| More

Διαφορές και ομοιότητες στη νοημοσύνη ηλικιωμένων κατοίκων αστικών και αγροτικών περιοχών της Ελλάδας

Views: 625 Downloads: 698
Μυρτώ Κουτσονίδα, Επαμεινώνδας Νταφούλης, Γεωργία Παπαντωνίου, Δέσποινα Μωραΐτου (http://orcid.org/0000-0002-0527-7143)
Μυρτώ Κουτσονίδα, Επαμεινώνδας Νταφούλης, Γεωργία Παπαντωνίου, Δέσποινα Μωραΐτου

Περίληψη


Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να εξετάσει διαφορές και ομοιότητες στη ρέουσα και αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη ηλικιωμένων που κατοικούν σε αστικές και  αγροτικές περιοχές. Το δείγμα αποτελούνταν από 80 άτομα ηλικίας 65-91 ετών τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, 40 άτομα από αστικές περιοχές και 40 από αγροτικές. Ως έργα που μετρούν ρέουσα νοημοσύνη,  χορηγήθηκαν η φωνολογική συνθήκη της Δοκιμασίας Λεκτικής Ευχέρειας και η Δοκιμασία Ευχέρειας Σχεδιασμού της συστοιχίας Delis-Kaplan Executive Function System. Ως έργα αποκρυσταλλωμένης νοημοσύνης, χορηγήθηκε η σημασιολογική συνθήκη της Δοκιμασίας Λεκτικής Ευχέρειας της D-KEFS και το Ερωτηματολόγιο Σοφού Τρόπου Σκέψης και Δράσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές είχαν υψηλότερη επίδοση στη σοφία ως διαλεκτική σκέψη και εκτίμηση της αβεβαιότητας της ζωής, σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους που διαβιούν σε πόλη. Το ίδιο βρέθηκε και ως προς την επίδοσή τους στη σημασιολογική συνθήκη της Δοκιμασίας Λεκτικής Ευχέρειας, η οποία μετρά τις εκτελεστικές λειτουργίες της έναρξης διαδικασίας και της αναστολής αλλά απαιτεί και σημασιολογική γνώση και μνήμη. 


Λέξεις κλειδιά


Αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη, Γήρας, Διαλεκτική σκέψη, Ρέουσα νοημοσύνη, Σοφία.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Andrés, P., & Van der Linden, M. (2000). Age-related differences in supervisory attentional system functions. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 55(6), 373-380.

Anstey, K. J., Hofer, S. M., & Luszcz, M. A. (2003). Cross-sectional and longitudinal patterns of dedifferentiation in late-life cognitive and sensory function: the effects of age, ability, attrition, and occasion of measurement. Journal of Experimental Psychology: General, 132(3), 470.

Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on Aging, 25(3), 275-324.

Baltes, P. B. (1993). The aging mind: Potential and limits. The Gerontologist, 33(5), 580-594.

Baltes, P. B., Lindenberger, U., & Staudinger, U. M. (2006). Life span theory in developmental psychology. In R. M. Lerner (Ed.), Hanbook of child psychology: Vol.1. Theoretical models of human development (pp. 1029-1143). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Βaltes, P. B., Staudinger, U. M., & Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning. Annual review of psychology, 50. Retrieved July 20, 2016 from internet:

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:2102963/component/escidoc:2102962/PB_Lifespan_1999.pdf

Baltes, P. B., & Smith, J. (2008). The fascination of wisdom: Its nature, ontogeny, and function. Perspectives on Psychological Science, 3(1), 56-64.

Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000). Wisdom: a metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence. American Psychologist, 55(1), 122.

Berardi, A., Parasuraman, R., & Haxby, J. V. (2001). Overall vigilance and sustained attention decrements in healthy aging. Experimental Aging Research, 27(1), 19-39.

