Τόμ. 15 Αρ. 2 (2022): ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δημοσιευμένα: 2022-12-22

Παρεμβατικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Διαχείρισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Ισιδώρα Καλιότσου, Γιώργος Α. Κουγιουμτζής, Αργυρώ Φελλά, Μαρία Σοφολόγη, Ελένη Μπόντη, Γεωργία Παπαντωνίου