Προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη και παρέμβαση του δασκάλου


Θεϊκό δώρο, 40Χ40, ελαιογραφία, Μ. Τσιβά, 2014
Δημοσιευμένα: May 16, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
προβλήματα συμπεριφοράς παρέμβαση δάσκαλος διαχείριση τάξης
Ευρώπη Ιωάννη Πουρσανίδου
https://orcid.org/0000-0002-6246-632X
Περίληψη

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη είναι πολλά και διαφορετικής μορφής και έντασης. Η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η επίλυση των προβλημάτων αυτών εντάσσεται στο πλαίσιο  της  δουλειάς τους. Το έργο αυτό είναι δύσκολο και έχει αυξημένες απαιτήσεις, οι οποίες έχουν ποικίλες μορφές και συνδέονται με τη σχολική τάξη και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον της.

Το παρόν άρθρο καταγράφει τις αιτίες των ανεπιθύμητων συμπεριφορών στην τάξη,  εξετάζει τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και τέλος διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς και ο τρόπος που αυτά τα παιδιά λειτουργούν μέσα στην τάξη. Τέλος, γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές  της διαχείρισης της σχολικής τάξης και προτείνονται τρόποι διαχείρισης των προβλημάτων. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ευρώπη Ιωάννη Πουρσανίδου, Σχολική σύμβουλος στην Π.Ε. Ξάνθης
Σχολική σύμβουλος στην Π.Ε. Ξάνθης
Αναφορές
Barkley, R.A. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder. Handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Press.
Bayer, J. K., Hiscock, H., Ukoumunne, O. C., Price, A., & Wake, M. (2008). Early childhood aetiology of mental health problems: A longitudinal population-based study. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 49(11), 1166-1174. doi: 10.1111/j.1469- 7610.2008.01943.x
Bayer, J. K., Sanson, A. V., & Hemphill, S. A. (2006). Parent influences on early childhood internalizing difficulties. Journal of Applied Developmental Psychology, 27(6), 542-559. doi: 10.1016 /j.appdev.2006.08.002.
Behets, D. (1997). Comparison of more and less effective teaching behaviors in secondary physical education. Teaching and Teacher Education, 13, 215-224.
Brofenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Bulotsky-Shearer, R. J., Fantuzzo, J. W., & McDermott, P. A. (2008). An Investigation of Classroom Situational Dimensions of Emotional and Behavioral Adjustment and Cognitive and Social Outcomes for Head Start Children. Developmental Psychology, 44(1), 139-154. doi: 10.1037/0012-1649.44.1.139.
Burchinal, M., Vandergrift, N., Pianta, R., & Mashburn, A. (2010). Threshold analysis of association between child care quality and child outcomes for low-income children in pre-kindergarten programs. Early Childhood Research Quarterly, 25(2), 166-176. doi: 10.1016/j.ecresq.2009.10.004.
Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S., Van Damme, J., & Maes, F. (2008). Classroom problem behavior and teacher-child relationships in kindergarten: The moderating role of classroom climate. Journal of School Psychology, 46(4), 367-391. doi: 10.1016/j.jsp.2007.06.009.
Creemers, B.P.M. & Kyriakides, L. (2006). A critical analysis of the current approaches to modelling educational effectiveness: the importance of establishing a dynamic model. School Effectiveness and School Improvement, 17(3), 347-366.
Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1),1-44.
Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., & Soenens, B. (2008). Reciprocal relations between teacher-child conflict and aggressive behavior in kindergarten: A threewave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37(3), 588-599. doi: 10.1080/15374410802148079.
George, N.L., George, M.P., Gersten,R & Grosenick, J.K. (1995).To leave or stay: An exploratory study of teachers of students with emotional and behavioral disorders. Rrmedical and Special Education, 16,227-236.
Goodman, R.L. & Burton, D.M., (2010).The inclusion of students with BESD in mainstream schools: teachers’ experiences of and recommendations for creating a successful inclusive environment. Emotional and Behavioural Difficulties, 15 (3), 223-237.
