Ο επανακαθορισμός του υποστηρικτικού ρόλου των Ψυχολόγων στην εκπαίδευση: Η πρόκληση της εποχής


Δημοσιευμένα: Jun 7, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
σχολική ψυχολογία ρόλος σχολικού Ψυχολόγου εκπαίδευση εξ αποστάσεως υποστήριξη επιμόρφωση εποπτεία
Ευγενία Τραγάκη
Νεκτάριος-Θεοχάρης Τσαρουχάς
Περίληψη

Ο θεσμός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συνέβαλε στην ανάγκη παροχής ψυχoκοινωνικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικές δομές. Η επιστήμη της σχολικής ψυχολογίας είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού. Ο σύγχρονος ρόλος του/της σχολικού ψυχολόγου είναι πολυδιάστατος και αφορά σε ποικίλους τομείς παροχής ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η περίοδος της πανδημίας και οι σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που επέφερε, ανέδειξαν, ακόμη περισσότερο τη χρησιμότητα της παρουσίας των Σχολικών Ψυχολόγων σε όλες τις δομές της Εκπαίδευσης, καθώς και την αναγκαιότητα εξειδικευμένης εξ αποστάσεως συμβουλευτικής και υποστήριξης με συγκεκριμένα πρωτόκολλα υποστήριξης, τα οποία θα έπρεπε να είναι πρωτυποποιημένα και ομοιογενή και θα έπρεπε να αναφέρονται και στην εξ αποστάσεως ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)