Bielak, A. A. (2009). How can we not ‘lose it’if we still don’t understand how to ‘use it’? Unanswered questions about the influence of activity participation on cognitive performance in older age–a mini-review. Gerontology, 56(5), 507-519.

Bigler, E. D., Andersob, C. V., & Blatter, D. D. (2002). Temporal lobe morphology in normal aging and traumatic brain injury. American Journal of Neuroradiology, 23(2), 255-266.

Bishop, S. J., Fossella, J., Croucher, C. J., & Duncan, J. (2008). COMT val158met genotype affects recruitment of neural mechanisms supporting fluid intelligence. Cerebral Cortex, 18(9), 2132-2140.

Brown, B. M., Peiffer, J. J., & Martins, R. N. (2013). Multiple effects of physical activity on molecular and cognitive signs of brain aging: can exercise slow neurodegeneration and delay Alzheimer’s disease&quest. Molecular Psychiatry, 18(8), 864-874.

Bugg, J. M., Zook, N. A., DeLosh, E. L., Davalos, D. B., & Davis, H. P. (2006). Age differences in fluid intelligence: contributions of general slowing and frontal decline. Brain and Cognition, 62(1), 9-16.

Cattell, R. B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment. Journal of Educational Psychology, 54(1), 1-22.

Chapman, S. B., Aslan, S., Spence, J. S., DeFina, L. F., Keebler, M. W.,

Didehbani, N., & Lu, H. (2013). Shorter term aerobic exercise improves brain, cognition, and cardiovascular fitness in aging. Frontiers in Aging Neuroscience, 5, 75.

Choi, Y. Y., Shamosh, N. A., Cho, S. H., DeYoung, C. G., Lee, M. J., Lee, J. M., Kim, S. I., Cho, Z. H., Kim, K., Gray, J. R., & Lee, K. H. (2008). Multiple bases of human intelligence revealed by cortical thickness and neural activation. The Journal of Neuroscience, 28(41), 10323-10329.

Colom, R., Haier, R. J., Head, K., Álvarez-Linera, J., Quiroga, M. Á., Shih, P. C., & Jung, R. E. (2009). Gray matter correlates of fluid, crystallized, and spatial intelligence: Testing the P-FIT model. Intelligence, 37(2), 124-135.

Crawford, J. R., Bryan, J., Luszcz, M. A., Obonsawin, M. C., & Stewart, L. (2000). The executive decline hypothesis of cognitive aging: Do executive deficits qualify as differential deficits and do they mediate age-related memory decline?. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 7(1), 9-31.

Dang, C. P., Braeken, J., Ferrer, E., & Liu, C. (2012). Unitary or non-unitary nature of working memory? Evidence from its relation to general fluid and crystallized intelligence. Intelligence, 40(5), 499-508.

DeCarli, C., Massaro, J., Harvey, D., Hald, J., Tullberg, M., Au, R., Beiser, A., D’Agostino, R., & Wolf, P. A. (2005). Measures of brain morphology and infarction in the Framingham Heart Study: establishing what is normal. Neurobiology of Aging, 26(4), 491-510.

Deary, I. J., Corley, J., Gow, A. J., Harris, S. E., Houlihan, L. M., Marioni, R. E., Penke, L., Rafnsson, S. B., & Starr, J. M. (2009). Age-associated cognitive decline. British Medical Bulletin, 92(1), 135-152.

Delis, D. C., Kaplan, E., & Kramer, J. H. (2001). Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS). San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

de Bruijn, R. F., Schrijvers, E. M., de Groot, K. A., Witteman, J. C., Hofman, A., Franco, O. H., Koudstaal, P. J., & Ikram, M. A. (2013). The association between physical activity and dementia in an elderly population: the Rotterdam Study. European Journal of Epidemiology, 28(3), 277-283.

de Frias, C. M., Lövdén, M., Lindenberger, U., & Nilsson, L. G. (2007). Revisiting the dedifferentiation hypothesis with longitudinal multi-cohort data. Intelligence, 35(4), 381-392.

