| More
Vol 18, No 2 (2019)

Editorial Committee: Ada Diala, Giorgos Plakotos, Salvanou Emilia, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Issue Editors: Henriette-Rika Benveniste, Pothiti Hantzaroula

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: Samis Taboh, Kaleidoskope of Memory, "F"rei [2002]

Table of Contents

ARTICLES

Nikos Tzafleris
Johannes Houwink ten Cate
Henriette-Rika Benveniste
Eleni Beze
Ido de Haan
Evelien Gans

BOOK REVIEWS

Anna Matthaiou
Theodoros Pelekanidis
Eleni Gara
Ikaros Mantouvalos
Kostas Yannakopoulos
Maria Kavala