Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Primary portal vein hypoplasia with portal hypertension in a young dog


Published: Dec 27, 2017
Keywords:
ascites dog portal hypertension portal vein hypoplasia
D. KASABALIS (Δ. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ)
D. ALATZAS (Δ. ΑΛΑΤΖΑΣ)
D. ALATZA (Δ. ΑΛΑΤΖΑ)
T. A. PETANIDES (Θ. ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ)
G. ALATZAS (Γ. ΑΛΑΤΖΑΣ)
L. G. PAPAZOGLOU (Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ)
R. HARLEY
M. E. MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ)
Abstract

A 5-month old Caucasian dog was presented with a 20-day history of abdominal distention along with inappetance, depression and vomiting of 24-hour duration. Physical examination findings included depression, ascites, mild inspiratory dyspnea and dehydration. Clinicopathological evaluation revealed hyperammonemia, hypoalbuminemia, hyperbilirubinemia, hypoglycemia and hyponatremia. Μicrohepatia and free abdominal fluid was detected with abdominal ultrasonography. During exploratory laparotomy, multiple acquired portosystemic collateral vessels were found, indicative of portal hypertension, along with a small liver of normal color and texture. Liver histopathology included features consistent with liver hypoperfusion. These findings supported the diagnosis of primary portal vein hypoplasia with portal hypertension. The animal recovered uneventfully postoperatively and was discharged with diuretics, hepatoprotectants and a low-protein diet and remains healthy two years after diagnosis. This case underscores that a favorable prognosis may be anticipated in cases of primary portal vein hypoplasia with portal hypertension, thus, justifying the long-term conservative management instead of considering euthanasia.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Adam FH, German AJ, McConnel JF, Trechy MR, Whitley N, Collings A, Watson PJ, Burrow RD (2012) Clinical and clinicopathological abnormalities in young dogs with acquired and congenital portosystemic shunts: 93 cases. J Am Anim Vet Assoc 241:760-765.
Berent AC, Tobias KM (2009) Portosystemic vascular anomalies. Vet Clin North Am Small Anim Pract 39:514-541.
Berent AC, Weisse C (2010) Hepatic vascular anomalies. In: (eds Ettinger SJ, Feldman EC) Textbook of Veterinary Internal Medicine, 7th edn. Saunders, St. Louis, Missouri, pp. 1649-1671.
Bunch SE, Johnson SE, Cullen JM (2001) Idiopathic noncirrhotic portal hypertension in dogs: 33 cases (1982-1998). J Am Vet Med Assoc 218:392-399.
Buob S, Johnston AN, Webster CRL (2011) Portal hypertension: Pathophysiology, diagnosis and treatment. J Vet Intern Med 25:169-186.
Chanoit G, Kyles AE, Weisse C, Hardie EM (2007) Surgical and interventional radiographic treatment of dogs with hepatic arteriovenous fistulae Vet Surg 36:199-209.
Cullen JM (2009) Summary of the world small animal veterinary association standardization committee guide to classification of liver disease in dogs and cats. Vet Clin N Am Small Anim Pract 39:395-418.
de Marco J, Center SA, Dykes N, Yeager AE, Kornreich B, Gschrey E, Credille KA, Guffroy M, del Piero F, Valentine BA (1998) A syndrome resembling idiopathic non cirrhotic portal hypertension in 4 young Doberman Pinchers. J Vet Intern Med 12:147-156.
Gerritzen-Bruning MJ, van den Ingh TS, Rothuizen J (2006) Diagnostic value of fasting plasma ammonia and bile acid
concentrations in the identification of portosystemic shunting in dogs. J Vet Intern Med 20:13-19.
Hunt GB, Malik R, Chapman BL, Lamb WA, Allan GS (1993) Ascites and portal hypertension in three young dogs with nonfibrosing liver disease. J Small Anim Pract 34:428-423.
James FE, Knowles GW, Mansfield CS, Robertson ID (2008) Ascites due to pre-sinusidal portal hypertension in dogs: a retrospective analysis of 17 cases. Aust Vet J 86:180-186.
Johnson SE (1987) Portal hypertension I. Pathophysiology and clinical consequences. Comp Contin Educ Pract Vet 9:741-748.
Lamb CR (1996) Ultrasonographic diagnosis of congenital portosystemic shunts in dogs: results of a prospective study. Vet Radiol Ultrasound 37:281-288.
Meyer DJ (1986) Liver function tests in dogs with portosystemic shunts: measurement of serum bile acid concentration. J Am Vet Med Assoc 188:168-169.
Meyer HP, Rothuizen J, Tiemessen I, van den Brom WE, van den Ingh TS (1996) Transient metabolic hyperammonemia in young Irish wolfhounds Vet Rec 138:105-107.
Rothuizen J (2009) Important clinical syndromes associated with liver disease. Vet Clin North Am Small Anim Pract 39:419-437.
Ruland K, Fischer A, Hartmann K (2010) Sensitivity and specificity of fasting ammonia and serum bile acids in the diagnosis of portosystemic shunts in dogs and cats. Vet Clin Pathol 39:57-64.
Rutgers HC, Haywood S, Batt RM (1990) Colchicine treatment in a dog with hepatoportal fibrosis. J Small Anim Pract 31:97-101.
Rutgers HC, Haywood S, Kelly DF (1993) Idiopathic hepatic fibrosis in 15 dogs. Vet Rec 133:115-118.
Szatmari V, Rothuizen J, van den Ingh TS, van Sluijs FJ, Voorhout G (2004) Ultrasonographic findings in dogs with hyperammonemia: 90 cases (2000-2002). J Am Vet Med Assoc 224:717-727.
van den Ingh TS, Rothuizen J (1982) Hepatoportal fibrosis in three young dogs. Vet Rec 110:575-577.
van den Ingh TS, Rothuizen J, Meyer HP (1995) Portal hypertension associated with primary hypoplasia of the portal vein in dogs. Vet Rec 137:424-427.
Walker MC, Hill RC, Guilford WG, Scott KC, Jones GL, Buergelt CD (2001) Postprandial venous ammonia concentration in the diagnosis of hepatobiliary disease in dogs. J Vet Intern Med 15:463-466.
Winkler TJ, Bruce E (1993) Thrombosis of the portal vein in eleven dogs. Vet Pathol 30:28-35.
Winkler TJ, Bohling MW, Tilson MD, Wright JC, Ballagas AJ (2003) Portosystemic shunts: diagnosis, prognosis and treatment of 64 cases (1993-2001). J Am Anim Hosp Assoc 39:168- 185.
Most read articles by the same author(s)