Gustafsson, H. C., Barnett, M. A., Towe-Goodman, N. R., Mills-Koonce, W. R., & Cox, M. J. (2014). Family Violence and Children's Behavior Problems: Independent Contributions of Intimate Partner and Child-Directed Physical Aggression. Journal of Family Violence. doi: 10.1007/s10896-014-9628-z.
Heinrichs, N., Cronrath, A. L., Degen, M., & Snyder, D. K. (2010). The link between child emotional and behavioral problems and couple functioning. Family Science, 1(3-4), 152-172. doi:10.1080/19424620.2010.569366.
Hopkins, D., & Stern, D. (1996). Quality teachers, quality schools: international perspectives and policy implications. Teacher & Teacher Education, 12(5), 501-517.
Howes, C. (2000). Social-emotional classroom climate in child care, child-teacher relationships and children's second grade peer relations. Social Development, 9(2), 191-204.
Hudson-Baker, P.(2005). Managing student behavior: how ready are teachers to meet the challenge? American Secondary Education, 33(3),51-64.
Hughes,J. N.& Cavell, T.A, Jackson, T. (1999). Influence of the teacher-Student Relationship on Childhood Cohduct Problems: A Prospective Study. Journal of Clinical Child Psychology, 28(2),173-184.
Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2004). Predicting kindergarten peer social status from toddler and preschool problem behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 32(4), 409-423. doi: 10.1023/B:JACP.0000030294.11443.41
Knopf, H., Gallschütz, Ch., Grützemann, W., Horn, H., Leipziger, H. & Puhr, K. (1994). Konflikte - Aggressionen - Gewalt. Prävention und konstruktiver Umgang. Grundsätze und Anregungen für die Schulpraxis. Magdeburg: Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt.
Koundourou, C. (2012). Developing staff skills through emotional literacy to enable better practices with children with social emotional and behaviourial difficulties (SEBD). Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties International Perspectives on Inclusive Education, 2, 93–106.
Κyriacou, C.(1996).Teacher stress: A review of some international comparisons. Education Section Rview,20,17-20.
Lannie, A.L., & McCurdy, B. L. (2007). Preventing disruptive behavior in the urban classroom: effects of the good behavior game on student and teacher behaviour. Education and Treatment of Children, 30 (1), 85-98.
Lambert, N.M.& McCombs, B.L.(1998) .How students leatn. Referming schools through learner-centered education. Washington, DC: A.P.A.
Loeber, R. & Stouthamer-Loeber, M. (1998). Juvenile Aggression at Home and at School. In D.S. Elliott, B.A. Hamburg, & K.R. Williams (Eds.) Violence in American Schools (pp.94-126). New York: Cambridge University Press.
Μανιάτης, Π. (2010). Σχολική βία και ετερότητα στην Ελλάδα. Η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μέντορας, 12, 118-138.
Μάνος Ν.(1998). Βασικά στοιχεία κλινικής Ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη:University Studio Press.
Μαυροσκούφης, Δ. (2007). Στρατηγικές για τη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και προβληματικών συμπεριφορών στη σχολική τάξη. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.ekadeve.gr/old/gr/articles_edu.php (10/9/2015).
Μπίκα, Χ. (2011). «Μορφές Μαθητικής Επιθετικότητας στο Γυμνάσιο: Μια Μελέτη Περίπτωσης». Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής.
Mash, E. & Wolfe, D. A (2001).Abnormal child psychology. Pacific Grove, Ca: Brooks/Cole, Wadsworth.
McCormick, M. P., Turbeville, A. R., Barnes, S. P., & McClowry, S. G. (2014). Challenging Temperament, Teacher-Child Relationships, and Behavior Problems in Urban Low-Income Children: A Longitudinal Examination. Early Education and Development. doi: 10.1080/10409289.2014.915676.
Νικολάου Ζ.Μ.(2007). Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης- Προβλήματα συμπεριφοράς, στο Μακρή-Μπότσαρη, Ε.(επιμ.) , Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, τ. Α΄, 203-221. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ντολιοπούλου,Ε. ( 2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Hellenic Journal of Research in Education, 4, 97-125.
