ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ


Δημοσιευμένα: Jul 1, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
νοητική υστέρηση πιθανολογικός συλλογισμός
Ευδοξία Σιόλου (Evdoxia Siolou)
Άσπα Λέκκα (Aspa Lekka)
Μαρία Σακελλαρίου (Maria Sakellariou)
Τζένη Παγγέ (Tzeni Pagge)
Περίληψη

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών σε μαθητές με νοητική υστέρηση (Brown et al., 2011). Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αποσκοπεί στη διερεύνηση της δυνατότητας των έφηβων με μέτρια νοητική υστέρηση να κατανοούν την τυχαιότητα και να εντοπίζουν το δειγματικό χώρο ενός τυχαίου πειράματος, με τη χρήση της τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη ήταν δύο έφηβοι με μέτρια νοητική υστέρηση ηλικίας 15 και 16 ετών. Για το σκοπό της έρευνας αναπτύχθηκε μια ιστορία η οποία παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες κάνοντας χρήση του power point. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι έφηβοι με μέτρια νοητική υστέρηση ήταν σε θέση να διακρίνουν το δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης που απαρτίζονταν από ένα έως και τέσσερα διαφορετικά αντικείμενα ενώ αρχικά δεν ήταν σε θέση να περιγράψουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς τριών και τεσσάρων αντικειμένων ανά δύο. Παρ’ όλα αυτά, μπορούν να βελτιώσουν την πιθανολογική σκέψη τους μέσω διδασκαλίας κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Anderson, T. (1996). What in the world is constructivism? Learning, 24(5), 48–51.
Baroody, A. J. (1996). Self-invented addition strategies by children with mental retardation. American Journal of Mental Retardation, 101, 72–89.
Brown, D. J, Ley, J., Evett, L. & Standen, P. (2011). Can participating in games based learning improve mathematics skills in students with intellectual disabilities. Serious Games and Applications for Health. In 2011 IEEE 1st International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH), Braga, Portugal, 16-18 November 2011 1-9.
Erez, G. & Peled, I. (2001). Cognition and metacognition: Evidence of higher thinking in problem-solving of adolescents with mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 36, 83–93.
Fesakis, G. & Kafoussi, S. (2009). Kindergarten children capabilities in combinatorial problems using computer microworlds and manipulatives. In the Proceedings of the 33rd Conference of the IGPME (PME33), Thessaloniki, Greece, 3,41-48.
Glasersfeld, Ε., (1995). Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning. Studies in Mathematics Education Series, 6. ERIC, 1995.
Grise-Philip, J., (1980). Florida's Minimum Competency Testing Program for Handicapped Students, Exceptional children, 47(3), 186-191.
Gurbuz, R. & Birgin, O. (2012). The effect of computer-assisted teaching on remedying misconceptions: The case of the subject “probability”. Computers & education, 58, 931-941.
Jones, G., A., Langrall, C., W., Thornton, C., A. & Mogill A., T. (1997). A framework for assessing and nurturing young children's thinking in probability. Educational Studies in Mathematics, 32, 101-125.
Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2002). Οι ικανότητες των παιδιών στην έννοια της πιθανότητας όταν έρχονται στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής.
Κρασανάκη, Γ. (1989). Παιδιά με Νοητική Ανεπάρκεια. ΑΘΗΝΑ.
Lin, A., Podell, D. M. & Tournaki-Rein, N. (1994). CAI and the development of automaticity in mathematics skills in students with and without mild mental disabilities. Computers in the Schools, 11, 43–58.
Li-Tsang Cecilia, W. P., Chan Chetwyn, C. H., Lam Chow, Hui-Chan Christina, Yeung Siu-sze (2004). Evaluations of an Information and Communication Technology (ICT) Training Programme for Persons with Intellectual Disabilities. Computers Helping People with Special Needs Lecture Notes in Computer Science, 3118, 1032-1038.
Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E. & Shiah, R. (1997). Can computers teach problem-solving strategies to students with mild mental retardation? A case study. Remedial and Special Education, 18, 157–163.
Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2007). Can probability combinations/estimations be assessed in preschoolers with the use of computers (power point)? Proceedings of IASE / ISI Satellite.
Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2010). "Shoes and Squares": A computer-based probabilistic game for preschoolers. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 3150-3154.
Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2010). The Notions of Chance and Probabilities in Preschoolers, Day Care & Early Education, 38(4), 305-311.
Pange, J. (2002). Can we teach probabilities to young children using educational material from the internet? Proceedings of ICOTS 6.
Pange, J. (2006). Assessing and educating preschool teachers on probability concepts in the classroom. E-Proceedings Session 3H ICOTS 7 conference, http://augusta.otago.ac.nz/icots7/icots7.php
Papert, S. M., (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books, New York.
Podell, D. M., Tournaki-Rein, N. & Lin, A. (1992). Automatization of mathematics skills via computer-assisted instruction among students with mental handicaps. Education and Training in Mental Retardation, 27, 200–206.
Reis, M. G. A. D., Cabralb, L., Peres, E., Bessa, M., Valente, A., Morais, R., Soares, S., Baptista, J., Aires, A., Escola, J. J., BULAS-Cruz, J. A. & Reis, M. J. C. S. ( 2010). Using information technology based exercises in primary mathematics teaching of children with cerebral palsy and mental retardation: a case study. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (3).
Saunders, A., Bethune, K., Spooner, F. & Browder, D. (2013). Solving the Common Core Equation: Teaching Mathematics CCSS to Students With Moderate and Severe Disabilities. Teaching Exceptional Children, 45(3), 24-33.
Schlottman, A. (2001). Children’s Probability Intuitions: Understanding the expected value of complex games, Child Development, 72 (1), 102-122.
Skoumpourdi, C. & Kalavassis F. (2003). Didactic materials used in probabilistic activities. Proceedings of CIEAEM, Poland, 55,35-37.
Shellenbarger, S. (2013). New approaches to teaching Fractions. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303759604579093231122420774
Σούλης, Σ. (2005). Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι. Εκδ. Τυπώθητω. Αθήνα.
Tezci, (2009) Turkish primary school teachers’ perceptions of school culture regarding ICT integration, Education Tech Research. Dev 59: 429-443
Toki, E. I. & Pange, J. (2010). E-learning activities for articulation in speech language therapy and learning for preschool children, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4274-4278.
Wesley Null, J. ( 2004). Is Constructivism Traditional? Historical and Practical Perspectives. The Educational Forum 68, 180-188.
Yin, R. K., (1984). Case study research: Design and methods (2nd Edition). Sage, Newbury Park, CA.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004). Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Για Μαθητές Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004). Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)