Τσαουσίδης, Αναστάσιος, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο