Από τη σχολική βία και τον ενδοσχολικό εκφοβισμό στο «ενταξιακό σχολείο»


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
Θυματοποίηση επιπτώσεις εμπλοκής στρατηγικές παρέμβασης ενταξιακό σχολείο
Ηλίας Κουρκούτας
Μαρία Κοκκιάδη
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά και η δυναμική του φαινομένου του ενδοσχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης καθώς και τα ψυχοκοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων παιδιών, με βάση διεθνή ερευνητικά δεδομένα και πρόσφατες μελέτες στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια, αναλύονται οι στρατηγικές παρέμβασης και ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού για την καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση και των μαθητών-θυτών και των μαθητών-θυμάτων σε μια ενταξιακή ψυχοπαιδαγωγική οπτική.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)