Τόμ. 4 (2015)

Δημοσιευμένα: 2016-01-12

Πίνακας Εξωφύλλου: Παρασκευή Σαχανίδου (Συνωστισμός, διαστάσεις 50εκ. Χ 70εκ., Απρίλιος 2015)