Elliott, R. (2003). Executive functions and their disorders Imaging in clinical neuroscience. British Medical Bulletin, 65(1), 49-59.

Ευκλείδη, Α. (2011). Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. Αθήνα: Πεδίο.

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 12(3), 189-198.

Fountoulakis, K, N., Tsolaki, M., Iacovides, A., Yesavage, J., O'Hara, R.,Kazis, A., & Ierodiakonou, C. (1999). The validation of the short form of the Geriatric Depression Scale (GDS) in Greece. Aging, 11(6), 367-372.

Funahashi, S. (2001). Neuronal mechanisms of executive control by the prefrontal cortex. Neuroscience Research, 39(2), 147-165.

Gajewski, P. D., & Falkenstein, M. (2016). Physical activity and neurocognitive functioning in aging-a condensed updated review. European Review of Aging and Physical Activity, 13(1).

Gates, N., & Valenzuela, M. (2010). Cognitive exercise and its role in cognitive function in older adults. Current Psychiatry Reports, 12(1), 20-27.

Ghisletta, P., & De Ribaupierre, A. (2005). A dynamic investigation of cognitive dedifferentiation with control for retest: evidence from the Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study on the Oldest Old. Psychology and Aging, 20(4), 671.

Glisky, E. L. (2007). Changes in cognitive function in human aging. Brain Aging: Models, Methods, and Mechanisms, 3-20.

Gong, Q. Y., Sluming, V., Mayes, A., Keller, S., Barrick, T., Cezayirli, E., & Roberts, N. (2005). Voxel-based morphometry and stereology provide convergent evidence of the importance of medial prefrontal cortex for fluid intelligence in healthy adults. Neuroimage, 25(4), 1175-1186.

Gray, J. R., Chabris, C. F., & Braver, T. S. (2003). Neural mechanisms of general fluid intelligence. Nature Neuroscience, 6(3), 316-322.

Gray, J. R., & Thompson, P. M. (2004). Neurobiology of intelligence: science and ethics. Nature Reviews Neuroscience, 5(6), 471-482.

Grigorenko, E. L., Meier, E., Lipka, J., Mohatt, G., Yanez, E., & Sternberg, R. J. (2004). Academic and practical intelligence: A case study of the Yup'ik in Alaska. Learning and Individual Differences, 14(4), 183-207.

Guiney, H., & Machado, L. (2013). Benefits of regular aerobic exercise for executive functioning in healthy populations. Psychonomic Bulletin & Review, 20(1), 73-86.

Gupta, S., Vaida, F., Riggs, K., Jin, H., Grant, I., Cysique, L., Shi, C., Yu, X., Wu, Z., & Heaton, R. K. (2011). Neuropsychological performance in mainland china: the effect of urban/rural residence and self-reported daily academic skill use. Journal of the International Neuropsychological Society, 17(01), 163-173.

Hedden, T., & Gabrieli, J. D. (2004). Insights into the ageing mind: a view from cognitive neuroscience. Nature Reviews in Neuroscience, 5(2), 87-96.

Horn, J. L., & Cattell, R. B. (1967). Age differences in fluid and crystallized intelligence. Acta Psychologica, 26, 107-129.

Horn, J. L. (1976). Human abilities: A review of research and theory in the early 1970s. Annual Review of Psychology, 27(1), 437-485.

Hötting, K., & Röder, B. (2013). Beneficial effects of physical exercise on neuroplasticity and cognition. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 37(9), 2243-2257.

Huang, G., Xie, Y., & Xu, H. (2015). Cognitive Ability: Social Correlates and Consequences in Contemporary China. Chinese Sociological Review, 47(4), 287-313.

Ivanova, L., & Raščevska, M. (2010). Conceptions about wise persons in Latvia. Selected papers of the 2nd International Conference “Gifted Children: Challenges and possibilities, 16-19.

