Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Τσατήρη (Tsatiri), Μαρία (Maria), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

  • Έρευνα στην Εκπαίδευση Τόμ. 6 Αρ. 1 (2017) - Άρθρα
    Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά
    Περίληψη  PDF