Η εκπαίδευση στην περιοχή του Νομού Έβρου: το παράδειγμα της Ορεστιάδας την περίοδο 1920-1940


Δημοσιευμένα: Dec 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση σύνολο μαθητών κινητικότητα στασιμότητα
Ελένη Καλιούνη
Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτυπώσουν με σαφήνεια την εκπαιδευτική κατάσταση η οποία επικρατούσε στην Ορεστιάδα την περίοδο 1920-1940. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η εργασία, μελετά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τα μαθητολόγια των σχολείων την περίοδο εκείνη. Μέσα από την έρευνα παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των εγγραφέντων και των φοιτησάντων αγοριών και κοριτσιών ήταν σχεδόν ίδιο. Ένα άλλο σημείο άξιο αναφοράς ήταν η έντονη στασιμότητα που παρατηρήθηκε στην πρώτη τάξη. Ένα εξίσου σημαντικό τμήμα αυτού του άρθρου αποτελεί και η αναφορά στα επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνταν οι γηγενείς. Καταληκτικά θα αναφερθούμε στα στοιχεία που συλλέξαμε μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Έβρου, τα οποία μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εκπαίδευση της περιόδου. Για παράδειγμα υπήρχαν αναφορές για ίδρυση ομάδας προσκόπων, επίσης το έτος 1938 λειτουργούσε συσσίτιο, το οποίο εκτός από τους άπορους μαθητές ήταν και για τους φτωχούς και άνεργους κατοίκους της Ορεστιάδας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ελένη Καλιούνη, ΠΤΔΕ/ΔΠΘ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΤΔΕ/ΔΠΘ
Αναφορές
Ακρίτα, Τ. (1949). Η Θράκη (Το διαμάντι της Ελλάδος). Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση.
ΓΑΚ. Έκθεσις περί της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων περιφερείας Διδυμοτείχου κατά τα σχολικά έτη 1924-1925-1926/1927-1928/1928-1929/1931-1932/1934-1935/1936-1937.
ΓΑΚ. Έκθεσις επιθεωρηθέντων Σχολείων σχολικό έτος 1937-1938 τεύχος Α και Β.
ΓΑΚ. Εκπαιδευτική Περιφέρεια Διδυμοτείχου Σχολικό Έτος 1938-1939/1939-1940. Α) Εκθέσεις επιθεωρηθέντων σχολείων και εκπαιδευτικών λειτουργών. Β) Γενική έκθεσις περί της καταστάσεως και λειτουργίας των σχολείων.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Νέα συμπληρωμένη και αναθεωρημένη έκδοση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Καραφύλλης, Α. (2013). Νεοελληνική εκπαίδευση: Δύο αιώνες μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Αθήνα: Κριτική.
Κάτσικας, Χ., & Θεριανός, Κ. (2004). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 2004. Αθήνα: Σαββάλας.
Κίηγμας, Δ., & Ρυζιώτης, Γ. (2010). Ανδριανούπολη, Κάραγατς, Νέα Ορεστιάδα. Ορεστιάδα: Χρυσή Εμμανουηλίδου.
Μπουζάκης, Σ. (1996). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1985). Αθήνα: Gutenberg.
Μπουζάκης, Σ. (2006). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998). Αθήνα: Gutenberg.
Μπουζάκης, Σ. (2007).Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική και Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση. Τόμος Α΄ Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 19ος αιώνας, 1913, 1929. Αθήνα: Gutenberg.
Παρασκευοπούλου, Μ. (1992). Μια Νέα πόλη γεννιέται- Η Νέα Ορεστιάδα. Στο Κιζλάρης (Eπιμ.), Θρακική ηχώ (σσ. 97-104). Θεσσαλονίκη: Θρακική εστία.
Τζάνη, Μ., & Παμούκτσογλου, Τ. (1998). Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. «Ταυτόν και αλλοτριομορφοδίαιτον». Αθήνα: Ερωδιός.
Χατζηστεφανίδης, Θ. (2005). Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης (1821-1986). Αθήνα: Παπαδήμα.