Johnson, W., & Bouchard, T. J. (2005). The structure of human intelligence: It is verbal, perceptual, and image rotation (VPR), not fluid and crystallized. Intelligence, 33(4), 393-416.

Juan-Espinosa, M., Garcı́a, L. F., Colom, R., & Abad, F. J. (2000). Testing the age related differentiation hypothesis through the Wechsler’s scales. Personality and Individual Differences, 29(6), 1069-1075.

Juan-Espinosa, M., Garcıa, L. F., Escorial, S., Rebollo, I., Colom, R., & Abad, F. J. (2002). Age dedifferentiation hypothesis: Evidence from the WAIS III. Intelligence, 30(5), 395-408.

Jurado, M. B., & Rosselli, M. (2007). The elusive nature of executive functions: a review of our current understanding. Neuropsychology Review, 17(3), 213-233.

Kane, H. D., Oakland, T. D., & Brand, C. R. (2006). Differentiation at higher levels of cognitive ability: Evidence from the United States. The Journal of Genetic Psychology, 167(3), 327-341.

Kaufman, A. S., Johnson, C. K., & Liu, X. (2008). A CHC theory-based analysis of age differences on cognitive abilities and academic skills at ages 22 to 90 years. Journal of Psychoeducational Assessment.

Keys, B. A., & White, D. A. (2000). Exploring the relationship between age, executive abilities, and psychomotor speed. Journal of the International Neuropsychological Society, 6(01), 76-82.

Kramer, D. A. (2000). Wisdom as a classical source of human strength: Conceptualization and empirical inquiry. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 83-101.

Kraft, E. (2012). Cognitive function, physical activity, and aging: possible biological links and implications for multimodal interventions. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 19(1-2), 248-263.

Latzman, R.D., & Markon, K.E. (2010). The factor structure and age-related factorial invariance of the delis-kaplan executive function system (d-kefs). Assessment, 17(2), 172-184.

Li, S. C., Lindenberger, U., Hommel, B., Aschersleben, G., Prinz, W., & Baltes, P. B. (2004). Transformations in the couplings among intellectual abilities and constituent cognitive processes across the life span. Psychological Science, 15(3), 155-163.

Lin, H., Chan, R. C., Zheng, L., Yang, T., & Wang, Y. (2007). Executive functioning in healthy elderly Chinese people. Archives of Clinical Neuropsychology, 22(4), 501-511.

Lindenberger, U. (2001). Lifespan theories of cognitive development. In International encyclopedia of the social and behavioral sciences (pp. 8848-8854). Elsevier Science.

Lövdén, M., Ghisletta, P., & Lindenberger, U. (2004). Cognition in the Berlin Aging Study (BASE): the first 10 years. Aging Neuropsychology and Cognition, 11(2-3), 104-133.

McArdle, J. J., Ferrer-Caja, E., Hamagami, F., & Woodcock, R. W. (2002). Comparative longitudinal structural analyses of the growth and decline of multiple intellectual abilities over the life span. Developmental Psychology, 38(1), 115.

McGrew, K. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research. Intelligence, 37, 1–10.

Moraitou, D., & Efklides, A. (2012). The Wise Thinking and Acting Questionnaire: The cognitive facet of wisdom and its relation with memory, affect, and hope. Journal of Happiness Studies, 13(5), 849-873.

Nestor, P. G., Kubicki, M., Nakamura, M., Niznikiewicz, M., McCarley, R. W., & Shenton, M. E. (2010). Comparing prefrontal gray and white matter contributions to intelligence and decision making in schizophrenia and healthy controls. Neuropsychology, 24(1), 121.

Nunes, B., Silva, R. D., Cruz, V. T., Roriz, J. M., Pais, J., & Silva, M. C. (2010). Prevalence and pattern of cognitive impairment in rural and urban populations from Northern Portugal. BMC Neurology, 10(1), 42.

Paradela, E. M. P., Lourenço, R. A., & Veras, R. P. (2005). Validation of geriatric depression scale in a general outpatient clinic. Revista de Saúde Pública, 39(6), 918-923.

