Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Σεισμών στα Παιδιά και Τρόποι Αντιμετώπισης τους


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Λέξεις-κλειδιά:
ψυχολογικό τραύμα παιδί ψυχοθεραπεία σεισμός
Λ. Βάρβογλη (L. Varvogli)
Περίληψη
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την επιρροή των σεισμών και άλλων αγχογενών εμπειριών στον ψυχικό κόσμο των παιδιών. Η ανασκόπηση κλινικών δεδομένων τα οποία συγκεντρώθηκαν μετά από φυσικές καταστροφές υπογραμμίζει τα συμπτώματα και την ψυχοπαθολογία που εμφανίζεται στα θύματα των σεισμών. Τα προβλήματα που επικρατούν είναι συναισθηματικά, όπως μετατραυματικό στρες, μελαγχολία, φόβος και άγχος, καθώς και διανοητικά, συμπεριφορικά και ψυχοσωματικά. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα μοντέλο για την κατανόηση του μετά-τραυματικού στρες. Το άρθρο κλείνει με την παρουσίαση ενός προγράμματος ψυχοθεραπείας που εφαρμόστηκε επιτυχώς σε σεισμόπληκτα παιδιά και γενικών θεραπευτικών οδηγιών για την ψυχολογική αντιμετώπιση του μετα-τραυματικού στρες στα παιδιά.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bradburn, LS. (1991). After the earth shock: Children's stress symptoms 68 months after a disaster. Association for Advancement of Behavior Therapy Meeting Symposium (1990, San Fransisco, California).
Galante, R. and Foa, D. (1986). An epidemiological study of psychic trauma and treatment effectiveness for children after a natural disaster. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, vol 25, 3, 357-363.
Garrison, C.Z., Bryant, E.S., Addy, C.L., Spurrier, P.G., et al. (1995). Posttraumatic stress disorder in adolescents after Hurricane Andrew. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 34(9), 1193-1201.
Goenjian, A. (1993). A mental health relief program in Armenia after the 1988 earthquake. British Journal of Psychiatry, 163, 230-239.
Goenjian, Α., Pynoos, R.S., Steinberg, A.M., Najarian, L.M., et al. (1995). Psychiatric comorbidity in children after the 1988 earthquake in Armenia. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 34, 9, 1174-1184.
Kiser, L., Heston, J., Hickerson, S., and Millsap, P. (1993). Anticipatory stress in children and adolescents. American Journal of Psychiatry, vol. 150(1), 87-92.
Konkov, F.E. (1991). Primary psychological intervention with families of earthquake survivors in Armenia. American Journal of Family Therapy, vol. 19,1, 54-59.
La Greca, A.M., Silverman, W.K., Vernberg, E.M., and Prinstein, M.J. (1996). Symptoms of posttraumatic stress in children after Hurricane Andrew: a prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 64(4), 712-723.
Miller, T.W., Kraus, R.F., Tatevosyan, T.S., and Kamenchenko, P. (1993). Post-traumatic stress disorder in children and adolescents of the Armenian earthquake. Child Psychiatry and Human Development, vol. 24,2, 115-123.
Pynoos, R.S., Goenjian, Α., Tashjian, M., Karakashian, M., Manjikian, R., Manoukian, G., Stenberg, S., M., and Fairbanks, L.A. (1993). Post traumatic stress reactions in children after the 1988 Armenian earthquake. British Journal of Psychiatry, vol. 163, 269-247.
Saylor, CG., Swenson, C.C., and Powell, P. (1992). Hurricane Hugo blows down the broccoli: preschoolers' post-disaster play and adjustment. Child Psychiatry and Human Development, vol. 22, 3, 139-149.
Shaw, J.Α., Applegate, Β., Tanner, S., Perez, D., et al. (1995). Psychological effects of Hurrican Andrew on an elementary school population. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 34 (9), 1185-1192.
Sukisian, S.G. (1994). Characteristics of port-traumatic stress disorders following the earthquake in Armenia. Special Issue: Issues in contemporary psychiatric practice in Russia. Journal of Russian and East European Psychiatry vol. 27 (2), 62-75.
Vernberg, E. M., La Greca, A.M., Silverman, W.K., and Prinstein, M. J. (1996). Prediction of posttraumatic stress symptoms in children after Hurricane Andrew. Journal of Abnormal Psychology vol. 105 (2), 237-248.