Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

emoval of malachite green dye from aqueous solutions by diasporic Greek raw bauxite


Published: Jan 24, 2013
Keywords:
Wastewater treatment textile wastewater adsorption industrial minerals and rocks
I.K. Georgiadis
A. Papadopoulos
A. Filippidis
A. Godelitsas
A. Tsirambides
D. Vogiatzis
Abstract
Raw bauxite from Klisoura mine (Prefecture of Fokida, Greece) containing 72 wt.% diaspore, 16 wt.% hematite, 6 wt.% quartz, 4 wt.% anatase and 2 wt.% calcite, has been used for the removal of malachite green dye from aqueous solutions. The batch type experiments were conducted with 10 ml of solution, at pH = pHZPC = 6.7 and contact time 1 h. The initial concentration of malachite green dye was 10 mg/l, the bauxite quantity was 0.02 g, 0.04 g, 0.06 g, 0.1 g and 0.2 g. The highest adsorption capacity achieved was 4.5 mg/g (90% removal) using 0.02 g bauxite. The removal capacity of raw bauxite is comparable to other non-conventional adsorbents, such as neem sawdust, sugar cane dust and cane root carbon.
Article Details
  • Section
  • Environmental Geology
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)