Τόμ. 5 Αρ. 1 (2023): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη

Δημοσιευμένα: 2023-11-18

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη

Εισαγωγή στο ειδικό θεματικό τεύχος

Κώστας Γαβριλάκης, Μαρία Δασκολιά, Αναστασία Δημητρίου, Γεωργία Λιαράκου