Prakash, R. S., Voss, M. W., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2015). Physical activity and cognitive vitality. Annual Review of Psychology, 66, 769-797.

Raz, N., Lindenberger, U., Ghisletta, P., Rodrigue, K. M., Kennedy, K. M., & Acker, J. D. (2008). Neuroanatomical correlates of fluid intelligence in healthy adults and persons with vascular risk factors. Cerebral Cortex, 18(3), 718-726.

Raz, N., Rodrigue, K. M., Kennedy, K. M., & Acker, J. D. (2007). Vascular health and longitudinal changes in brain and cognition in middle-aged and older adults. Neuropsychology, 21(2), 149.

Resnick, S. M., Pham, D. L., Kraut, M. A., Zonderman, A. B., & Davatzikos, C. (2003). Longitudinal magnetic resonance imaging studies of older adults: a shrinking brain. The Journal of Neuroscience, 23(8), 3295-3301.

Reynolds, M. R., & Keith, T. Z. (2007). Spearman's law of diminishing returns in hierarchical models of intelligence for children and adolescents. Intelligence, 35(3), 267-281.

Roca, M., Parr, A., Thompson, R., Woolgar, A., Torralva, T., Antoun, N., Manes, F., & Duncan, J. (2009). Executive function and fluid intelligence after frontal lobe lesions. Brain, 133(1), 234-247.

Rodrigue, K. M., & Kennedy, K. M. (2011). The cognitive consequences of structural changes to the aging brain. Handbook of the Psychology of Aging, 7, 73-92.

Rönnlund, M., & Nilsson, L. G. (2009). Flynn effects on sub-factors of episodic and semantic memory: Parallel gains over time and the same set of determining factors. Neuropsychologia, 47(11), 2174-2180.

Rönnlund, M., Nyberg, L., Bäckman, L., & Nilsson, L. G. (2005). Stability, growth, and decline in adult life span development of declarative memory: cross-sectional and longitudinal data from a population-based study. Psychology and Αging, 20(1), 3.

Salat, D. H., Buckner, R. L., Snyder, A. Z., Greve, D. N., Desikan, R. S., Busa, E., Morris, J. C., Dale, A. M., & Fischl, B. (2004). Thinning of the cerebral cortex in aging. Cerebral cortex, 14(7), 721-730.

Salthouse, T. (2010). Major issues in cognitive aging. New York, NY: Oxford University Press.

Salthouse, T. A., Atkinson, T. M., & Berish, D. E. (2003). Executive functioning as a potential mediator of age-related cognitive decline in normal adults. Journal of Experimental Psychology: General, 132(4), 566.

Sánchez-Escobedo, P., Park, K., Hollingworth, L., Misiuniene, J., & Ivanova, L. (2013). A cross-comparative international study on the concept of wisdom. Gifted Education International. Retrieved January 12, 2014, from internet: http://gei.sagepub.com/content/early/2013/06/10/0261429413486575

Schaie, K. W. (2012). Developmental influences on adult intelligence: The Seattle longitudinal study. New York, NY: Oxford University Press.

Schretlen, D., Pearlson, G. D., Anthony, J. C., Aylward, E. H., Augustine, A. M., Davis, A., & Barta, P. (2000). Elucidating the contributions of processing speed, executive ability, and frontal lobe volume to normal age-related differences in fluid intelligence. Journal of the International Neuropsychological Society, 6(01), 52-61.

Sheikh, J., Yesavage, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale: Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontologist, 5(1-2), 165-173.

Shigemori, K., Ohgi, S., Okuyama, E., Shimura, T., & Schneider, E. (2010). The factorial structure of the mini mental state examination (MMSE) in Japanese dementia patients. BMC Geriatrics, 10(1), 36-43.

