Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Προσχολική Εκπαίδευση στην Ελλάδα


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρονικός υπολογιστής προσχολική εκπαίδευση παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο
Έλση Ντολιοπουλου (Elsi Doliopoulou)
Περίληψη

Δεν διατίθεται περίληψη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βάμβουκας, Μ. (1991). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη.
Γκοτοβός, Θ. (1983). "Η ποιοτική έρευνα στις επιστήμες της αγωγής", Δωδώνη-Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. 12. Ιωάννινα.
Καραβελάκη, Μ. (1992). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο νηπιαγωγείο-παιδικό σταθμό, Απρίλιος- Ιούνιος. Αθήνα, Inte*learn.
Καραβελάκη, Μ. (1993). "Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εργαλείο εμπέδοσης των προμαθηματικών εννοιών για το παιδί της προσχολικής ηλικίας", Εκπαιδευτήρια Λούκα, Εισήγηση στο Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα.
Σαραντή, Τ. "Λέσχες υπολογιστών για παιδιά", Ελευθεροτυπία (Info), 24/11/96,12-13.
Anselmo, S. & Zinck, R. (1987). "Computers for young children? Perhaps", Young Children 3.
Barnes, B. & Hill, S. (1983). "Should young children work with microcomputers? Logo before Lego?", The Computing Teacher 10(4), 11-14.
Beaty, J. & Tucker, H. (1985). Becoming partners with a computer: Preschoolers know how to Videotape. Elmira NY: 3 to 5 PO Box 3213.
Beaty, J. & Tucker, H. (1986). The computer as a partner: A tool for social deυelopment for the preschool child. Washington-DC, Paper presented at the NAEYC Conference.
Borgh, K. & Dickson, P. (1986). "Two preschoolers sharing one microcomputer: Creating prosocial behavior with hardware and software". In P. Campbell & G. Fein (eds.) Young children and microcomputers. Englewood Cliffs-NJ, Prentice Hall Inc.
Bracey, G. (1986). "Computers and readiness", Phi Delta Kappan 11.
Burg, K. (1984). "The microcomputer in the kindergarten. A magical, useful, expensive toy", Young Children 3, 28-32.
Campbell, P. & Schwartz, S. (1986). "Microcomputers in the preschool: Children, parents and teachers". In P. Campbell & G. Fein (eds.) Young children and microcomputers. Englewood Cliffs-NJ, Prentice Hall Inc.
Clements, D. & Nastasi, B. (1985). "Social and cognitive interaction in educational computer environment", American Educational Research Journal.
Cuffaro, H. (1984). "Microcomputers in education: Why is earlier better?", Teachers College Record 85, 4.
Doliopoulos, H. (1989). "Microcomputer experience and math performance of young children", Teachers College, Columbia University. New York-NY.
Grawitz, M. (1990). Méthodes des sciences sociales, Huitième edition. Paris, Dalloz.
Haughland, S. & Shade, D. (1994). Software evaluation for young children. In J. Wright & D. Shade (Eds.), Young children: Active learners in a technological age. Washington-DC, NAEYC.
Henninger, M. (1994). Software for the early childhood classroom: What should it look like? Journal of Computing in Childhood Education, 5(2), 167-175.
Hines, S. (1983). "Computer programming abilities off ive year old children", Educational Computing Magazine 3(4), 10-12.
Hoot, J. (1986). Computers in early childhood education: Issues and practices. Englewood Cliffs-NJ, Prentice Hall Inc.
Lipinski, J., Nida, R., Shade, D. & Watson, J. (1984). Competence, gender and computer's free play choices when a computer is present in the classroom, Eric Document Reproduction Service ED 243 609.
Lucas, J. (1980). "Progress for small children", Creative Computing 6(3), 136-137. NAEYC Position Statement: "Technology and young children- Ages three through eight". Young Children, 51(6), 11-16.
Nastasi, B., Clements, D. & Battista, M. (1987). Effects of Logo programming and CAI problem solving on social and social-cognitive behaviors. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. Washington, DC.
Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers and powerful ideas. Basic Books Inc.
Piestrup, A. (1981). Preschool children use Apple II to test reading skills programs. ERIC Document Reproduction Service No 202 476.
Samaras, A. (1996). Children's computers, Childhood Education, 72(3), 133-136.
Shade, D. (1996). "Software evaluation". Young Children, 51(6), 17-21.
Swigger, K. & Campbell, J. (1981), "The computer goes to nursery school", Educational Computer, July-August.
Tan, L. (1985). "Computers in preschool education", Early Childhood Development and Care 19, 319-336.
Taylor, H. (1987), "How will computing change education?", Education and Computing 3,101-105.
Ziajka, A. (1985). "Microcomputers in early childhood education? A first look", Young Children 38(5).
Προγράμματα για τον υπολογιστή
ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ (Αθήνα, Μικροηλεκτρονική Εκπαιδευτική).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΚΤΙΝΕΣ (1992), β' έκδοση (Αθήνα, Inte*learn).
ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ (1995) (Αθήνα, Πληροφορική Τεχνογνωσία).
JUNIOR-PAINT (Αθήνα, Πληροφορική Τεχνογνωσία).
LOGONAYTHZ (Αθήνα, Πληροφορική Τεχνογνωσία).
MULTI-PAINT (Αθήνα, Πληροφορική Τεχνογνωσία).
ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΣ (Αθήνα, Πληροφορική Τεχνογνωσία).
ΠΡΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ (Θεσσαλονίκη, Διακτινισμός/MLS).
ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ (Αθήνα, Πληροφορική Τεχνογνωσία).
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (1996) (Αθήνα, Siem).
ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Αθήνα, Inte*learn).
ΧΡΩΜΑΤΑ- ΣΧΗΜΑΤΑ (Αθήνα, Μικροηλεκτρονική Εκπαιδευτική).
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)