Nes, R. B., Hauge, L. J., Kornstad, T., Landolt, M. A., Irgens, L., Eskedal, L., Vollrath, M. E. (2015).Maternal Work Absence: A Longitudinal Study of Language Impairment and Behavior Problems in Preschool Children. Journal of Marriage and Family. doi: 10.1111/jomf.12210.
Olweus, D. (1991). Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school based intervention programme. In D. Pepler & K. Rubin (Eds.), The development and treatment of childhood aggression (pp. 411-448). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Παθεμελής,Ι. (2000). Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών. Το σχολείο και το σπίτι, 421, 49-55.
Παπάνης, Ε., Γιαβρίμης, Π. & Βίκη Α. (2011). Αξιολόγηση της κοινωνικής επάρκειας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς μαθητών σχολικής ηλικίας. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://epapanis.blogspot.gr/2011/09/blog-post_5668.html (30/12/2015)
Πούλου, Μ.(2015). Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες εκπαιδευτικών, σχέσεις εκπαιδευτικών –μαθητών και μαθητική συμπεριφορά: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών. Hellenic Journal of Psychology, 12, 129-155.
Poulou, M., (2005). The prevention of emotional and behavioural difficulties in schools: Teachers’ suggestions. Educational Psychology in Practice, 21 (1), 37-52.
Πρεκατέ,Β. (2012) Πρεκατέ, Β. (2012). Ψυχολογικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα παιδιά. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://toblogsas.skai.gr/post/13878542174 (20/12/2015)
Papatheodorou, T. (2005). Behaviour Problems in the Early Years: A guide for understanding and support. London and New York: RoutledgeFalmer.
Pianta, R. C., Steinberg, M. S., & Rollins, K. B. (1995). The first two years of school: Teacher-child relationships and deflections in children's classroom adjustment. Development and Psychopathology, 7 (2), 295-312.
Plotts, C.A., (2012). Assessment of students with emotional and behaviorial disorders. Behavioral disorders: Identification, assessment, and instruction of students with EBDAdvances in Special Education, 22, 51–85.
Protheroe, Ν. (2004). NCLB Dismisses research vital to effective teaching. Education Digest, 69,27-30.
Regan, K.S., (2009). Improving the way we think about students with emotional and/or behavioral disorders. Teaching Exceptional Children, 41 (5), 60-65.
Roache, J.E., & Lewis, R., (2011). The carrot, the stick, or the relationship: what are the effective disciplinary strategies? European Journal of Teacher Education, 34 (2), 233-248.
Rothstein, P. (1990). Educational Psychology, McGraw Hills College, New York.
Scanlon, G. & Barnes-Holmes, Y.(2013). Changing attitudes: supporting teachers in effectively including students with emotional and behavioural difficulties in mainstream education. Emotional and Behavioural Difficulties, 18 (4), 374-395.
Siedentop, D. (2002). Ecological perspectives in teaching research. Journal of Teaching in Physical Education, 21, 427-440.
Thanos, T., Kourkoutas, I., & Vitalaki, E. (2006). Burnout reactions and stressful situations of Greek teachers within mainstream school settings. Paper presented at the International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, July, Rethymno.
Χηνάς, Π. & Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Επιθετικότητα στο σχολείο: Προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ,Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Χρηστάκης,Κ.(2011). Προβλήματα Συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία: Εκτίμηση-Πρόληψη-Καταγραφή-Αντιμετώπιση. Αθήνα: Διάδραση.
Χρηστάκης, Κ.(2010). Προβλήματα Συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία: Τάσεις και προοπτική. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.dyslexia-goneis.gr/view.asp?ItemID=57&ns=1&mcid=9&cid=23&scid=16&page=6 (23/1/2016)
Webster-Stratton, C. (1999). How to Promote Children΄s Social and Emotional Competence. London: P. Chapman.
Yoleri, S. (2013a). The predictive effects of the behaviour problem variables on peer victimisation in preschool children. Early Child Development and Care. doi: 10.1080/03004430.2013.804071.