Sowell, E. R., Thompson, P. M., & Toga, A. W. (2004). Mapping changes in the human cortex throughout the span of life. The Neuroscientist, 10(4), 372-392.

Staudinger, U. M., & Pasupathi, M. (2003). Correlates of wisdom‐related performance in adolescence and adulthood: Age‐graded differences in “paths” toward desirable development. Journal of Research on Adolescence, 13(3), 239-268.

Sternberg, R., & Grigorenko, E. (2005). Intelligence and Wisdom. In Malcolm L. Johnson (Ed.), The Cambridge handbook of age and ageing (Vol. 116, pp. 209-215). Cambridge: Cambridge University Press.

Sternberg, R. J. (2008). Increasing fluid intelligence is possible after all.Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(19), 6791-6792.

Takahashi, M., & Bordia, P. (2000). The concept of wisdom: A cross‐cultural comparison. International Journal of Psychology, 35(1), 1-9.

Tisserand, D. J., & Jolles, J. (2003). On the involvement of prefrontal networks in cognitive ageing. Cortex, 39(4), 1107-1128.

Tsolaki, M., Fountoulakis, K., Nakopoulou, E., Kazis, A., & Mohs, R. C. (1997). Alzheimer's Disease Assessment Scale: the validation of the scale in Greece in elderly demented patients and normal subjects. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 8(5), 273-280.

Tucker-Drob, E. M. (2009). Differentiation of cognitive abilities across the life span. Developmental Psychology, 45(4), 1097.

Tucker-Drob, E. M., & Salthouse, T. A. (2008). Adult age trends in the relations among cognitive abilities. Psychology and Aging, 23(2), 453.

Uylings, H. B. M., West, M. J., Coleman, P. D., De Brabander, J. M., & Flood, D. G. (2000). Neuronal and cellular changes in the aging brain. Neurodegenerative Dementias, 61-76.

Vannorsdall, T. D., Waldstein, S. R., Kraut, M., Pearlson, G. D., & Schretlen, D. J. (2009). White matter abnormalities and cognition in a community sample. Archives of Clinical Neuropsychology, acp037.

Wang, M., Gamo, N. J., Yang, Y., Jin, L. E., Wang, X. J., Laubach, M., Mazer, J. A., Lee, D., & Arnsten, A. F. T. (2011). Neuronal basis of age-related working memory decline. Nature, 476(7359), 210-213.

Webster, J. D., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2012). Wisdom and mental health across the lifespan. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, gbs121.

Woolgar, A., Parr, A., Cusack, R., Thompson, R., Nimmo-Smith, I., Torralva, T., Roca, M., Antoun, N., Manes, F., Duncan, J., & Posner, M. (2010). Fluid intelligence loss linked to restricted regions of damage within frontal and parietal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(33), 14899-14902.

Yang, S., Lu, W., Zhou, D. S., & Tang, Y. (2012). Enriched environment and white matter in aging brain. The Anatomical Record, 295(9), 1406-1414.

Yesavage, J. A., Brink, T. L., Rose, T., Lum, O., Huang, V., Adey, M., & Leire, V. O. (1983). Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. Journal of Psychiatric Research, 17(1), 37-49.

Yi, Z., & Vaupel, J. W. (2002). Functional capacity and self–evaluation of health and life of oldest old in China. Journal of Social Issues, 58(4), 733-748.

Zelazo, P. D., Craik, F. I., & Booth, L. (2004). Executive function across the life span. Acta Psychologica, 115(2), 167-183.

Zimmerman, M. E., Brickman, A. M., Paul, R. H., Grieve, S. M., Tate, D. F., Gunstad, J., Cohen, R. A., Aloia, M. S., Williams, L. M., Clark, R., Whitford, T. J. & Gordon, E. (2006). The relationship between frontal gray matter volume and cognition varies across the healthy adult lifespan. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 14(10), 823-833.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2016 Myrto Koutsonida, Epameinondas Ntafoulis, Georgia Papantoniou, Despina Moraitou

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.