Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

In field evaluation of injectable appramycin for the control of naturally occuring colibacillosis in young calves


Σ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κ. ΣΑΡΡΗΣ
Ι. ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ
Κ. ΤΣΑΛΤΑΣ
Abstract

The efficacy of apramycin at 20mg/kg of body weight IM for 5 days was evaluated for the control of naturally oecuring colibacillosis in young calves (n,=20). Positive control calves (n ,=20) were treated with trimethoprim sulphadiazine and when symptoms persisted or recurred with Oxytetracycline and/or chloramphenicol IM at dosages and for periods recommented by the manufacturers. Scored clinical observations and diarrhoea were generally comparable between the two treatment groups. Due to persistence or recurence of diarrhoea, positive control calves required a total of 160 IM injections as compared to 100 IM injections for apramycin group. The average daily gain of the apramycin calves was greater, although not significant (P 0.05), for the periods 0-7 days and 7-14 days by 123.33% and 23.51% respectively. The overall improvement (0-14 days) was statistically significant (Ρ 0.05) amounting to 44.6% over the controls. Mean serum immunoglobulin levels did not differ significantly (P 0.05) between the two treatment groups. From fecal swabs taken from all calves on trial days 0 and 5, E. colt was isolated and 9 strains were recognised enteropathogenic belonging to 4 serotypes.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Blood, D.C., Henderson, J.A. and Radostits, O.M. (ed) (1980): Veterinary Medicine. Bailliiere Tindall, London pp 459-476.
McEwan. A.D., Fisher, F.W., Selman, I.E. and Penhaie, W.J., (1970): A turbidity test for the estimation of immune globulin levels in neonatal calf serum. Clinica chimica Acta, 27:155-163.
Pankhurst, J.W., Diaz, M., Zeri, A and Launay, M (1975): Treatment of disease in the young calf with apramycin. Proceedings of the XXth World Veterinary Congress. Thessaloniki.
Ryden, R. and Moore. B.J. (1977): In vitro activity of apramycin, a new aminocyclitol antibiotic. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 3:609-613.
Sojka, W.J., (1973): Enteropathogenic Escherichia coli in man and farm animals. Canadian Institute of Food Science and Technology, 6:52.
Stoforos, E., Kyriakis, S. Donos. Α., Papaharisis. G., Andreotis. J., and Tsaltas. C, (1978): Study upon the efficacy of apramycin in the treatment
of colibacillosis in young calves. Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical Society, 29, 4:216-234.
Wick, W.E. and Welles. J.S. (1968): Nebramycin, a new broad spectrum antibiotic complex. IV: In vitro and in vivo laboratory evaluation. American Society for Microbiology, pp 341-348
Most read articles by the same author(s)