1975). A Community Model. In K. Kramer & H. Specht (Eds.) Readings in community organization practice. 2nd. Ed. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Webber, G. (2021). The Terrain of place-based education: An introduction for teacher education in Canada. Brock Education Journal, 30(1), 10. https://doi.org/10.26522/brocked.v30i1.777
Wheeler, L., Guevara, J. R. & Smith, J-A. (2018). School–community learning partnerships for sustainability: Recommended best practice and reality. International Review of Education, 64, 313-337. https://doi.org/10.1007/s11159-018-9717-y
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)