Παρεμβατικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Διαχείρισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών


Δημοσιευμένα: Δεκ 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Παρέμβαση Κίνητρα Ψυχοσυναισθηματική Υποστήριξη Σχολική επιτυχία
Ισιδώρα Καλιότσου
https://orcid.org/0000-0003-0380-2220
Γιώργος Α. Κουγιουμτζής
Αργυρώ Φελλά
Μαρία Σοφολόγη
Ελένη Μπόντη
Γεωργία Παπαντωνίου
Περίληψη

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και γονιών έχει εστιαστεί στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σχολείο. Ένας σημαντικός αριθμός μαθητών και μαθητριών αποτυγχάνει συστηματικά, καθώς στερείται έγκαιρης ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών ή αποτελεσματικής παρέμβασης. Στο παρόν κείμενο εξετάζεται ένας μαθητής μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, με παράθεση πληροφοριών που αφορούν στην πρώτη παιδική ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ακολούθως, αναφέρονται αναλυτικά οι δυσκολίες του σε πρακτικό επίπεδο, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους, μέσα από την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, που ανταποκρίνεται εστιασμένα στις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητή. Τέλος, παρατίθενται στοιχεία για την ανάπτυξη συνεργασίας με τους γονείς, καθώς και με φορείς-δομές που ενισχύουν τη δυνατότητα παρέμβασης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη: Τι και γιατί. Αθήνα: Πεδίο.
Porpodas, C. (1999). Patterns of phonological and memory processing in beginning readers and spellers of Greek. Journal of Learning Disabilities, 32, 406-416.
Πριντέζη, Α., & Πολυχρόνη, Φ. (2016). Η αντιμετώπιση δυσκολιών στο γραπτό λόγο: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Παιδαγωγικός λόγος, 1, 153-174.
Πρωτόπαπας, Α., & Σκαλούμπακας, Χ. (2008). Η αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας για τον εντοπισμό αναγνωστικών δυσκολιών. Ψυχολογία, 15, 267-289.
Rasinski, T. (2003). The fluent reader: Oral reading strategies for building word recognition, fluency and comprehension. New York: Scholastic.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)