Οι γονείς πηγή πληροφοριών για την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους: μελέτη συγχρονικής εγκυρότητας του Τεστ Επικοινωνιακής ως Ανάπτυξης (ΤΕΑ)


Δημοσιευμένα: Nov 12, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη προλεκτική επικοινωνία λεξιλόγιο μορφολογία σύνταξη ερωτηματολόγιο γονέων πρώιμη εκτίμηση συγχρονική εγκυρότητα βρεφική και νηπιακή ηλικία ελληνική γλώσσα
Αλεξάνδρα Καρούσου
Κυριακή Νικολαΐδου
Περίληψη

Η πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών αποτελεί σημαντική ανάγκη τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της κλινικής πρακτικής. Τα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια γονέων έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μία αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες των πολύ μικρών παιδιών. Στόχος της μελέτης που παρουσιάζεται είναι o έλεγχος της συγχρονικής εγκυρότητας του Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΤΕΑ, Καρούσου & Πετρογιάννης, υπό έκδοση), ενός ερωτηματολογίου γονέων το οποίο αναπτύχθηκε και σταθμίστηκε στη χώρα μας για την εκτίμηση της επικοινωνίας παιδιών 7 μηνών έως 30 μηνών. Για τις ανάγκες της μελέτης, 54 παιδιά βιντεοσκοπήθηκαν σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο παρατήρησης που αναπτύχθηκε ειδικά για τους σκοπούς της έρευνας. Την ίδια ημέρα οι γονείς τους συμπλήρωσαν το ΤΕΑ. Παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης των δύο ανεξάρτητων αξιολογήσεων, οι οποίοι κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα για όλες τις διαστάσεις επικοινωνιακής ανάπτυξης που εκτιμά το ΤΕΑ (προλεκτική επικοινωνία, γλωσσική κατανόηση, εκφραστικό λεξιλόγιο, μορφολογία και σύνταξη). Επιπροσθέτως, διερευνάται η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και της ηλικίας των παιδιών στις συσχετίσεις αυτές. Συνολικά, τα αποτελέσματα στηρίζουν την εγκυρότητα του ψυχομετρικού αυτού εργαλείου και την ικανότητα των γονέων να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις πρώιμες επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών τους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο.  

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)