Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Acute tracheal narrowing presumptively associated with anticoagulant rodenticide intoxication in a dog


Published: Nov 10, 2017
Keywords:
Trachea canine rodenticide poisoning tracheal diameter
D. S. PARDALI (Δ.Σ. ΠΑΡΔΑΛΗ)
K. K. ADΑMAMA-MORAITOU (Κ.Κ. ΑΔΑΜΑΜΑ-ΩΡΑΪΤΟΥ)
M. N. PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ)
A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
Abstract

A 3.5-year-old, spayed female, German shepherd-cross dog was presented with cough, hemoptysis, inspiratory stridor and fascial plane hematomas. Routine bleeding profile showed prolonged prothrombin time (PT) and partial thromboplastin time (PTT). Radiography revealed severe narrowing of tracheal lumen accompanied by increased thickness and opacity of its wall. Tracheal diameter was measured objectively, employing the ratio of its diameter (TD) to thoracic inlet distance (TI) and that of the midpoint between thoracic inlet and the carina (TT) to the 3r d rib width (3R), as well as the ratio of TT to predicted diameter of tracheal lumen [DPred (DPred cm = 0.47 (weight kg )0 3 9)]. All three ratios were found lower than normal. The space occupying effect of extensive and severe sub-mucosal hemorrhage due to anticoagulant rodenticide intoxication was incriminated.

 

Article Details
  • Section
  • Short Communication
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bailiff NL, Norris CR (2002) Clinical signs, clinicopathological findings,etiology and outcome associated with hemoptysis in dogs: 36 cases (1990-1999). J Am Anim Hosp Assoc 38:125-133
Berry CR, Gallaway A, Thrall DE, Carlisle C (1993) Thoracic radiographic features of anticoagulant rodenticide toxicity in fourteen dogs. Vet Radiol Ultra 34:391-396
Blocker LT, Roberts BK (1999) Acute tracheal obstruction associated with anticoagulant rodenticide intoxication in a dog. J Small Anim Pract 40:577-580
Burton C (2003) Surgical diseases of the trachea in the dog and cat. In Pract October:514-527
Couto CG (2003): Disorders of hemostasis. In: Small Animal Internal Medicine. 3rd ed., Mosby Ine, Missouri: pp 1185-1199
Coyne BE, Fingland RB (1992) Hypoplasia of the trachea in dogs: 103 cases (1974-1990). J Am Vet Med Assoc 201:768-772
Felice LJ, Murphy MJ (1995) CTV update: Anticoagulant rodenticides. In: Kirk's Current Veterinary Therapy XII Small Animal Practice, WB Saunders Co, Philadelphia: pp 228-232
Harvey CE, Fink EA (1982) Tracheal diameter: Analysis of radiographic measurements in brachychephalic and nonbrachychephalic dogs. J Am Anim Hosp Assoc 18:570-576
Kirby R, Rudloff E (2000) Acquired coagulopathy VI: disseminated intravascular coagulation. In: Schalm's Veterinary Hematology, 5th ed., Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia: pp 581-587
Lee JA, Drobatz KJ (2004) Respiratory distress and cyanosis in dogs. In: Textbook of Respiratory Disease in Dogs and Cats, Saunders, Missouri: pp 1-12
Lewis DC, Bruyette DS, Kellerman DL, Smith SA (1997) Thrombocytopenia in dogs with anticoagulant rodenticide-induced hemorrhage: eight cases (1990-1995). J Am Anim Hosp Assoc 33:417-422
Peterson J, Streeter V (1996) Laryngeal obstruction secondary to brodifacoum toxicosis in a dog. J Am Vet Med Assoc 208:352-355
Pink JJ (2006) Intramural tracheal haematoma causing acute respiratory obstruction in a dog. J Small Anim Pract May 47(3): 161-164.
Rickman BH, Gurfield Ν (2009) Thymic Cystic Degeneration, Pseudoepitheliomatous Hyperplasia, and Hemorrhage in a Dog with Brodifacoum Toxicosis. Vet Pathol 46:449-452
Sheafor SE, Couto CG (1999a) Clinical approach to a dog with anticoagulant rodenticide poisoning. Vet Med May:466-471
Sheafor SE, Couto CG (1999b) Anticoagulant rodenticide toxicity in 21 dogs. J Am Anim Hosp Assoc 35:38-46
Spackman MJA, Caywood DD, Feeney DA, Johnston GR (1984) Thoracic wall and pulmonary trauma in dogs sustaining fractures as a result of motor vehicle accidents. J Am Vet Med Assoc 185:975-977
Zawadzki M, Magdalan S, Niedzwiedz A (2007) Poisonings with anticoagulant rodenticides. Arch Med Sadowej Kryminol 57:427-439
Most read articles by the same author(s)