Τόμ. 5 Αρ. 1 (2016)
Θεϊκό δώρο, 40Χ40, ελαιογραφία, Μ. Τσιβά, 2014

Δημοσιευμένα: 2016-01-27

Θεϊκό δώρο, 40Χ40, ελαιογραφία, Μ. Τσιβά, 2014

«Γρήγορη συμπτωματική μάθηση» και παγίωση νέων λέξεων μέσω της αφήγησης ιστοριών σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας

Αλεξάνδρα (Alexandra) Καρούσου (Karousou), Μαντώ (Manto) Κουτσιούκη (Koutsiouki), Άντισσα (Antissa) Τριανταφυλλίδου (Triantafyllidou)

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση: Απόψεις και πρακτικές διευθυντών και προϊσταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σοφία Αυγητίδου, Ελένη Κομίνια, Σόνια Λυκομήτρου, Βασιλική Αλεξίου, Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Δόμνα-Μίκα Κακανά, Βασίλης Τσάφος, Κωνσταντίνος Κουσαξίδης